V letošním školním roce se naše škola zapojila do dvou matematických soutěží – Matematické olympiády a Pythagoriády. Z důvodu pandemie nemoci COVID-19 a s tím spojených zvýšených bezpečnostních opatření neproběhla soutěž Matematický klokan stejně jako okresní kola soutěží: Matematická olympiáda (s výjimkou 5. ročníku) a Pythagoriáda.

Matematická olympiáda se řadí k těm nejtěžším soutěžím. Je určena pro žáky 5. až 9. tříd. Do školního kola se zapojili 3 žáci z 5. třídy a 1 žák z 6. třídy. Žáci řešili ve svém volném čase (doma) 6 náročných úloh. Aby žák mohl postoupit do okresního kola, musel mít správně vyřešené alespoň 4 úlohy. Hodnocen byl nejen výsledek, ale hlavně popsaný postup a správnost úvah, které k němu vedly. Nejlépe si s úkoly poradili: Evelína Kaňáková, Matylda Kaňáková, Sebastian Axman z 5 třídy a Jaromír Zajíček z 6 třídy. Úspěšní řešitelé školního kola z 5. třídy reprezentovali naši školu v okresním kole konaném na ZŠ Stupkově v Olomouci, přičemž Evelína Kaňáková byla úspěšnou řešitelkou. Umístila se na 22. místě z celkového počtu 45 účastníků.

Ve dnech 27. – 28. ledna 2020 se povinně zúčastnili všichni žáci 5. až 8. třídy již 43. ročníku Pythagoriády. Soutěžící řešili během 60 minut 15 úloh a za každou správně vyřešenou úlohu získali 1 bod. Tedy maximálně možný počet bodů byl 15. Žáci s 10 a více body postoupili do okresního kola, které se z důvodu bezpečnostních opatření spojených s pandemií nemoci COVID-19 neuskutečnilo. Úspěšní řešitelé školního kola z řad našich žáků byli:
• Michal Král (5. třída) – 11 bodů,
• Veronika Nováková (6. třída) – 12 bodů,
• Štěpán Smékal (8. třída) – 14 bodů,
• Klára Grmelová (8. třída) – 10 bodů.

Všem řešitelům matematických soutěží děkuji za vynaložené úsilí a gratuluji Evelíně Kaňákové za výbornou reprezentaci naší školy v okresním kole Matematické olympiády. Pevně doufám, že příští školní rok proběhnou všechna kola již dle stanoveného harmonogramu a naši žáci opět dovezou cenná umístění v silné konkurenci v okresním kole.

Mgr. Pavlína Listíková

Tradiční vánoční turnaj v košíkové chlapců jsme pořádali v úterý 17. 12. 2019. Stálé účastníky (ZŠ Stadion Uničov, Gymnázium Uničov a ZŠ Troubelice), doplnila poprvé ZŠ Ruda n. M. Náš tým zvládl důležitý první zápas s gymnáziem a následný s Rudou. Situaci jsme si lehce zkomplikovali nečekanou prohrou s Troubelicemi. Naše vedení dokázali troubeličtí otočit trojkou těsně před koncem zápasu. Vše však bylo v našich rukou. Zvládli jsme „povinnost“ zvítězit nad Stadionem Uničov. Prvenství v turnaji bylo naše ještě před posledními zápasy. O další pořadí se bojovalo až do konce a nakonec rozhodovaly až vzájemné zápasy.
Je potřeba pochválit celý tým za maximální snahu, bojovnost a trpělivost, protože v určitých fázích se nám nedařila střelba dle představ. Velkým příslibem je, že letos v týmu není žádný deváťák. Chlapci si zaslouženě pochutnali na dortu pro vítěze.
Výsledky: Gymn – Šum 2:4, Stad – Trou 5:2, Ruda – Šum 4:19, Gymn – Trou 7:0, Stad – Ruda 16:4, Trou – Šu 5:4, Gymn – Ruda 2:6, Stad – Šu 6:8, Ruda – Trou 0:14, Stad – Gymn 2:16
Pořadí: 1. ZŠ Šumvald (7 b.), 2. Gymnázium Uničov (6 b.), 3. ZŠ Stadion Uničov (6 b.), 4. ZŠ Troubelice (6 b.), 5. ZŠ Ruda n. M. (5 b.)
Sestava a body: J. Brachtl, L. Brachtl 4, V. Fiala, D. Kasal 2, A. Navrátil 2, Š. Smékal 4, Š. Tužička 10, F. Vybíral 10, A. Kolář 2, M. Šléška, S. Wiedermann 1
L. Vyhnálek

V letošním školním roce se naše škola zapojila do dvou matematických soutěží – Matematického klokana, Pythagoriády. V soutěži Matematická olympiáda nebyl žádný úspěšný řešitel školního kola.


Třetí březnový týden je tradičně spojen s Matematickým klokanem. Do soutěže byli povinně zapojeni všichni žáci 2. až 9. třídy, kteří byli rozděleni do čtyř soutěžních kategorií: Cvrček (2. – 3. třída), Klokánek (4. – 5. třída), Benjamín (6. – 7. třída) a Kadet (8. – 9. třída). Ve všech kategoriích soutěžící řešili soubor testových úloh v čase 60 minut, přičemž vybírali jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Úlohy byly rozlišeny podle obtížnosti: úlohy za 3 body, 4 body a 5 bodů. Za každou špatnou odpověď se 1 bod odčítal. Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci:
Kategorie Cvrček: 1. Matyáš Táborský (3. třída) – 62 bodů 2. – 3. Pavel Seidl (2. třída) – 51 bodů 2. – 3. Adam Vogel (3. třída) – 51 bodů

Kategorie Klokánek: 1. Bára Bezoušková (5. třída) – 88 bodů 2. Jaromír Zajíček (5. třída) – 85 bodů 3. Tomáš Krestýn (5. třída) – 81 bodů

Kategorie Benjamín: 1. Štěpán Smékal (7. třída) – 79 bodů 2. Filip Jáně (7. třída) – 71 bodů 3. Jakub Brachtl (7. třída) – 69 bodů

Kategorie Kadet: 1. Tereza Maitnerová (9. třída) – 72 bodů 2. Natálie Bartoňková (8. třída) – 59 bodů 3. – 4. Anna Axmannová (8. třída) – 58 bodů 3. – 4. Lenka Zatloukalová (9. třída) – 58 bodů

5. dubna 2019 se povinně zúčastnili všichni žáci 5. až 8. třídy již 42. ročníku Pythagoriády. Soutěžící řešili během 60 minut 15 úloh a za každou správně vyřešenou úlohu získali 1 bod. Tedy maximálně možný počet bodů byl 15. Žáci s 10 a více body postoupili do okresního kola, které se konalo 28. května 2019 v Uničově na ZŠ Pionýrů. Své matematické schopnosti jeli do Uničova ukázat:
  • Štěpán Smékal (7. třída) – úspěšný řešitel okresního kola
  • Bára Bezoušková (5. třída)


Všem řešitelům matematických soutěží děkuji za vynaložené úsilí a gratuluji Štěpánovi Smékalovi a Báře Bezouškové za výbornou reprezentaci naší školy v okresním kole Pythagoriády.

Mgr. Pavlína ListíkováVe středu 15. 5. 2019 se konala v Uničově soutěž v atletickém víceboji pro žáky II. stupně. Zúčastnilo se jí 7 škol z uničovského regionu (ZŠ U Stadionu, ZŠ Pionýrů, ZŠ Dl. Loučka, ZŠ Medlov, ZŠ Haškova, ZŠ Šumvald a ZŠ Újezd). Družstva chlapců a dívek soutěžila v disciplínách: běh 60m, skok daleký, hod granátem (chlapci) nebo míčkem (dívky a mladší chlapci) a běh 1500m (chlapci) nebo 1000m (dívky). Všichni podali skvělý výkon a v celkovém hodnocení škol jsme obsadili 1. místo. Dominovala především děvčata. Například ve starší kategorii obsadila Barča, Kristýna a Markétka všechna tři medailová místa v jednotlivcích.
Výsledky družstev:

družstvo

umístění závodníci
mladší chlapci 3. místo Kasal D., Kolda M., Brachtl L., Tužička Š.
mladší dívky 1. místo Navrátilová T., Gállová K., Smékalová A.
starší chlapci 5. místo Smékal Š., Petřík J., Zatloukal L.
starší dívky 1. místo Wiedermannová B., Navrátilová K., Galetková M.

Výsledky jednotlivců
jméno

umístění
Wiedermannová B. 1. místo
Navrátilová T. 1. místo
Navrátilová K. 2. místo
Galetková M. 3. místo
Tužička Š. 3. místo
Gállová K. 5. -6. místo
Kolda M. 7. místo
Smékalová A. 8. místo
Petřík J. 9. – 10. místo

Celkové pořadí škol:
1. ZŠ Šumvald (2738 b.), 2. ZŠ U Stadionu (2718 b.), 3. ZŠ Pionýrů (2604 b.), 4. ZŠ Medlov (2406 b.), 5. ZŠ Haškova (2397 b.), 6. ZŠ DL. Loučka (2244 b.), 7. ZŠ Újezd (1031 b. – škola neměla zastoupení ve všech kategoriích)

Všem žákům gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy. ( Mgr.Eva Navrátilová)

Ve čtvrtek 9.5.2019 jsme se zúčastnili oblastního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v Uničově, které pořádal DDM Uničov a konalo se na uničovském dopravním hřišti. Za nepříznivého počasí, celou dobu pršelo, jsme se vrhli do poměřování sil se šesti základními školami z okolí (ZŠ Dlouhá Loučka, ZŠ a MŠ Medlov, ZŠ Šumvald, ZŠ a MŠ Újezd u Uničova, ZŠ Uničov Haškova, ZŠ Uničov Pionýrů). Z bezpečnostních důvodů se letos nekonaly jízdy zručnosti, hrozilo riziko úrazu při smýknutí kola na mokrých překážkách. Tudíž jsme soutěžili pouze ve třech disciplínách – jízda po dopravním hřišti, zásady poskytování první pomoci a dopravní testy. Naši žáci si vedli skvěle, družstvo 1.kategorie - Lucie Répalová, Adéla Pěčková, Vojtěch Kasal a Alexandr Wiedermann vybojovalo 2.místo a družstvo 2. kategorie – Natálie Coufalová, Anna Axmannová, David Kasal a Vít Fiala získalo 3.místo. Obě družstva nejlépe zvládla disciplínu poskytování první pomoci.
Děkuji všem zúčastněným žákům za pečlivou přípravu na soutěž, krásné výsledky a vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr.Petra Šenková

24. 4. Turnaj v Troubelicích – košíková dívky Děvčata využila možnosti zahrát si s tradičními soupeřkami. Vzhledem k počtu tří účastníků se hrálo na dvě kola. I přes veliké pokroky troubelických dívek jsme si s domácím týmem poradili. Nad naše síly byla děvčata z Libiny. Tým opět velikou střeleckou produktivitou táhla Barča Wiedermannová. 1.kolo: Šumvald – Troubelice 26:4, Šumvald – Libina 4:16, Libina – Troubelice 41:4 2.kolo: Šumvald – Troubelice 22:6, Šumvald – Libina 12:24, Libina – Troubelice 41:12 Pořadí: 1. ZŠ Libina, 2. ZŠ Šumvald, 3. ZŠ Troubelice Sestava a body: B. Wiedermannová 40, L. Zatloukalová 2, A. Mazurová 10, N. Štěpaníková, T. Maitnerová, K. Navrátilová 2, N. Bartoňková, M. Galetková 4, N. Coufalová 4, K. Gállová, K. Grmelová, A. Smékalová 2
25. 4. Turnaj v Troubelicích – košíková chlapci Také chlapci využili možnosti zahrát si reprízu turnaje ze Šternberka (6.3.). A byla to odveta se vším všudy. I nyní došlo k situaci, kdy se všichni porazili navzájem. O pořadí tedy rozhodovalo poslední kritérium – celkové skóre. To vzhledem k vysoké výhře v posledním zápase (Troubelice – Stadion) měli domácí. 1.kolo: Šu – Troubelice 10:4, Šu – Uničov Stadion 8:9, Troubelice – Uničov Stadion 4:12 2.kolo: Šu – Troubelice 6:9, Šu – Uničov Stadion 10:7, Troubelice – Uničov Stadion 22:4 Pořadí: 1. ZŠ Troubelice, 2. Šumvald, 3. Uničov U Stadionu Sestava a body: J. Petřík 8, P. Reichert 8, V. Ryšavý 2, L. Zatloukal 14, P. Malík, Š. Tužička, Š. Smékal 2, A. Navrátil, D. Kasal
26. 4. Fotbalový turnaj McDonaldśCup se konal tradičně v Uničově na „umělce“ Celkem 7 týmů bylo rozděleno do dvou skupin. Statečně jsme se poprali se situací, že jsme se ocitli v těžší čtyřčlenné skupině A. Zde jsme uhráli velice cennou remízu 0:0 s pozdějším celkovým vítězem Uničovem Haškova. Třetí místo ve skupině nám zaručilo „pouze“ boj o 5.-7. místo. V tom jsme jednoznačně porazili Troubelice. Skupina A: Šu – Dl. Loučka 2:0, Šu – Uničov Haškova 0:0, Šu – Uničov Pionýrů 0:5 Pořadí skupiny A: 1. Uničov Pionýrů, 2. Uničov Haškova, 3. Šumvald, 4. Dl. Loučka Pořadí skupiny B: 1. Uničov U Stadionu, 2. Luká, 3. Troubelice Utkání o 5.-7. místo: Šumvald – Troubelice 8:0 Celkové pořadí: 1. Uničov Haškova, 2. Uničov Pionýrů, 3. Luká, 4. Uničov Stadion, 5. Šumvald, 6. Dl. Loučka, 7. Troubelice Sestava a branky: A. Kolda 1, Š. Jílek 3, A. Libánková, S. Axmann 1, D. Hofmann, V. Kasal, M. Šléška 3, A. Wiedermann 1, J. Halata, K. Nikl 1, A. Javůrek
DĚKUJI VŠEM ŽÁKŮM ZA VÝBORNOU REPREZENTACI ŠKOLY Mgr. Ladislav Vyhnálek

Úspěšná vystoupení týmu dívek v košíkové měla další skvělé pokračování. Vítěz okresu Olomouc (Gymnázium Hejčín Olomouc) se vzdal účasti v krajském finále a tato možnost byla nabídnuta našim děvčatům. Což jsme samozřejmě neodmítli a v pondělí 25. 3. 2019 jsme se vypravili do Prostějova. V extraligové hale Sportcentra DDM se sešli vítězové okresů Jeseník (ZŠ Javorník), Šumperk (ZŠ Vodní Mohelnice), Prostějov (ZŠ Horáka Prostějov) a naše vesnická sestava. Do turnaje se nepřihlásil vítěz okresu Přerov.

Konkurence a kvalita obrovská. Prakticky všechna děvčata našich soupeřek nastupují v ligových soutěžích dívek nebo dorostenek. Vůbec jsme se toho nelekli a v turnaji sehráli důstojnou roli se skvělým výsledkem – třetím místem v Olomouckém kraji. Jak k tomu došlo? Hned v prvním zápase s pozdějším vítězem (ZŠ Horáka Prostějov) jsme aktivitou a dobrým zakončením soupeře zaskočili a v polovině prvního poločasu dokonce vedli 7:6. Kvalita se však postupně projevila především ve střelbě. Čekal nás Javorník – loňský vítěz celorepublikového finále!!! Do zápasu jsme vlétli jako uragán. Po pár minutách jsme vedli 9:0 a zaskočený Javorník pouze dotahoval. Zkušeně jsme zápas dotáhli k výhře 18:11. Ihned, bez přestávky k oddechu, pokračoval zápas s Mohelnicí. Ta mimochodem porazila i Libinu. Také v tomto utkání i přes prohru 8:26 jsme byli důstojným soupeřem. Spíše nám po předchozí výhře chyběla větší koncentrace. Vyrovnanou hru v poli rozhodovala opět kvalita střelby. Výsledky: Šumvald – ZŠ Horáka Prostějov 8:30, Šumvald – ZŠ Javorník 18:11, Šumvald – ZŠ Vodní Mohlenice 8:26 Sestava a body: B. Wiedermannová 25!!!, A. Mazurová 9, L. Zatloukalová, N. Štěpaníková, N. Bartoňková, M. Galetková, N. Coufalová, K. Gállová, K. Grmelová, A. Smékalová. Pořadí: 1. ZŠ Horáka Prostějov, 2. ZŠ Vodní Mohelnice, 3. ZŠ Šumvald, 4. ZŠ Javorník
Skvělý výsledek je velikou odměnou za dlouholetou poctivou přípravu. Velikým zážitkem bylo společné focení s ligovým týmem Olomoucka, který měl dopolední trénink. Děkuji všem děvčatům za výtečnou propagaci Šumvaldu na okresní a krajské úrovni a také starostovi J. Šenkovi za pomoc s dopravou hasičským autem. Mgr. Ladislav Vyhnálek

Kvalifikační okrskové kolo v košíkové chlapců mělo letos dvě změny proti předchozím ročníkům.

  1. - konalo se ve Šternberku (6. 3. 2019), protože se nenašel organizátor v Uničově.
  2. - premiérovou účast měli chlapci z Troubelic, kteří s basketbalem teprve začali.
Ve Šternberku na ZŠ Dr. Hrubého se tedy sešlo 6 škol. Byly rozlosovány do dvou samostatných skupin. Ve skupině B (Uničovské) jsme se nejprve utkali s Troubelicemi. Vyrovnaný zápas nakonec rozhodla naše větší zkušenost a technická převaha. Druhý rozhodující zápas se ZŠ U Stadionu se od začátku vyvíjel v náš neprospěch. Náročnou fyzickou hru a agresivitu na hranici pravidel podpořili uničovští výbornou střelbou a v poločase jsme prohrávali 2:8. Ve druhém jsme se dostali do tempa, dařila se i střelba. Bohužel to stačilo jen na těsnou prohru 8:10. O velké překvapení se postarali troubeličtí. Výrazným rozdílem 15:6 zvítězili nad Stadionem. Téměř vše zařídil jeden hráč K. Gabriel. Tím vznikla situace, kdy se týmy porazili navzájem. O pořadí rozhodlo skóre. Všichni chlapci zaslouží pochvalu za maximální snahu a bojovnost.
Pořadí skupiny A (Šternberská): 1. ZŠ nám. Svobody, 2. ZŠ Dr. Hrubého, 3. ZŠ Svatoplukova
Pořadí skupiny B (Uničovská): 1. ZŠ Troubelice, 2. ZŠ Šumvald, 3. ZŠ U Stadionu Uničov
Výsledky skupiny B: Šu – Troubelice 9:6, Šu – Stadion 8:10, Troubelice – Stadion 15:6
Sestava a body: L. Zatloukal 8, P. Reichert 4, J. Petřík 5, V. Ryšavý, Š. Smékal, A. Navrátil, D. Kasal, V. Fiala, Š. Tužička

Okresní finále v košíkové dívek se konalo na stejné škole 7. 3. 2019. Děvčata od začátku potvrzovala, že tentokrát patříme k favoritům turnaje. Zkušeně zvládla malé zaváhání v prvním utkání s domácími – Dr. Hrubého. Nedařilo se nám proměňovat i vyložené příležitosti a rozhodnutí padlo až v prodloužení 4:2. Dvě jasná vítězství nad Šternberkem Svatoplukova a Troubelicemi (12:0 a 10:2) dala možnost ke střídání celých pětek. Do hry se tak dostala i děvčata ze 7. třídy. Před námi byl rozhodující duel s Gymnáziem Hejčín. Uspět proti ligovým hráčkám Olomouce byl z říše snů. Proč se o splnění snu nepokusit. Ještě minutu před koncem jsme tomu byli blízko. Za stavu 3:6 byl taktický pokyn jasný – trojbodový koš. Dva nadějné pokusy se nezdařily a děvčata z Hejčína v závěru zkušeně potvrdila vítězství. Také v posledním zápase (ZŠ nám. Svobody Štbk) se do hry dostala všechna děvčata. Nejvyšší výhrou 15:2 jsme potvrdili vynikající úspěch – 2. místo v okrese Olomouc!!! 
Tento výsledek je velkou odměnou všem děvčatům za celoroční poctivou přípravu.
Výsledky: Šu – Dr. Hrubého Štbk 4:2, Šu – Svatoplukova Štbk 12:0, Šu – Troubelice 10:2, Šu – Gymn. Hejčín 3:10, Šu – Nám. Svobody Štbk 15:2Pořadí: 1. Gymnázium Hejčín Olomouc, 2. ZŠ Šumvald, 3. ZŠ Dr. Hrubého Šternberk, 4. ZŠ Troubelice, 5. ZŠ Svatoplukova Šternberk, 6. ZŠ nám. Svobody ŠternberkSestava a body: B. Wiedermannová 27!!!, A. Mazurová 11, A. Fojtů 2, M. Galetková 2, N. Bartoňková, K. Navrátilová, N. Coufalová 2, K. Gállová, K. Grmelová, A. Smékalová.

Mgr. L. Vyhnálek

Mikulášský turnaj v košíkové dívek jsme pořádali 5. 12. 2018. Tentokrát se jej nezúčastnil tradiční účastník Libina. Naopak poprvé přijela děvčata z Troubelic, která s basketem začínají. Abychom doplnili tabulku na čtyři účastníky, tým Rudy n. M. postavil tým starších a mladších dívek. Letos jsme společně s Rudou st. patřili k favoritům. Los určil toto důležité utkání jako první. Začali jsme skvěle trojkou Barči Wiedermannové a do poločasu drželi vyrovnaný výsledek. Ve druhém však převzala iniciativu děvčata z Rudy. My jsme se dopustili několika chyb, které soupeřky zkušeně trestaly. V dalších dvou zápasech jsme jednoznačně zvítězili a zahrála si celá sestava. Střelecky tým opět táhla Barča Wiedermannová. K ní se přidala Aňa Mazurová, Adélka Fojtů a Markétka Galetková. Všem děvčatům patří poděkování za krásné 2. místo. Vítězný dort si odvezla děvčata z Rudy. Výsledky: Ruda st. – Šumvald 11:22, Troubelice – Ruda ml. 10:20, Ruda st. – Troubelice 42:9, Šumvald – Ruda ml. 43:4, Ruda ml. – Ruda st. 8:34, Šumvald – Troubelice 40:10 Pořadí: 1. Ruda st., 2. Šumvald, 3. Ruda ml., 4. Troubelice Sestava a body: B. Wiedermannová 48!!! A. Mazurová 16, L. Zatloukalová, A. Fojtů 8, N. Štěpaníková, M. Galetková 14, N. Coufalová 4, K. Gállová 4, K. Grmelová, A. Smékalová

Vánoční turnaj v košíkové chlapců se konal ve středu 12. 12. 2018. Tentokrát svoji účast z různých důvodů odřekli chlapci ze ZŠ Pionýrů Uničov a Libiny. Vzhledem ke třem účastníkům se hrálo systémem „každý s každým“ dvakrát. Chlapci, kteří vesměs provozují jiné sporty (fotbal, florbal, hokej) hráli s velkým nasazením, kombinací a spoustou soubojů. Nedostatek basketbalové techniky nahrazovali rychlostí a někdy i větší tvrdostí. Všichni se potýkali s úspěšností střelby. To bohužel platilo i o nás. Nakonec jsme však trpělivou a technicky nejvyspělejší hrou slavili úspěch. Bez porážky jsme získali vynikající 1. místo a chlapci si smlsli na dortu pro vítěze. Výsledky: Šumvald – U Stadionu Uničov 4:2, 10:6, Šumvald – Gymnázium Uničov 8:2, 14:5, U Stadionu Uničov – Gymnázium Uničov 7:0, 20:0 Pořadí: 1. ZŠ Šumvald, 2. U Stadionu Uničov, 3. Gymnázium Uničov Sestava a body: L. Zatloukal 6, P. Reichert 13, J. Petřík 9, V. Ryšavý 6, P. Malík 2, Š. Smékal, A. Navrátil, Š. Tužička, D. Kasal, F. Vybíral, V. Fiala

Mgr. L. Vyhnálek

Ve čtvrtek 15. 11. 2018 se v MKZ Uničov konalo jubilejní dvacáté kolo dětské pěvecké soutěže Carusošou. Do finálního kola postoupila Tereza Maitnerová z 9. třídy s písní Erica Claptona Tears in Heaven. Celá 9. třída jela Terku podpořit do Uničova a vytvořila úžasnou atmosféru při jejím vystoupení. Ve své kategorii (6. – 9. třída) se umístila na vynikajícím 2. místě. Chtěla bych Terce moc poděkovat za skvělou reprezentaci naší školy a krásný kulturní zážitek.
Mgr. Karla Luňáčková

Medlovský cross
Ve čtvrtek 25. října jsme se opět zúčastnili závodu nazvaného Medlovský cross. Tohoto extrémního závodu se účastnili vybraní žáci naší školy. Tito borci bojovali i tentokrát s opravdu náročným terénem a bohužel i s nepřízní počasí. Naši školu reprezentovali tito závodníci: Mladší dívky (1500m): Navrátilová T. (1.), Gállová K. (10.), Smékalová A. (16.) Mladší chlapci (2000m): Kasal D. (9.), Tužička Š. (25.), Kolda M. (29.) Starší dívky (2000m): Wiedermannová B. (2.), Navrátilová K. (9.), Galetková M. (19.) Starší chlapci (3500m): Zatloukal L. (12.), Ryšavý V. (17.), Smékal Š. (22.) Pořadí škol: 1. ZŠ Rýmařov, 2. Gymnázium Uničov, 3. ZŠ U Stadionu, 4. ZŠ Šumvald, 5. ZŠ Medlov, 6. ZŠ Troubelice, 7. ZŠ Haškova, 8. ZŠ Dl. Loučka, 9. ZŠ Borow Polsko. Všem závodníkům děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.
Mgr. Eva Navrátilová

Matematické soutěže ve školním roce 2017/2018
V letošním školním roce se naše škola zapojila do třech matematických soutěží. Byla to Matematická olympiáda, Matematický klokan a Pythagoriáda.

Matematická olympiáda se řadí k těm nejtěžším soutěžím. Je určena pro žáky 5. až 9. tříd. Do školního kola se zapojila 1 žákyně z 5. třídy, 2 žáci ze 7. třídy, 2 žáci z 8 třídy a 2 žáci z 9. třídy. Žáci řešili ve svém volném čase (doma) 6 náročných úloh. Aby žák mohl postoupit do okresního kola, musel mít správně vyřešené alespoň 4 úlohy. Hodnocen byl nejen výsledek, ale hlavně popsaný postup a správnost úvah, které k němu vedly. Nejlépe si s úkoly poradila Adéla Pěčková z 5. třídy a úspěšně reprezentovala naši školu v okresním kole konaném na ZŠ Stupkově v Olomouci.

Zpravidla třetí březnový týden je už léta spojen s Matematickým klokanem. Do soutěže byli povinně zapojeni všichni žáci 2. až 9. třídy, kteří byli rozděleni do čtyř soutěžních kategorií: Cvrček (2. – 3. třída), Klokánek (4. – 5. třída), Benjamín (6. – 7. třída) a Kadet (8. – 9. třída). Ve všech kategoriích soutěžící řešili soubor testových úloh v čase 60 minut, přičemž vybírali jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Úlohy byly rozlišeny podle obtížnosti: úlohy za 3 body, 4 body a 5 bodů. Za každou špatnou odpověď se 1 bod odčítal. Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci:

Kategorie Cvrček:
1. Adam Vogel (2. třída) – 55 bodů
2. – 3. Matěj Grézl (2. třída) – 48 bodů
2. – 3. Sebastian Axman (3. třída) – 48 bodů

Kategorie Klokánek:
1. Veronika Nováková (4. třída) – 85 bodů
2. Tomáš Krestýn (4. třída) – 81 bodů
3, Alexandr Wiedermann (4. třída) – 77 bodů

Kategorie Benjamín:
1. Štěpán Smékal (6. třída) – 68 bodů
2. Natálie Bartoňková (7. třída) – 59 bodů
3. Filip Jáně (6. třída) – 58 bodů

Kategorie Kadet:
1. Vojtěch Ryšavý (8. třída) – 55 bodů
2. – 3. Lenka Zatloukalová (8. třída) – 53 bodů
2. – 3. Břetislav Navrátil (9. třída) – 53 bodů

Poslední matematickou soutěží byla Pythagoriáda. Povinně se jí zúčastnili všichni žáci 5. až 8. třídy. Soutěžící řešili během 60 minut 15 úloh a za každou správně vyřešenou úlohu získali 1 bod. Tedy maximálně možný počet bodů byl 15. Žáci s 10 a více body postoupili do okresního kola, které se konalo v Uničově na ZŠ Pionýrů. Naši školu úspěšně reprezentovali:
Štěpán Smékal (6. třída)
Natálie Bartoňková (7. třída)
Tereza Maitnerová (8. třída)

Všem řešitelům matematických soutěží děkuji za vynaložené úsilí a gratuluji žákům, kteří reprezentovali naši školu v okresních kolech.

Mgr. Pavlína Listíková

V pátek 18. května si nadšení žáci ze 3. a 4. třídy jeli ověřit své sportovní výkony do Uničova. Soutěžili v běhu na 50 m, házeli kriketovým míčkem a skákali do dálky.Čtvrťáci si vedli skvěle a obsadili 2. místo. Družstvu ve složení: Saša Wiedermann, Mirďa Šléška, Vojta Kasal, Karolína Mendlíková, Adriana Jakešová a Lucka Répalová, patří velký dík za výbornou reprezentaci školy. Pochvalu si rovněž zaslouží děti ze 3. třídy, které se zúčastnily atletického trojboje poprve. Družstvo ve složení: Sebastián Axman, Jakub Halata, Štěpán Jílek, Adéla Libánková, Lucka Churavá a Kristýna Červinková, obsadilo 5. místo. Všem sportovcům přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích a závodech.

Ve středu 16. 5. 2018 se konala v Uničově soutěž v atletickém víceboji pro žáky II. stupně. Zúčastnilo se jí 8 škol z uničovského regionu (ZŠ U Stadionu, ZŠ Troubelice, ZŠ Pionýrů, ZŠ Dl. Loučka, ZŠ Medlov, ZŠ Haškova, ZŠ Šumvald a ZŠ Újezd). Družstva chlapců a dívek soutěžila v disciplínách: běh 60m, skok daleký, hod granátem (chlapci) nebo míčkem (dívky) a běh 1500m (chlapci) nebo 1000m (dívky).

Výsledky družstev:
  družstvo   umístění      závodníci
mladší chlapci   6. místo Kasal D., Smékal Š., Kolda M., Brachtl L.
mladší dívky   1. místo Navrátilová K., Gállová K., Smékalová A., Coufalová N.
starší chlapci   1. místo Číka J., Polc J., Galanský J., Reichert P.
starší dívky   1. místo Wiedermannová B.,Maitnerová T.,Mazurová A.,Galetková M.

Výsledky jednotlivců
   jméno umístění
Wiedermannová B. 1. místo
Navrátilová K. 1. místo
Číka J. 2. místo
Galetková M. 3. místo
Polc J. 4. místo
Galanský J. 5. místo
Maitnerová T. 7. místo
Gállová K. 8. místo

Celkové pořadí škol ZŠ U Stadionu (2750 b.), 2. ZŠ Šumvald (2678 b.), 3. ZŠ Troubelice (2546 b.), 4. ZŠ Pionýrů (2503 b.), 5. ZŠ Medlov (2367 b.), 6. ZŠ Haškova (2322 b.), 7. ZŠ DL. Loučka (1997 b.), 8. ZŠ Újezd (1763 b.)
 Všem žákům gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.                                                                                                                 ( Mgr.Eva Navrátilová)

Tradiční celostátní turnaj pro nejmladší fotbalisty se konal v Uničově na „umělce“ ve středu 9. 5. 2018. Celkem osm škol bylo rozděleno do dvou skupin po čtyřech a hrálo se systémem „každý s každým“.
Náš tým úspěšných benjamínků se statečně vyrovnával s věkovým rozdílem. Hrát totiž mohli žáci do 5. třídy narození v roce 2006 a mladší. U nás převažoval ročník 2008 a 2009. Pořadí skupiny A:
  1. U Stadionu Uničov, 2. Troubelice, 3. Medlov, 4. Haškova Uničov
Pořadí skupiny B:
  1. Dl. Loučka, 2. Pionýrů Uničov, 3. Šumvald, 4. Luká
Výsledky ve skupině B: Šu – Luká 2:1, Šu – Dl. Loučka 1:3, Šu – Pionýrů 0:3 Utkání B3 – A4: Šumvald – Haškova Uničov 2:1 o 5. – 6. místo: Šumvald – Medlov 1 : 4 Vítězem se stala ZŠ U Stadionu Uničov Sestava a branky: J. Gerhát, Š. Jílek 1, A. Libánková, S. Axmann, D. Hofmann 1, V. Kasal 1, M. Šléška 2, A. Wiedermann, A. Kolář 1

Děkujeme za pěkné 6. místo. Mgr. L. Vyhnálek

Jídelníček

Jídelníček

Organizace šk. roku

Žádné události k zobrazení

Statistika přístupů

Statistika přístupů

Použití textů, dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto webu, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu, je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!