10.10.2018 se opět uskutečnila na naší škole soutěž nazvaná Přírodovědný klokan, která je určena pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol v kategorii Kadet. Žáci měli 40 minut na řešení 24 úloh z přírodovědných oborů jako jsou přírodopis, zeměpis, fyzika, biologie, matematika a geometrie. Celkem se soutěže účastnilo 19 žáků.

Zde je pořadí prvních tří v každém ročníku:

Třída: 8.    
PŘÍJMENÍ JMÉNO      Body
ROTTEROVÁ Kateřina    45
AXMANNOVÁ Anna 37
BARTOŇKOVÁ Natálie 36

Třída: 9.    
PŘÍJMENÍ JMÉNO Body
RYŠAVÝ Vojtěch 70
MAITNEROVÁ Tereza       68
ZATLOUKALOVÁ Lenka 54

Mgr. Radomil Kryl

Návštěva divadla v Šumperku

Žáci první, druhé a třetí třídy si v úterý 16. října vyjeli do divadla. Na programu bylo představení Karlovarského hudebního divadla O Balynce, dobrém štěněti. Byla to pohádka plná vtipných textů, veselých písniček a také ponaučení o potřebě chránit přírodu.Děti se dobře bavily, zazpívaly si a navíc se naši kluci třeťáci aktivně zapojili do pohádky přímo na pódiu. Dopravu na divadlo zaplatilo SRPŠ.

Mgr. Šárka Kallerová

Dne 14.června 2018 jsme jeli zkoumat barokní památky v Uničově. Naší první zastávkou byla socha Josefa II. u kruhového objezdu, poté následovala prohlídka barokního Mariánského sloupu a kašen. Pak jsme se vydali k Medelské bráně, kde na nás čekala průvodkyně. Kolem městských hradeb jsme se dostali k další památce - s menší nepředvídatelnou zastávkou - kostelu Nanebevzetí Panny Marie, kde jsme mohli nahlédnout dovnitř a velmi milá paní nám řekla další kopu novinek. Jelikož jsme si prohlídku kostela užili, pěkně jsme poděkovali a následovali dál naši průvodkyni. Ta nás dovedla znovu na náměstí a ukázala nám radnici a její věž. Musím tedy podotknout, že z ní byl přenádherný výhled, ale ty vražedné schody! Naší poslední vzdělávací zastávkou byla uničovská šatlava s další spoustou historických zajímavostí. Ale co nás nadchlo nejvíce? No přeci památeční razítka, kterými jsme se všichni povinně potetovali. Pro některé hurá pro jiné zase škoda, ale co už, vše má svůj začátek i konec.Tímto bych chtěla poděkovat našim učitelkám za krásný zážitek.
  1. Seidlová, 8. třída

V úterý 5. června 2018 měli naši šesťáci a sedmáci tak trochu jiné odpolední vyučování. Přijel totiž za námi amatérský archeolog a detektorář pan Martin Novák, který se věnuje archeologii v našem blízkém okolí již přes dvacet let. Spolupracuje s Vlastivědným muzeem v Šumperku i Olomouci, kam své nálezy odváží k odbornému průzkumu.
K nám si s sebou přivezl profesionální detektor kovů a několik kufrů se svými nálezy. Nejstarší byly úlomky nástrojů a ozdob z doby bronzové. Nejvíce předmětů však bylo z doby přemyslovské, husitské, pozdního středověku a počátku novověku. Žákům se nejvíce líbily zbraně z napoleonských a obou světových válek . Nejúžasnější bylo, když nám pan Novák dovolil si všechny exponáty vzít do rukou a podrobně prozkoumat. Kdo z nás měl někdy v ruce originální bronzovou sponu našeho pravěkého předka, na hlavě několikrát prostřelenou helmu z druhé světové války nebo držel dýku wehrmachtu?

Mgr. V. Piková

Žáci 4. - 9. ročníku naší školy se ve dvou termínech (5. a 26. dubna) zúčastnili zájezdu do Brna,
přičemž cesta byla plně hrazena z projektu Olomouckého kraje, jehož výhod každoročně využíváme.
Počasí nám vyšlo fantasticky, cesta rychle ubíhala a program výletu byl opravdu zajímavý. Nejprve
žáci navštívili vyhlášené brněnské planetárium, ve kterém zhlédli program "Cesta za miliardou hvězd"
a také zajímavou interaktivní expozici venku před budovou. Poté jsme se přesunuli do historického jádra města,
kde zájemci využili možnosti vystoupit na věž novogotické Katedrály sv. Petra a Pavla a byli seznámeni
s městskými symboly, kterými jsou brněnské kolo a drak v průchodu Staré radnice. Následoval
rozchod v nákupní galerii Vaňkovka, kde většina dětí poobědvala. Na závěr jsme se vypravili do antropologického
muzea, pavilonu Antropos, kde se nachází expozice nejrůznějších druhů nálezů z nejranějších období našich dějin.
Žáci byli s výpravou do Brna spokojeni, rozšířili si obzory v oblasti zeměpisu a přírodopisu a seznámili se
s moravskou metropolí, která v mnohém ovlivnila naše dějiny.

Mgr. Hana Chudá

Na „DEN ZEMĚ“ 20.4.2018 se žáci první, druhé a třetí třídy vypravili do Šumperka, kde Středisko volného času Doris připravilo zábavné dopoledne v parku. Dopravu hradilo SRPŠ při ZŠ v Šumvaldě. Zábavnou formou, prostřednictvím her a soutěží se děti učily poznávat přírodu kolem nás a objevovaly rozdíly našeho pestrého světa. Na začátku celé akce obdržely taštičky, do nichž si vkládaly obrázky a vlastní výrobky. Zasadily si semínka, poznávaly rostliny, zvířátka a jejich stopy, lovily ryby, pekly hady z těsta, vyrobily náhrdelníky z dřevěných korálků, polštářky a absolvovaly další zajímavé aktivity. Celé dopoledne zpříjemnilo krásné počasí, příjemné prostředí, zajímavý doprovodný program a pestré občerstvení. Všichni odjížděli spokojeni a v dobré náladě.

Mgr. Zdenka Kallerová

Žáci prvního stupně a 6. třídy naší školy se začátkem dubna zapojili do akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018“. Cílem bylo uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.
Ve čtvrtek 5. 4. 2018 za krásného slunečného počasí se pustilo do úklidu polní cesty směrem k Medečím 19 žáků šesté třídy. Sesbírali 4 velké pytle odpadu. Většinu tvořily plasty, papír a jiné drobnosti. Dokonce se našlo i několik PET lahví s motorovým olejem. O týden později se žáci prvního stupně postarali o úklid obce a okolí školy. Likvidaci odpadu zajistil Obecní úřad Šumvald. Všem zúčastněným žákům děkuji za vzorně odvedenou práci.

Mgr. Pavlína Listíková

Žáci 1., 2. a 3. třídy si vyjeli v úterý před Velikonocemi do Šumperského divadla. Na programu byla pohádka Duhová zahrada – příběh o zrození světa, o barvách a krásách přírody a také o přátelství a lásce. Představení plné poetického humoru, kouzel, vtipných scének a krásných písní se odehrávalo ve výtvarně krásně zpracované scéně. Malí diváci se smáli, chvílemi se i trochu báli, taky si zazpívali a nakonec herce odměnili velkým potleskem. Pro Šumvaldské školáky to byl jistě pěkný kulturní a emocionální zážitek.                                                                                                                           Šárka Kallerová

Plesová sezóna byla dle tradice uzavřena dlouho očekávaným společenským plesem SRPŠ.

Konal se v sále šumvaldského kulturního domu v sobotu 24. března a veřejnosti se na něm představili absolventi 9. ročníku základní školy. Žáci v čele s paní učitelkou Šárkou Kallerovou pilně trénovali a díky tomu předvedli přítomným hostům opravdu nevšední kulturní zážitek. Svou polonézu zaměřenou na muzikál Noc na Karlštejně, který vznikl dle předlohy Jaroslava Vrchlického, odtančili přímo na výbornou! Poté byli představeni veřejnosti spolu s třídními učitelkami za 2. stupeň - Petrou Šenkovou (6. - 8. ročník) a Hanou Chudou (9. ročník) a pak už si s oddechem kráčeli pro maminky, tatínky a babičky, aby je vyzvali k prvnímu tanci. Aby nebylo kultury na plese málo, zatančili nám také členové tanečních kroužků, mladší žáci pod vedením paní učitelky Jitky Dubové a starší v čele s paní učitelkou Petrou Šenkovou a za tuto kulturní vložku sklidili zasloužený aplaus. Ples se pak dále odvíjel v rytmu kapely Rose Band, která se u nás na školním plese představila poprvé a dokázala zvednout ze židlí i největší pecivály. O půlnoci ples vyvrcholil bohatou tombolou, a tímto patří dík všem sponzorům, za organizaci plesu potom členům SRPŠ, pedagogům a samozřejmě zúčastněným žákům.

Mgr. Hana Chudá

Romeo a Julie zazářili v Šumperku
Nepřekonatelný příběh lásky a nenávisti, které vedly až za hrob...
Zdánlivě silné téma pro některé z ročníků základních škol, ale díky zábavnému
a srozumitelnému zpracování tragédie Romeo a Julie si všichni přišli na své.
Představení se zúčastnili žáci 4. - 9. ročníku v úterý 13. února v šumperském
divadle, kam je odvezl autobus hrazený SRPŠ.

Představení bylo plné akce a nečekaných zvratů, nechyběl humor a nadsázka.
Příběh dvou znesvářených rodů Monteků a Kapuletů bezesporu patří k perlám
mezi dramaty a je základem literárního povědomí absoventů základních škol. 


Použití textů, dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto webu, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu, je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!