Dne 3.5.2016 navštívila naši školu paní Hana Bednářová, majitelka jazykové školy a nyní i cestovatelka. Přišla se s námi podělit o své zážitky z cesty do Nepálu a přiblížit nám asijskou kulturu, která je od té naší zcela odlišná.

Paní Bednářová cestovala do Asie se svými dvěma syny v říjnu loňského roku. Nejprve navštívila město luxusu Dubaj a poté přišel „kulturní šok“, když vystoupila z letadla na půdu Káthmándú, hlavního města Nepálu. Tento šok ale opadl, když začala poznávat krásnou a nespoutanou nepálskou přírodu a místní obyvatele. Navštívila zde sirotčinec, viděla spoustu památek, zažila obřad tykování, v Himalájích vystoupala do výšky 4000 m.n.m., vyzkoušela si jízdu na slonovi nebo stopovala nosorožce. Své poutavé vyprávění doprovodila fotkami a ukázkou předmětů z cest.

Děkujeme paní Bednářové za zajímavé poznatky a informace z jejího putování po Nepálu a budeme se těšit na její další cestovatelské výpravy.

Mgr. Petra Šenková

aty

Ve čtvrtek 28.4.2016 proběhla v naší škole beseda pro žáky 7.- 9.třídy s rotmistrem Janem Š., členem Armády ČR, který působil ve Francouzských legiích, účastnil se misí v Afghánistánu, Mali a je instruktorem přežití pro 7. mechanizovanou brigádu.

Na úvod svého vyprávění nás Honza stručně seznámil s historií české armády a strukturou Armády ČR, kterou tvoří pozemní síly, vzdušné síly a Velitelství výcviku – Vojenská akademie.

Pověděl našim žákům, jak vedla jeho cesta do armády a jaké typy výcviku dosud absolvoval. Nejzajímavější částí besedy bylo promítání fotek z mise v Afghánistánu, které rotmistr doprovodil vlastními zážitky. Rovněž jsme si mohli prohlédnout a potěžkat vojenskou výstroj.

Na závěr besedy Jan Š. zodpověděl všetečné dotazy žáků a slíbil, že naši školu v budoucnu jistě znovu navštíví a podělí se s námi o nové zkušenosti a zážitky.

Mgr. Petra Šenková

preziti_zima__kopie 

V úterý 22. 3. jsme si ve škole připomněli Mezinárodní den vody. Děti i paní učitelky prvního stupně přišly do školy oblečeny v modré nebo zelené barvě a celým dnem se prolínalo téma voda. Děti plnily různé úkoly, soutěžily a hrály si. Žáci páté třídy vyrazili na delší procházku podél břehu Oskavy v touze spatřit zvíře, které si tam staví hráze a kácí stromy. I když bobra nakonec neviděli, tak smutní nebyli, i dobrodružství jít po jeho stopách bylo dost napínavé. Ostatní děti prvního stupně kromě prvňáčků a následně i žáci druhého stupně se vydali na dolní konec Šumvaldu k čističce odpadních vod, kde už na nás čekal zaměstnanec firmy Sitka Šternberk, která čističku v Šumvaldu provozuje. Provedl nás celým areálem a krok za krokem nám vysvětlil, co vše se vlastně děje s vodou, která do čističky přiteče, než může odtéct zpět do potoka. Vidět (a v tomto případě i cítit) vše v reálu bylo zajímavé a poučné a možná, já doufám, už více přemýšlíme nad tím, co do odpadní vody patří a co ne.

(Mgr. Karla Luňáčková)

Významného ocenění z rukou ministryně školství se dostalo panu Mgr. Miloslavu Makasovi. Za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost obdržel medaili I. stupně, udělovanou při příležitosti Dne učitelů. Medaili s diplomem převzal syn Miloslav Makas ml. dne 29. března 2016 v prostorách hlavního sálu Valdštejnského paláce ( sídlo Senátu ČR). V letošním roce bylo oceněno celkem 53 pedagogů (27 – medaile I. stupně, 26 – medaile II. stupně).

Zprávu včetně fotodokumentace z předávání naleznete na stránkách MŠMT, www.msmt.cz.

Toto ocenění je významným osobním ohodnocením celoživotní práce pana Makase. Bezprostředně se dotýká naší školy i obce Šumvaldu.  Blahopřejeme!!!!

ředitel školy: Mgr. Ladislav Vyhnálek 

medal_1

Ples SRPŠ

Plesovou sezónu v Šumvaldě uzavřel v sobotu 19. března 2016  školní ples SRPŠ při ZŠ Šumvald, na kterém  se již tradičně představují žáci deváté třídy.

Krásné róby, střevíčky, obleky, kravaty, kreativní účesy, ale i rozechvění, tréma a obavy, jestli ve vysokých podpatcích nezakopnou, zdali si vzpomenou na všechny taneční kroky, přechody, otočky… To vše bylo vidět na deváťácích těsně před zahájením. A pak to přišlo. Polonézovým krokem došli na taneční parket a předvedli několik klasických i moderních tanců. Samozřejmě všechno dopadlo na jedničku –  taneční vystoupení pod vedením paní učitelky Šárky Kallerové, veršované představení jednotlivých deváťáků, předávání šerp s nápisem Absolvent ZŠ Šumvald od třídních učitelek Hany Chudé (na mateřské dovolené) a Evy Navrátilové. A aby toho na naše absolventy nebylo málo, čekalo je ještě sólo – první tanec s maminkou či tatínkem. Tím byli deváťáci uvedeni do společenského života. Tak jen doufejme, že budou titul Absolvent Základní školy v Šumvaldě nosit se ctí a překonají všechny nástrahy, které je při vstupu do dospělosti ještě potkají.

Potom už se rozproudila skvělá plesová zábava zpestřená dvěma vystoupeními tanečních kroužků základní školy a losováním tomboly. K nádherné atmosféře také zásadní měrou přispěla kapela Fofrovanka, která nemá v širokém okolí konkurenci.

Poděkování patří všem, kteří se na hladkém průběhu plesu podíleli - pedagogům, pracovníkům školy, dětem i členům SRPŠ. Samozřejmě velký dík také patří našim sponzorům, kteří tak podpořili činnost Základní školy v Šumvaldě, vždyť celý výtěžek plesu je věnován našim žákům.

Mgr. Vladimíra Piková

Dne 4.2.2016 se dožívá 90 let dlouholetý bývalý ředitel naší školy pan Mgr. Miloslav Makas. Všichni zaměstnanci mu přejí hodně pevného zdraví, elánu a krásných chvil v kruhu svých blízkých.
 
                                                                Zaměstnanci Základní školy Šumvald
 
MAKAS 

V pátek 11. prosince odpoledne se na naší základní škole poprvé uskutečnil vánoční jarmark a tím vyvrcholila více než měsíční snaha všech učitelů a žáků ukázat, co vše naše děti umí a co se dá vyrobit z nejobyčejnějších věcí. Každá třída, družina i keramický kroužek měly svůj stánek a v něm děti představily své výrobky. O skvělé nápady opravdu nebyla nouze. Návštěvníci si tak mohli koupit stojánky na ubrousky, nejrůznější zápichy s vánočními motivy, svícny, lucerny, záložky do knihy, sněhuláky, andílky, stromečky, zvonečky, jmenovky na dárky či keramické výrobky. Protože vybrat si z tak pestré nabídky bylo těžké a většině z nás při tom vyhládlo, mohli jsme si pochutnat na domácím vánočním cukroví, které napekly děti ve škole, na výborném vánočním punči ve venkovním stánku nebo na občerstvení ve školní kuchyňce, které přichystala 8. třída.

V 16 hodin se ale většina z nás už doslova tísnila ve školní družině. Ptáte se proč? Protože se zde konal vánoční koncert. Uvedli ho ti nejmladší, kteří navštěvují sbor pod vedením paní učitelky Šárky Kallerové a pokračovali kytaristé, kteří se každý týden snaží zdokonalit ve hře na kytaru i ve zpěvu s paní učitelkou Vlaďkou Pikovou. Po hodinovém koncertě už bylo téměř nemožné si něco koupit, k velkému překvapení nás všech a hlavně dětí, které pomáhaly ve svém stánku a prodávaly vlastní výrobky, si návštěvníci jarmarku koupili skoro vše! Hlavně těm nejmladším úplně zářila očka nadšením, protože viděly, že ta jejich, ne vždy lehká „práce“, měla smysl. Dobře věděly, že tím pomohou i dětem, které nemají takové štěstí jako ony a nemohou trávit Vánoce v kruhu své rodiny. Polovina výtěžku vánočního jarmarku totiž putovala do Klokánku v Dlouhé Loučce. Je to zařízení na pomoc týraným, opuštěným, zneužívaným nebo zanedbávaným dětem od narození do 18 let, které nabízí dětem místo ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče. V současné době tam pobývá 16 dětí od 5 do 16 let.

K velkému překvapení nás všech jsme v pátek 18. prosince, po sečtení výtěžku jarmarku, mohli slavnostně předat částku 12 000 Kč!!! Paní ředitelce Klokánku, Mgr. Šárce Kupčákové, peníze předal pan ředitel spolu se zástupci tříd z druhého stupně, kteří se tak o zařízení a jeho obyvatelích dozvěděli více a mohli svým spolužákům povyprávět, jak vlastně Klokánek funguje a jaké děti tam v současnosti jsou.

Druhou polovinu z celkové sumy peněz si každá třída nechala ve třídním fondu. Třídy na prvním stupni pojedou do kina a děti na druhém stupni si peníze ponechaly většinou na třídní výlet. Na tomto místě bych chtěla poděkovat všem, kteří přišli na vánoční jarmark a podpořili tak koupí výrobků či občerstvení nejen naše děti, ale pomohli i těm „neznámým“ z Klokánku. Zvláštní poděkování patří panu Břetislavu Navrátilovi, který nám pomohl s dekoracemi na vánoční jarmark a samozřejmě všem učitelům, zaměstnancům školy, vedoucím kroužků a dětem za skvělé nápady a jejich realizaci. Všichni dohromady jsme vytvořili kouzelnou vánoční atmosféru a já doufám, že se někdy příště na podobné akci opět uvidíme.

Mgr. Karla Luňáčková

Zábavné učení v 1. třídě

Tři podzimní dny říjnového týdne se nesly v 1. třídě ve znamení sladkých plodů našich zahrad. Prvňáčci to se svou přípravou na „Jablíčkové dny“ vzali opravdu pečlivě! Každý den to v naší třídě hýřilo jinými jablíčkovými barvami. První den se děti oblékly do zelené barvy, druhý den do žluté a nakonec byli všichni včetně paní učitelky laděni do červena. Čekala nás spousta zajímavých aktivit, které jsme propojili se všemi vyučovacími předměty. Nechyběla ani soutěž o nejkrásnější jablíčko. Velké poděkování patří také maminkám, které dětem připravily všelijaké dobroty z jablíček, a my si na nic moc pochutnali!

Další zábavné učení proběhlo poslední den před podzimními prázdninami. V naší třídě strašilo! Prvňáčci se převlékli do strašidelných kostýmů a masek, které nám předvedli na módní přehlídce. Povídali jsme si o Dušičkách, svátku Všech svatých, ale také o Halloweenu, který se slaví v anglicky mluvících zemích. Nejvíce nás bavila tělesná výchova, protože jsme v maskách mohli soutěžit. Na závěr dne se děti, které navštěvují kroužek angličtiny, naučily pořekadlo „Trick or treat“ (Koledu, nebo vám něco provedu) a vykoledovaly si sladkou odměnu.

Mgr. Jitka Motáňová

Druháci z naší školy si 20. října připomněli Mezinárodní den stromů. Téma „Strom a jeho život“ se prolínalo všemi vyučovacími hodinami. V českém jazyce žáci určovali, tvořili a doplňovali různé druhy vět  o stromech, v matematice počítali slovní úlohy s touto tématikou. V prvouce třídili kartičky a obrázky. Při vycházce potom sledovali strom různými smysly - zrakem, hmatem, čichem.Pozorovali rozdílnosti vzhledu stromů, velikosti a tvaru listů, jehličí i kůry. Hledali poznávací znamení živočichů a sledovali stromy v různých obdobích života.Ve výtvarné výchově z nasbíraného materiálu vytvořili skřítky Podzimníčky – ochránce stromů. Ani jsme nemuseli chodit do lesa, i v okolí školy jsme objevili mnoho zajímavých a krásných stromů. Myslím, že tento projektový den přinesl dětem nové a zajímavé informace a hlavně byl příležitostí připomenout si význam a potřebu stromů pro náš život.

Jak jsme poznávali Londýn

Druhý říjnový týden byl pro 40 našich žáků druhého stupně ve znamení prázdnin nebo spíše dovolené. Díky výzvě 56 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy získala naše škola grant na jazykově – vzdělávací pobyt v Londýně pro 40 žáků. Všechny náklady na cestu, ubytování, stravu i školu byly zaplaceny z peněz Evropské unie a tak se tedy téměř všichni žáci 7. – 9. ročníku mohli vydat objevovat krásy Anglie.

6. října ráno bylo před školou pořádně rušno - 40 nedočkavých dětí se zavazadly, spousta jejich rodinných příslušníků a učitelů je přišla doprovodit na „vysněný“ výlet. Nikdo jsme přesně nevěděli, co nás čeká a přesto jsme se moc těšili. V 8.30 hod. ráno jsme vyrazili směr Anglie. Cesta byla dlouhá – projet celou ČR, Německo, Belgii a Francii nám zabralo skoro 18 hodin, kolem 3 hodiny ranní jsme se nalodili na trajekt. Vzpomínky na něj nebudou zrovna nejlepší, vzhledem k vysokým vlnám v kanále La Manche nám nebylo nejlépe, ale vše jsme zvládli a kolem 8 hodiny ráno jsme dorazili do centra Londýna. Sice jsme byli unavení a nevyspaní, ale šťastní, že konečně uvidíme královské město na vlastní oči.

Začali jsme u nádherného obrovského sídla královny Alžběty II., u Buckinghamského paláce, a pokračovali před St. James park k nejslavnějším hodinám a zvonu Big Ben, kolem parlamentu k ikoně Londýna – Londýnskému oku (London Eye). Je to 135 m vysoké kolo, které se velice pomalu točí (doba jízdy je 30 minut) a ze kterého je nádherný výhled na Londýn. Udělali jsme spoustu fotek a pokračovali dál. Prošli jsme vládní čtvrtí White Hall, viděli sídlo předsedy vlády (Downing Street 10) a došli na Trafalgarské náměstí, kde jsme měli přestávku na oběd v muzeu umění. Únava již byla znát na všech, ale vidina nákupů na Oxford Street byla pozitivní motivací vydržet a pokračovat dál. Prošli jsme Piccadilly Circus, čínskou čtvrť a konečně došli k nejznámější nákupní ulici v Londýně – Oxford Street. Počasí nám první den bohužel moc nepřálo, byla zima a začalo pršet, proto jsme u obchodního domu Primark dali dětem rozchod a všichni se nadšeně vrhli do nákupů. Ověšeni taškami jsme večer přešli přes Hyde Park k autobusu a jeli do čtvrti Greenwich, kde jsme měli ubytování. Nikdo přesně nevěděl, co ho čeká -  rodiny, u kterých jsme byli ubytovaní, nikdo předem neznal a jaké bylo překvapení, když většina z nás bydlela u černošských rodin! Nebylo to bezproblémové, ale alespoň jsme měli možnost poznat jinou kulturu a děti možnost zúročit své jazykové znalosti.

Druhý den ráno jsme vyrazili do jazykové školy – výuka probíhala ve 3 skupinách různé úrovně a žáci zdokonalovali své dosavadní znalosti. Po obědě nás autobus dovezl do nádherného starého města Oxford s nejstarší a nejznámější univerzitou. Navštívili jsme Christ Church College, což je část univerzity a prošli se i po jídelně, která byla předlohou jídelny ve filmu o Harrym Potterovi. Následovala prohlídka města a nákup suvenýrů. Po návratu do Londýna na nás už čekaly naše „ náhradní rodiny“.

Pátek byl velice náročný, téměř celý den jsme strávili ve škole, celkem 6 hodin, což bylo sice pro žáky unavující, ale já jako angličtinář bych spíš řekla „k nezaplacení“ (i když by se mnou možná mnozí nesouhlasili). Náladu dětem ale zvedly nákupy v Poundlandu, kde veškerý sortiment stál 1 libru a takové nadšení bych vám přála vidět.

O víkendu nás čekaly už pouze 2 výlety a sice v sobotu nádherné přímořské město Brighton a v neděli opět Londýn. Když vzpomínáme na Brighton, každý z nás si vybaví moře, racky a hlavně zábavní molo s nejrůznějšími atrakcemi, které někteří z nás vyzkoušeli na vlastní kůži a pak se plni dojmů vydali objevovat město. Úchvatný Royal Pavillion nebo uličky připomínající Zlatou uličku v Praze, bleší trh nebo obří nákupní centra. Večer jsme opět jeli do rodin na poslední noc a čekalo nás balení kufrů. Musím přiznat, že balení bylo náročné, všichni jsme měli spoustu dárků pro rodinu a kamarády, ale uklidňovali jsme se, že nákladní prostory v autobusu jsou dostatečně velké, aby pobraly vše, co jsme nakoupili a že toho někteří měli opravdu dost. J

Neděli jsme strávili opět v Londýně. Začali jsme na Greenwichi, vyfotili se na nultém poledníku, prohlédli námořní muzeum a lodí po Temži jsme se dostali opět do centra města. Cestou jsme viděli mrakodrapy i zvláštní stavby s legračními názvy – okurka, cibule, střep, žiletka a musím říci, že názvy  staveb opravdu odpovídaly skutečnosti. Navštívili jsme pevnost a bývalé vězení The Tower, přešli přes Tower Bridge k shakespearovskému divadlu The Globe, k muzeu moderního umění Tate Modern a zcela vyčerpáni došli večer přes  Millenium Bridge ke katedrále svatého Pavla, kde na nás čekal autobus. Únava z celého týdne se na nás podepsala, takže kolem 21.00 hod. už jsme všichni spali a ticho v autobusu vydrželo až do dopoledních hodin druhého dne. Na cestě zpět jsme jeli eurotunelem, cesta byla pohodlná a rychlá, za pouhých 30 minut jsme byli ve Francii a pak už hurá domů.

Týden sice uběhl velmi rychle, ale domů se těšili úplně všichni a nejvíc na naši českou kuchyni. Musím přiznat, že sandwich, typický anglický oběd, nechci vidět minimálně rok. Zážitků máme všichni hodně, pozitivních jistě více a rádi budeme na tento výjimečný týden vzpomínat. Chtěla bych poděkovat panu řediteli Ladislavu Vyhnálkovi, že naši školu do projektu přihlásil, paním učitelkám Jitce Loutocké, Petře Šenkové a Evě Navrátilové za trpělivost se žáky, skvělým pánům řidičům, sympatické paní průvodkyni Evě Suchelové a v neposlední řadě také rodičům dětí. Doufám, že se někdy v budoucnu podaří akci zorganizovat znovu.

Karla Luňáčková

 

Jazykově – vzdělávací pobyt v Londýně – 6. – 12. 10. 2015

ÚTERÝ 6. 10. 2015

8.30 - odjíždíme do Londýna

13.00 – zastávka v Praze – nastupuje naše průvodkyně Eva Suchelová

průjezd Německem, Belgií, Francií

 

STŘEDA 7. 10. 2015

3.00 – nalodění na trajekt v Calais ve Francii (nejhorší zážitek – mořská nemoc)

5.00 – konečně pevná zem – Dover Anglie

8.00 – vystupujeme v centru Londýna a zhlédneme: Buckinghamský palác (sídlo královny Alžběty II.), St. James park, Big Ben, parlament, Londýnské oko, vládní čtvrť White Hall se sídlem předsedy vlády (Downing Street 10), Trafalgarské náměstí, národní muzeum, Picadilly circus, čínskou čtvrť, Oxford street (nákupy), Hyde park

20.00 - čtvť Greenwich – ubytování v rodinách

 

ČTVRTEK 8. 10. 2015

8.00 – odjezd do jazykové školy Twin language school v Greenwichi

9.00 – 12. 30 – výuka ve 3 skupinách

13.00 – odjezd do Oxfordu

15.00 – Oxford - ulice High Street, kostel St. Mary the Virgin, Bodleian Library,  prohlídka Christ Church College – jídelna z filmu o Harrym Potterovi, nákupy

20.00 – Londýn

 

PÁTEK 9. 10. 2015

9.00 – 17.00 – výuka v jazykové škole (pauza na oběd v nádherném Greenwichském parku)

18.00 – nákupy (objevili jsme náš nejoblíbenější obchod Poundland)

 

SOBOTA 10. 10. 2015

8.00 – odjezd do Brightonu

10.00 – vystupujeme přímo u moře a zábavního mola Brighton Palace Pier s atrakcemi, které nejde nevyzkoušet

11.30 - prohlídka města – Royal Pavillion, stará čtvrť The Lanes, nákupy na Churchill Square

20.00 – odjezd do rodin a balení kufrů

 

NEDĚLE 11. 10. 2015

8.00 – odjezd do Greenwiche (nultý poledník, královská observatoř, námořní muzeum, park)

11.00 – plavba lodí po Temži do centra Londýna

- prohlídka města - nákup posledních suvenýrů a hlavně jídla na cestu zpět, návštěva Tower of London (bývalé královské sídlo, nyní výstava korunovačních klenotů a historických zbraní), zvedací most Tower Bridge, shakespearovské divadlo the Globe, bitevní křižník z 2. světové války HMS Belfast, Golden Hind (loď sira Francisca Drakea), Tate Modern (muzeum moderního umění), Millenium Bridge, katedrála svatého Pavla

18.00 – zcela vyčerpáni usedáme do autobusu

20.30 – Dover a eurotunel

21.00 – Calais Francie a všichni už spíme

 

PONDĚLÍ 12. 10. 2015

průjezd Belgií, Německem

13.30 – Praha – vystupuje a loučí se naše skvělá průvodkyně Eva

18.00 – konečně Šumvald, naše rodiny a výborné české jídlo J

 

Použití textů, dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto webu, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu, je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!