Provozní doba: Po - Pá 6:30 - 7:30 a 11:10 - 16:00 hod.
Vedoucí ŠD: Ing. Vlčková Lenka
Vychovatelka ŠD: Jenáčková Aneta, Solovská Zdenka
Kapacita: 60 žáků (2 oddělení)
Věková skupina: 1. - 5. třída
Kontaktní mobil: 727 940 067, 585041057
   
Řád školní družiny: Řád ŠD je ke stažení v sekci dokumenty / školní řády

Desatero informací o Školní družině při ZŠ Šumvald

1. Přihláška
    Žáka přihlašuje do školní družiny zákonný zástupce, který řádně vyplní zápisní lístek s uvedením
    rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny. O přijetí žáka rozhoduje ředitelka školy.
    Pokud by měl žák opouštět školní družinu jiným způsobem, než je uvedeno v zápisním lístku
    (např. v jiný čas nebo dítě vyzvedává osoba, která není uvedena v zápisním lístku,…), zákonní
    zástupci informují vychovatelku písemně.
    Vzor: Petr Novák bude odcházet dne 30.9.2020 ze školní družiny sám ve 14.30.
    Podpis zákonného zástupce

2. Zákonní zástupci se mohou seznámit s Řádem školní družiny na webových stránkách školy (www.zssumvald.cz).
    Dále je v tištěné podobě umístěn na vrátnici v hlavní šatně, ve školní družině a v ředitelně školy.

3. Rozdělení školní družiny: I. Oddělení (1.třída), II. Oddělení (2. – 5. třída)

4. Úplata za školní družinu na nákup pomúcek a materiálu činí 200 Kč za 1. pololetí, uhraďte ji prosím do 25. září 2020.
    Pokud je žák během roku odhlášen z docházky do školní družiny, úplata se nevrací.

5. Provozní doba : pondělí – čtvrtek 6.30 – 7.30 11.10 – 16.00
    pátek 6.30 – 7.30 11.10 – 15.50
    Budova školy je zpřístupněna žákům navštěvujícím ranní družinu od 6.15. Do zahájení provozu
    školní družiny (6.30) žáci vyčkají v hlavní šatně, kde si je vyzvedne p. vychovatelka.

6. Vyzvedávání a odchod žáků ze školní družiny je možný pouze v době: 11.10 – 13.00 anebo
    14.30 – 16.00 ( pátek 15.50). V čase od 13.00 do 14.30 si děti nevyzvedávejte - konají se
    odpolední aktivity, kroužky a zájmové činnosti. Ve zcela výjimečných případech je třeba tento
    požadavek nahlásit již v ranní družině.

7. Čtvrtá vyučovací hodina končí v 11.10, děti si můžete vyzvednout po obědě ve 12 hod,
    pátá vyučovací hodina končí ve 12.05, děti jsou po obědě zpět v družině cca ve 13 hod.

8. Žáci jsou povinni přinést do šatny cvičební úbor, obuv do tělocvičny a převlečení na venkovní aktivity.
    Věci si děti uloží do tašky ke svému místu.

9. Žáci si mohou do školní družiny přinést podepsanou láhev se sirupem.

10. Kontakty : mobilní číslo do ŠD - 727 940 067

Lenka Vlčková, vedoucí vychovatelka ŠD - 604 627 571
Aneta Jenáčková, vychovatelka ŠD - 735 230 620
Zdenka Solovská, vychovatelka ŠD - 739 068 806

Image Image

Image Image

Image Image

Image Image


Jídelníček

Jídelníček

Organizace šk. roku

Žádné události k zobrazení

Statistika přístupů

Statistika přístupů

Použití textů, dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto webu, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu, je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!