Žáci 4. - 9. ročníku naší školy se ve dvou termínech (5. a 26. dubna) zúčastnili zájezdu do Brna,
přičemž cesta byla plně hrazena z projektu Olomouckého kraje, jehož výhod každoročně využíváme.
Počasí nám vyšlo fantasticky, cesta rychle ubíhala a program výletu byl opravdu zajímavý. Nejprve
žáci navštívili vyhlášené brněnské planetárium, ve kterém zhlédli program "Cesta za miliardou hvězd"
a také zajímavou interaktivní expozici venku před budovou. Poté jsme se přesunuli do historického jádra města,
kde zájemci využili možnosti vystoupit na věž novogotické Katedrály sv. Petra a Pavla a byli seznámeni
s městskými symboly, kterými jsou brněnské kolo a drak v průchodu Staré radnice. Následoval
rozchod v nákupní galerii Vaňkovka, kde většina dětí poobědvala. Na závěr jsme se vypravili do antropologického
muzea, pavilonu Antropos, kde se nachází expozice nejrůznějších druhů nálezů z nejranějších období našich dějin.
Žáci byli s výpravou do Brna spokojeni, rozšířili si obzory v oblasti zeměpisu a přírodopisu a seznámili se
s moravskou metropolí, která v mnohém ovlivnila naše dějiny.

Mgr. Hana Chudá

Na „DEN ZEMĚ“ 20.4.2018 se žáci první, druhé a třetí třídy vypravili do Šumperka, kde Středisko volného času Doris připravilo zábavné dopoledne v parku. Dopravu hradilo SRPŠ při ZŠ v Šumvaldě. Zábavnou formou, prostřednictvím her a soutěží se děti učily poznávat přírodu kolem nás a objevovaly rozdíly našeho pestrého světa. Na začátku celé akce obdržely taštičky, do nichž si vkládaly obrázky a vlastní výrobky. Zasadily si semínka, poznávaly rostliny, zvířátka a jejich stopy, lovily ryby, pekly hady z těsta, vyrobily náhrdelníky z dřevěných korálků, polštářky a absolvovaly další zajímavé aktivity. Celé dopoledne zpříjemnilo krásné počasí, příjemné prostředí, zajímavý doprovodný program a pestré občerstvení. Všichni odjížděli spokojeni a v dobré náladě.

Mgr. Zdenka Kallerová

Žáci prvního stupně a 6. třídy naší školy se začátkem dubna zapojili do akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018“. Cílem bylo uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.
Ve čtvrtek 5. 4. 2018 za krásného slunečného počasí se pustilo do úklidu polní cesty směrem k Medečím 19 žáků šesté třídy. Sesbírali 4 velké pytle odpadu. Většinu tvořily plasty, papír a jiné drobnosti. Dokonce se našlo i několik PET lahví s motorovým olejem. O týden později se žáci prvního stupně postarali o úklid obce a okolí školy. Likvidaci odpadu zajistil Obecní úřad Šumvald. Všem zúčastněným žákům děkuji za vzorně odvedenou práci.

Mgr. Pavlína Listíková

Žáci 1., 2. a 3. třídy si vyjeli v úterý před Velikonocemi do Šumperského divadla. Na programu byla pohádka Duhová zahrada – příběh o zrození světa, o barvách a krásách přírody a také o přátelství a lásce. Představení plné poetického humoru, kouzel, vtipných scének a krásných písní se odehrávalo ve výtvarně krásně zpracované scéně. Malí diváci se smáli, chvílemi se i trochu báli, taky si zazpívali a nakonec herce odměnili velkým potleskem. Pro Šumvaldské školáky to byl jistě pěkný kulturní a emocionální zážitek.                                                                                                                           Šárka Kallerová

Plesová sezóna byla dle tradice uzavřena dlouho očekávaným společenským plesem SRPŠ.

Konal se v sále šumvaldského kulturního domu v sobotu 24. března a veřejnosti se na něm představili absolventi 9. ročníku základní školy. Žáci v čele s paní učitelkou Šárkou Kallerovou pilně trénovali a díky tomu předvedli přítomným hostům opravdu nevšední kulturní zážitek. Svou polonézu zaměřenou na muzikál Noc na Karlštejně, který vznikl dle předlohy Jaroslava Vrchlického, odtančili přímo na výbornou! Poté byli představeni veřejnosti spolu s třídními učitelkami za 2. stupeň - Petrou Šenkovou (6. - 8. ročník) a Hanou Chudou (9. ročník) a pak už si s oddechem kráčeli pro maminky, tatínky a babičky, aby je vyzvali k prvnímu tanci. Aby nebylo kultury na plese málo, zatančili nám také členové tanečních kroužků, mladší žáci pod vedením paní učitelky Jitky Dubové a starší v čele s paní učitelkou Petrou Šenkovou a za tuto kulturní vložku sklidili zasloužený aplaus. Ples se pak dále odvíjel v rytmu kapely Rose Band, která se u nás na školním plese představila poprvé a dokázala zvednout ze židlí i největší pecivály. O půlnoci ples vyvrcholil bohatou tombolou, a tímto patří dík všem sponzorům, za organizaci plesu potom členům SRPŠ, pedagogům a samozřejmě zúčastněným žákům.

Mgr. Hana Chudá

Romeo a Julie zazářili v Šumperku
Nepřekonatelný příběh lásky a nenávisti, které vedly až za hrob...
Zdánlivě silné téma pro některé z ročníků základních škol, ale díky zábavnému
a srozumitelnému zpracování tragédie Romeo a Julie si všichni přišli na své.
Představení se zúčastnili žáci 4. - 9. ročníku v úterý 13. února v šumperském
divadle, kam je odvezl autobus hrazený SRPŠ.

Představení bylo plné akce a nečekaných zvratů, nechyběl humor a nadsázka.
Příběh dvou znesvářených rodů Monteků a Kapuletů bezesporu patří k perlám
mezi dramaty a je základem literárního povědomí absoventů základních škol. 


V adventním čase (13.12.2017) děti ze třetí, čtvrté a páté třídy cestovaly do Náměště na Hané, aby zde navštívily místní zámek a podlehly kouzlu adventu. Nejprve jsme si prohlédli zámeček, jehož salony dýchaly vánoční atmosférou. V každé místnosti stál vysoký stromeček a pokaždé se pyšnil jinými ozdobami. Zaujala nás nejen vánoční výzdoba, ale také nábytek různých stylů, vzácný porcelán, lustry, zrcadla i bohatě zdobené kočáry olomouckých biskupů a arcibiskupů. Dobovou atmosféru dokreslila pohádka O líném Honzovi, kterou sehráli místní a také výklad mladé kněžny o štědrovečerní tabuli. Milá průvodkyně vyzkoušela znalosti dětí o adventu, připomenula vánoční zvyky a na závěr prohlídky jsme si společně zazpívali koledu.Ale to ještě zdaleka nebylo vše.

Ve čtvrtek 2. listopadu 2017 se vypravili naši šesťáci, sedmáci a osmáci na exkurzi do Ostravy. Jejich cílem se stala národní kulturní památka – Dolní oblast Vítkovice.

Prvním a hned adrenalinovým zážitkem byla prohlídka Vysoké pece č. 1. Všichni nasadili na hlavy slušivé helmy a s průvodcem se vydali odhalovat tajemství vzniku surového železa. Výtahem, ale i po svých se dostali asi do osmdesátimetrové výšky. Nástavbě nad vysokou pecí, kde je vyhlídková plošina, se říká Bolt Tower. Odtud byla vidět nejen celá Ostrava, ale i Lysá hora a další beskydské vrcholy. Při sestupu se žáci dostali i do nitra vysoké pece, kde se tavila železná ruda.

Druhým zážitkem dne byla hala Velkého světa techniky, kde jsou stovky atrakcí, které pobaví i poučí v přírodních i technických vědách.  Pokud se přímých účastníků zeptáte, co si odnesli z této exkurze, nejspíš čekejte slovo „lžičky“. Každopádně Dolní oblast Vítkovice je ostravskou chloubou a stojí za vidění.

Mgr. V. Piková

Ve středu 15.11. uspořádala společnost EKO – KOM, a.s. v naší škole besedu pro žáky všech tříd nazvanou „Tonda obal na cestách“.  Účelem  této akce bylo seznámit žáky se zásadami třídění odpadu, nechyběly ani ukázky recyklovaných materiálů. Žáci se dále dozvěděli, jak se nakládá s odpadem v České republice, jak funguje sběrný dvůr, skládka, spalovna, třídírna odpadů a jak se s tříděným odpadem zachází i v jiných evropských státech. Na závěr programu žáci dostali malý dárek.

V týdnu od 12. 6. - 16. 6. 2017 si žáci 3. třídy vyzkoušeli výuku netradiční formou v ekologickém centru v Mladoňově. Výuka a poznávání nových věcí byla založena spíše na praktických ukázkách, pokusech a objevech. Každý den nesl jedno téma – les, aktivita a pohyb, smysly a vesmír a během dne se prolínaly různé činnosti, které žákům předávaly nové informace a zkušenosti.

Jednou z mnoha činností bylo vcítění se pomocí zavázaných očí do osob se zrakovým postižením a prozkoumávat tak okolní svět. Novou zkušeností pro všechny bylo pletení z košíků z pedigu, kde si žáci mohli otestovat svou jemnou motoriku.

Každá činnost byla doprovázena pohybovou hrou nebo písničkou.

Tento pobyt jsme si všichni užili i díky slunečnému počasí a doufáme, že se do Mladoňova zase brzy vrátíme.

 

Aneta Koukalová

Jaroslava Krestýnová

 

 

Použití textů, dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto webu, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu, je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!