Školní družina na výletě

Ve čtvrtek 9.5.2024 hned po obědě vyrazily děti ze školní družiny na výlet do Mladoňova. Pěkné slunečné počasí přálo všem aktivitám a příjemné místo v areálu ekologického centra bylo jako stvořené k objevování i hrám. Děti se rozdělily do skupinek – jedna se věnovala sportovním hrám, které rozvíjely jejich fyzickou zdatnost, podporovaly týmového ducha a fair play, ve druhé skupince zapojily děti svůj mozek při hledání zvířátek z lesa a při skládání 3D modelu z kostiček se projevila jejich zručnost. Nechyběla také tvořivá dílnička, ve které si děti vybarvily sklíčko podle své fantazie. Na sluníčku pak vytvářely jejich díla nádherné obrazy.
Dětem se v Mladoňově moc líbilo a odpoledne jsme si všichni užili. (Foto ve fotogalerii)

Ing. Lenka Vlčková

info pro 2. kolo

ZDE

Exkurze na farmu

V rámci Dne Země – akce, jejímž cílem je podpořit ochranu životního prostředí, navštívili žáci 1. – 4. třídy místní mléčnou farmu a Doubravský Dvůr. V Šumvaldu na ně čekali pracovníci tohoto zemědělského závodu a poutavě jim vyprávěli, jak to na takové farmě „chodí“. Kdo má co na starosti, jak funguje dnešní zemědělská technika, kolik je zde kusů krav aj. Děti si prohlédly dojírnu, kravín i malá telátka. Poté nás autobus zavezl do Doubravského Dvora, kde na nás čekala další exkurze, která se nesla v podobném duchu. Děti už byly připravené se svými vědomostmi ze Šumvaldu, proto zde mohly paní průvodkyni doplňovat a ptát se na další zajímavosti. Na závěr prohlídky si všichni žáci pochutnali na zdejší výborné zmrzlině.
Mgr. Jitka Motáňová

Recitační soutěž předvedla i vlastní tvorbu

Recitační soutěž předvedla i vlastní tvorbu
V úterý 16. 4. se již podruhé v naší škole konala recitační soutěž. Ta probíhala ve čtyřech kategoriích, a to vždy po dvou třídách od 1. do 8. ročníku. Zúčastnilo se celkem 22 žáků, jejich výkony s nadšením hodnotila tříčlenná porota. Z úst dětí zazněly verše známých básníků, například tvorba Jiřího Žáčka, Františka Hrubína, Josefa Václava Sládka či Vítězslava Hálka.

Zápis do 1. třídy

Ve středu 10. dubna 2024 proběhl v naší škole zápis dětí do 1. ročníku, kterého se zúčastnilo 16 předškoláků. Paní učitelky pro ně připravily zajímavé aktivity, ve kterých si děti vyzkoušely svoje znalosti a dovednosti a prokázaly připravenost na školu.
Výsledky zápisu jsou uvedeny zde.

Matematický klokan 2024

Třetí březnový týden je tradičně spojen s Matematickým klokanem. Termín konání v letošním školním roce připadl na pátek 22. března 2024. Do soutěže byli povinně zapojeni všichni žáci 2. až 9. třídy, kteří byli rozděleni do čtyř soutěžních kategorií:

Velikonoce a veselá zajíčkova velikonoční stezka uničovským parkem

Ve středu 27.3. jsme se s našimi žáky 1. – 3. třídy vydali do Uničova na divadelní představení Veselé Velikonoce. Velikonoční zajíček, který děti prováděl celým představením, vysvětlil dětem některé velikonoční tradice a připravil si pro děti dvě vtipné pohádky - o mlsném ševci a o hrnčířovi a jeho hloupé ženě.

Společenský ples SRPŠ

V sobotu 23. března proběhl v sále šumvaldského kulturního domu tradiční Společenský ples SRPŠ. Celý večer byl laděn do fialových, stříbrných a černých barev, které nemohly chybět ani při úvodním vystoupení žáků 9. ročníku, kteří se prezentovali jak polonézou, tak i moderním tanečním vystoupením. Následovalo stužkování jednotlivých absolventů. Samozřejmostí byl také tanec s rodiči.

Čtvrťáci spali ve škole

V naší škole může být živo i po skončení vyučování. To si na vlastní kůži vyzkoušeli naši čtvrťáci, kteří se rozhodli, že tu přespí. Natěšení si ve čtvrtek 14. 3. v podvečer donesli spacáky a karimatky a ubytovali se v naší třídě. Po společných aktivitách si sami připravili večeři a převlečení do pyžama ulehli do svých spacáků. Že jsou čtvrťáci ranní ptáčata, jsme zjistili hned druhý den ráno, kdy byla většina třídy v 6 hodin vzhůru. Po snídani děti usedly zpátky do lavic a společně jsme zhodnotili, že to byl pro všechny příjemně strávený čas.

Mgr. Jitka Motáňová

Hmyzí domečky pro školní družinu

Několik hodin pracovních činností věnovali naší deváťáci výrobě tvz. hmyzích hotelů, což jsou praktická a funkční útočiště pro hmyz všeho druhu. Potřebovali k tomu pár prkýnek, pletivo a přírodní materiál (šišky, klacíky, suchou trávu, mech, větvičky, makovice, atd.) kterým domky vyplnili.
Práce žáky bavila a výrobky se moc povedly. Někteří si svoje dílo odnesli domů, ale několik žáků věnovalo svůj výtvor dětem ze ŠD. Družináři měli velkou radost, hned si je umístili na školním dvoře a v parčíku a těší se, až budou pozorovat zblízka život všelijakých brouků, mušek, včel a motýlků.
Fotky najdete ve fotogalerii.