říjen:             Drakiáda

listopad:       Členská schůze SRPŠ

prosinec:      Mikulášská nadílka

leden:            divadelní představení pro žáky I. a II. stupně

březen:         Lyžařský výcvik  7. a 8. třídy  

Ples SRPŠ (14.3.2020)

duben:          Pálení čarodějnic 

květen:         Tělovýchovná akademie

červen:         Ukončení školního roku

Prosím rodiče, kteří mají tu možnost, aby se aktivně zapojili do akcí, nebo je podpořili jiným způsobem, např. pomohli při prodeji potravin, stali se na chvíli čarodejnicemi nebo třeba poskytli či zajistili sponzorský dar do tomboly na ples SRPŠ.

 

Úvodní slovo

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Šumvald je dobrovolnou organizací rodičů a přátel žáků navštěvujících Základní školu v Šumvaldě.

Našim hlavním cílem je hájení zájmů žáků ZŠ Šumvald, aktivní morální i materiální pomoc při zabezpečení výchovy, vzdělávání a prohlubování zájmových činností. Jak uvádí stanovy spolku.

Všichni členové se mohou podílet na rozhodování SRPŠ při členských schůzích. Členská schůze se koná vždy na začátku každého školního roku a je veřejně přístupná všem rodičům žáků ZŠ Šumvald.

Z příspěvků SRPŠ ale zejména z výtěžků pořádaných akcí je hrazena např. doprava na divadelní představení, lyžařské výcviky, nákup potřebného vybavení do tříd, družiny a zájmových kroužků, odměny žákům za účast na různých soutěžích a při významných příležitostech, exkurze, podílení se na akcích pořádaných Základní školou, atd…

 Veškeré akce zajišťují aktivní členové, tedy rodiče žáků, ve svém volném čase  a bez nároku na finanční či jiné ohodnocení. Tímto všem děkuji a doufám, že naše spolupráce bude fungovat i v dalších letech.

Velmi ráda mezi nás přivítám další aktivní rodiče, jimž není lhostejné vzdělávání jejich dětí. Přijďte, má to cenu! Uvítáme pomoc při všech akcích pořádaných SRPŠ, ale i nové nápady či připomínky. Neváhejte mne kontaktovat.

 

 Předsedkyně spolku

Bc. Olga Havelková

Jídelníček

Jídelníček

Organizace šk. roku

Žádné události k zobrazení

Statistika přístupů

Statistika přístupů

Použití textů, dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto webu, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu, je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!