Provozní doba: Po - Pá 6:30 - 7:30 a 11:10 - 16:00 hod.
Vedoucí ŠD: Ing. Vlčková Lenka
Vychovatelka ŠD: Mgr. Jitka Řepíková
Kapacita: 60 žáků (2 oddělení)
Věková skupina: 1. - 4. třída
Kontaktní mobil: 727 940 067, 585041057, 725 845 247
   
Řád školní družiny: Řád ŠD je ke stažení v sekci dokumenty / školní řády


 1. Přihláška

 • Žáka přihlašuje do školní družiny zákonný zástupce, který řádně vyplní zápisní lístek s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny.

 • O přijetí žáka rozhoduje ředitelka školy.

 • Pokud by měl žák opouštět školní družinu jiným způsobem, než je uvedeno v zápisním lístku (např. v jiný čas nebo dítě vyzvedává osoba, která není uvedena v zápisním lístku,…), zákonní zástupci informují vychovatelku písemně – ideálně prostřednictvím online aplikace Bakaláři (do 11ti hodin)

Vzor: Petr Novák bude odcházet dne 30.9.2020 ze školní družiny sám ve 14.30.

Podpis zákonného zástupce

 1. Zákonní zástupci se mohou seznámit s Řádem školní družiny na webových stránkách školy (www.zssumvald.cz). Dále je v tištěné podobě umístěn na vrátnici v hlavní šatně, ve školní družině a v ředitelně školy.

 2. Rozdělení školní družiny: I. Oddělení (1. - 2.třída) vychovatelka Mgr. Jitka Řepíková

II. Oddělení (3. - 4.třída) vychovatelka Ing. Lenka Vlčková

 1. Úplata za školní družinu činí 400 Kč za 1. pololetí, uhraďte ji, prosím, do 22. září 2023. Pokud je žák během roku odhlášen z docházky do školní družiny, úplata se nevrací.

 2. Provozní doba: pondělí – čtvrtek 6.30 – 7.30 11.10 – 16.00

pátek 6.30 – 7.30 11.10 – 16.00

Budova školy je zpřístupněna žákům navštěvujícím ranní družinu od 6.15. Do zahájení provozu školní družiny (6.30) žáci vyčkají v hlavní šatně, kde si je vyzvedne p. vychovatelka.

 1. Vyzvedávání a odchod žáků ze školní družiny je možný pouze v době:

11.10 – 13.00 anebo 14.30 – 16.00.

V čase od 13.00 do 14.30 si děti, prosím, nevyzvedávejte - konají se odpolední aktivity, kroužky a zájmové činnosti. Ve výjimečných případech je třeba tento požadavek nahlásit již v ranní dužině.

 1. Čtvrtá vyučovací hodina končí v 11.10, děti si pak můžete vyzvednout po obědě cca ve 12 hod, pátá vyučovací hodina končí ve 12.05, děti jsou po obědě zpět v družině cca ve 13 hod.

 1. Žáci jsou povinni si přinést cvičební úbor, pevnou obuv do tělocvičny, převlečení na venkovní aktivity a náhradní oblečení (tričko, tepláky, ponožky). Věci si děti uloží v šatně do tašky ke svému místu.

 2. Žáci si mohou do školní družiny přinést podepsaný sirup.

 3. Kontakty: mobilní čísla do ŠD: I. Oddělení (1. – 2. třída) 725 845 247

II. Oddělení (3. – 4. třída) 727 940 067