Ve dnech 24. 1. a 5. 2. měli možnost žáci 3. - 9. třídy zhlédnout unikátní světovou expozici Titanic na výstavišti v Brně. Tato výstava nám měla přiblížit reálné příběhy, prostory a artefakty spojené s legendárním plavidlem, které roku 1912 kleslo na dno Atlantiku.
Vyjeli jsme v časných ranních hodinách autobusem a plni netrpělivého očekávání jsme dorazili na místo. V pavilonu C jsme si pak mohli prohlédnout stovky nejrůznějších exponátů vytažených přímo ze dna oceánu, kajuty první až třetí třídy, luxusní salonky s veškerým vybavením, ale i část strojovny, ochladili jsme se o velký model ledovce a navštívili kinosál s projekcí zaměřenou na stavbu samotné obří lodi. Zajímavé a mnohdy smutné byly příběhy reálných cestujících, jejichž jména se objevila i na našich vstupenkách - palubních lístcích a díky tomu jsme na konci jmenovitě zjistili, jestli jsme zánik "nepotopitelného" parníku přežili. To vše bylo ještě obohaceno úkoly a hádankami a možností koupě suvenýrů nebo vstupu do 3D sálu. 
Plni dojmů jsme v odpoledních hodinách dorazili zpátky ke škole, jízda autobusem byla plně hrazena z grantu Olomouckého kraje. 
 
Mgr. Hana Chudá

Třetí adventní neděle 16. 12. 2018 byla příležitostí ke krásnému kulturnímu oddechu v předvánočním shonu. Zcela zaplněný místní kostel sv. Mikuláše tentokrát nerozezněly písně tradičního vánočního koncertu.
Děti pěveckého kroužku ZŠ společně se zpěváky Šumvaldského pěveckého sboru se představili s divadelním zpracováním starodávného biblického příběhu. Herecké výkony Josefa a Marie (Saša Wiedermannn a Veronika Vlčková), krále Heroda (Lucka Répalová), pasáčků (Aneta Kokošková, Anna Krestýnová, Mikuláš Straka, Barbora Vaňková, Hana Luňáčková), andělů (Evelína a Matylda Kaňákovy, Anna Šenková, Hana Polcová), Tří králů (Ondřej Podešva, Štěpán Urban, Jan Schreier) a dalších (Adéla Libánková, Rozárka Štěpaníková, Nikola Ponížilová, Adéla Krestýnová) zaslouží obdiv. Roli vypravěče bravurně zvládl Kryštof Nikl. Vše umocňoval společný zpěv nejmladší a nejstarší generace.
Na úvod zazněla z kůru sólová vystoupení Lenky Zatloukalové (trumpeta), Gabriely Koldové (zpěv), Pavla Urbáška (varhany) a Anety Jenáčkové (zpěv).
Veliké poděkování, alespoň touto formou, zaslouží učitelky Šárka Kallerová a Jaroslava Krestýnová, které nádhernou akci připravily.

Mgr. Ladislav Vyhnálek

Vánočka 2018

V sobotu 15. prosince se Anička Axmannová (8. tř.) a Lenka Zatloukalová (9.tř.) zúčastnily soutěže základních škol o nejlepší vánočku. Týmy žáků se na náměstí v Uničově, v dosti mrazivém počasí, snažily uplést, ozdobit a upéct vánočku z vlastnoručně připraveného doneseného těsta. Vánočky se pak pekly v konvektomatu přímo na podiu. Našim děvčatům se povedla moc krásná a chutná vánočka, kterou pochválil i známý šéfkuchař Radek Šubrt. Nakonec se vydražila za 200 korun. Děkujeme děvčatům za snahu a reprezentaci naší školy. 

Mgr. Šárka Kallerová

Víte, jak je důležité míti Filipa?
V pátek 16. listopadu naše škola zavítala do šumperského divadla na komedii Oscara Wilda Jak je důležité míti Filipa. 
Žáci druhého stupně poznali irského autora 2. poloviny 19. století jako vynikajícího baviče a mistra slova. A bavili se
mladší i starší žáci, každý si na komedii našel to své. A jak je tedy důležité míti¨Filipa, neboli fiktivního dvojníka, na
něhož můžeme svést vše, co by uškodilo naší pověsti? To ať už každý zváží sám, závěr komedie měl však zajímavou
pointu - onen Filip nakonec opravdu existoval, aniž by to sám tušil.
Komedie se nám líbila, cesta také ubíhala příjemně. Poděkování patří SRPŠ, které dětem uhradilo cestu autobusem. Mgr. Hana Chudá

V úterý 6.11.2018 zavítaly děti z 1. stupně do šumperského divadla, kde si pro nás herci připravili pohádku O Honzovi a zakleté princezně. Svátečně ustrojeni jsme usedli do hlediště divadla, odhrnula se opona a rázem jsme se ocitli ve venkovské světničce, doma u Honzy. A nebyla by to správná pohádka, kdyby Honza neplnil nějaké ty úkoly a nezachraňoval princeznu. A tak jsme byli svědky jeho odvahy, když přespával ve starém hradě u dvou strašných obrů nebo cestoval po celém světě, aby se dostal ke své milované princezně, kterou držel zlý čaroděj. A protože jak známo „Láska hory přenáší“, i náš Honza svou princeznu našel a jejich láska přemohla i mocného čaroděje.

Dětem se pohádka moc líbila, hlavně obři a jejich děsivé hlasy a také veselé písničky, které doprovázely celé představení. Děkujeme spolku rodičů za příspěvek na dopravu.
Mgr. Petra Šenková

Oslavy stoletého výročí vzniku Československé republiky v naší škole začaly už v půlce října výzdobou oken, chodeb a tříd v barvách trikolory. 18. října odstartovala týdenní celoškolní soutěž „Co víš o vzniku Československé republiky“. Žáci si museli každý den opsat novou otázku a doma na ni sami nebo  s pomocí dospělých zjišťovat odpověď. Otázky typu kdo byl naším prvním prezidentem, jeho oblíbená píseň či zvíře by nám dospělým nedaly mnoho práce, ale pro takového druháčka je to doba stejně vzdálená jako pravěk. Do soutěže se zapojilo téměř sto dětí a tak snaživě, že si všichni zasloužili sladkou odměnu.
 Ta přišla spolu s vyvrcholením oslav v pátek 26. října, kdy se celá škola proměnila. Po chodbách prvního stupně chodily paní učitelky v dobových šatech, děti se mohly posadit do starých dřevěných škamen, zkusily psát inkoustem, zjistily jak vypadala rákoska, prohlédly si prvorepublikové učebnice, knihy a další učební pomůcky. Na druhém stupni si žáci v každé třídě uspořádali výstavku dobových předmětů denní potřeby, které jim svěřili rodiče a prarodiče z rodinných archivů, nebo ochutnali dobroty podle starých receptů.Během dne pak každou třídu navštívil sám Tomáš Garrigue Masaryk se sým doprovodem alias žáky deváté třídy, kteří ve zkratce děti seznámili s naší slavnou minulostí.Před polednem se pak všichni ze školy přesunuli před obecní úřad, kde oslavy pokračovaly dalšími akcemi. Zástupci z každé třídy spolu s panem starostou a panem ředitelem položili květiny na hrob padlým vojákům první světové války. Poté se průvodem v čele s prapory republiky a obce všichni přesunuli do prostoru mezi farou a pavilonem druhého stupně, kde se konal závěrečný akt našich oslav – sázení lípy, symbolu české státnosti. Byl to velmi slavnostní okamžik, podpořený recitací a zpěvem státní hymny, při němž se srdce vlastence muselo chvět dojetím. Kéž si všechny děti za padesát let mohou u vzrostlého stromu říct: „A já u toho byl, když se sázela…..“                                                                                                                                            
Mgr. Vladimíra Piková

10.10.2018 se opět uskutečnila na naší škole soutěž nazvaná Přírodovědný klokan, která je určena pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol v kategorii Kadet. Žáci měli 40 minut na řešení 24 úloh z přírodovědných oborů jako jsou přírodopis, zeměpis, fyzika, biologie, matematika a geometrie. Celkem se soutěže účastnilo 19 žáků.

Zde je pořadí prvních tří v každém ročníku:

Třída: 8.    
PŘÍJMENÍ JMÉNO      Body
ROTTEROVÁ Kateřina    45
AXMANNOVÁ Anna 37
BARTOŇKOVÁ Natálie 36

Třída: 9.    
PŘÍJMENÍ JMÉNO Body
RYŠAVÝ Vojtěch 70
MAITNEROVÁ Tereza       68
ZATLOUKALOVÁ Lenka 54

Mgr. Radomil Kryl

Návštěva divadla v Šumperku

Žáci první, druhé a třetí třídy si v úterý 16. října vyjeli do divadla. Na programu bylo představení Karlovarského hudebního divadla O Balynce, dobrém štěněti. Byla to pohádka plná vtipných textů, veselých písniček a také ponaučení o potřebě chránit přírodu.Děti se dobře bavily, zazpívaly si a navíc se naši kluci třeťáci aktivně zapojili do pohádky přímo na pódiu. Dopravu na divadlo zaplatilo SRPŠ.

Mgr. Šárka Kallerová

Dne 14.června 2018 jsme jeli zkoumat barokní památky v Uničově. Naší první zastávkou byla socha Josefa II. u kruhového objezdu, poté následovala prohlídka barokního Mariánského sloupu a kašen. Pak jsme se vydali k Medelské bráně, kde na nás čekala průvodkyně. Kolem městských hradeb jsme se dostali k další památce - s menší nepředvídatelnou zastávkou - kostelu Nanebevzetí Panny Marie, kde jsme mohli nahlédnout dovnitř a velmi milá paní nám řekla další kopu novinek. Jelikož jsme si prohlídku kostela užili, pěkně jsme poděkovali a následovali dál naši průvodkyni. Ta nás dovedla znovu na náměstí a ukázala nám radnici a její věž. Musím tedy podotknout, že z ní byl přenádherný výhled, ale ty vražedné schody! Naší poslední vzdělávací zastávkou byla uničovská šatlava s další spoustou historických zajímavostí. Ale co nás nadchlo nejvíce? No přeci památeční razítka, kterými jsme se všichni povinně potetovali. Pro některé hurá pro jiné zase škoda, ale co už, vše má svůj začátek i konec.Tímto bych chtěla poděkovat našim učitelkám za krásný zážitek.
  1. Seidlová, 8. třída

V úterý 5. června 2018 měli naši šesťáci a sedmáci tak trochu jiné odpolední vyučování. Přijel totiž za námi amatérský archeolog a detektorář pan Martin Novák, který se věnuje archeologii v našem blízkém okolí již přes dvacet let. Spolupracuje s Vlastivědným muzeem v Šumperku i Olomouci, kam své nálezy odváží k odbornému průzkumu.
K nám si s sebou přivezl profesionální detektor kovů a několik kufrů se svými nálezy. Nejstarší byly úlomky nástrojů a ozdob z doby bronzové. Nejvíce předmětů však bylo z doby přemyslovské, husitské, pozdního středověku a počátku novověku. Žákům se nejvíce líbily zbraně z napoleonských a obou světových válek . Nejúžasnější bylo, když nám pan Novák dovolil si všechny exponáty vzít do rukou a podrobně prozkoumat. Kdo z nás měl někdy v ruce originální bronzovou sponu našeho pravěkého předka, na hlavě několikrát prostřelenou helmu z druhé světové války nebo držel dýku wehrmachtu?

Mgr. V. Piková

Použití textů, dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto webu, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu, je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!