Plán SRPŠ 2023 - 2024

Dovolte mi, abych vás seznámila s plány na školní rok 2023/24.

V říjnu již proběhla úspěšná drakiáda. Odhadem se zúčastnilo cca 80 dětí.

V prosinci jsme přichystali mikulášské balíčky pro děti. A společně se žáky 9. třídy jsme dětem předali mikulášskou nadílku.

Ples SRPŠ se uskuteční 23. března 2024. Tentokrát budou v prodeji místenky za cenu 180,-. Žáci deváté třídy budou mít možnost zakoupit vstupenky s týdenním předstihem před veřejností. Se žáky 9. třídy jsme se předběžně domluvili na kombinaci barev fialová, černá, stříbrná.
Tímto bych chtěla poprosit, zda by i rodiče a učitelé oslovili případné sponzory, kteří by věnovali dar do tomboly. Smlouva na odpočet z daní bude pro zájemce k dispozici.
V dubnu budou již tradiční čarodějnice.
V červnu je v plánu slavnostní zakončení školního roku.

Olga Havelková

Úvodní slovo SRPŠ

Úvodní slovo

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Šumvald je dobrovolnou organizací rodičů a přátel žáků navštěvujících Základní školu v Šumvaldě.

Našim hlavním cílem je hájení zájmů žáků ZŠ Šumvald, aktivní morální i materiální pomoc při zabezpečení výchovy, vzdělávání a prohlubování zájmových činností. Jak uvádí stanovy spolku.

Všichni členové se mohou podílet na rozhodování SRPŠ při členských schůzích. Členská schůze se koná vždy na začátku každého školního roku a je veřejně přístupná všem rodičům žáků ZŠ Šumvald.

Z příspěvků SRPŠ ale zejména z výtěžků pořádaných akcí je hrazena např. doprava na divadelní představení, lyžařské výcviky, nákup potřebného vybavení do tříd, družiny a zájmových kroužků, odměny žákům za účast na různých soutěžích a při významných příležitostech, exkurze, podílení se na akcích pořádaných Základní školou, atd…

 Veškeré akce zajišťují aktivní členové, tedy rodiče žáků, ve svém volném čase  a bez nároku na finanční či jiné ohodnocení. Tímto všem děkuji a doufám, že naše spolupráce bude fungovat i v dalších letech.

Velmi ráda mezi nás přivítám další aktivní rodiče, jimž není lhostejné vzdělávání jejich dětí. Přijďte, má to cenu! Uvítáme pomoc při všech akcích pořádaných SRPŠ, ale i nové nápady či připomínky. Neváhejte mne kontaktovat.

 

 Předsedkyně spolku

Bc. Olga Havelková