thumb_Angel_Fish_14Děti z 1. stupně si v Nové Hradečné v rekonstruovaném mlýně prohlédly nádherné mořské živočichy, korály, živé kameny. Dozvěděly se plno zajímavostí o krmení a chovu mořských rybiček. Ukázka mořského světa hýřícími barvami děti nadchla. Na dotazy jim odpovídal pan Ing. Jiří Berta a jeho zaměstnanec. Všem moc děkujeme za ochotu a nevšední zážitek.
Jar. Krestýnová

Od 17. do 21. června proběhl jako každý rok sportovně turistický kurz. Tentokrát byl pojat jako týdenní cyklistické putování podél řeky Moravy. První den jsme projeli Litovelské Pomoraví od Mohelnice, přes Litovel a přespali jsme v Olomouci na ZŠ Svatoplukova. Druhý den jsme se vydali na naši nejdelší trasu (90 km). Projížděli jsme mezi tovačovskými rybníky, zastavili jsme se v Kroměříži a za úmorného vedra jsme večer dorazili do Štípy, severní části Zlína. Zde jsme strávili dvě noci. Ve středu byl den bez kola. Pěšky jsme se vydali do ZOO v Lešné a protože bylo opět strašné horko, tak jsme hledali každý stín. Večer byl táborák, zpívání a stezka odvahy. Čtvrteční ráno jsme si opět pobalili věci a vydali se na cestu. Přes Holešov a Troubky jsme dojeli až do Majetína, kde jsme se ubytovali ve zdejší sympatické „malotřídce“ a vydali se koupat. V pátek jsme vyrazili rovnou domů. Blízkost domova nám dodávala sílu do posledních kilometrů našeho putování. Před školou na nás již netrpělivě čekali rodiče a učitelé. Náš výlet by se neobešel bez pomoci pana Dobrozemského, který nám celý týden vozil batohy, spacáky a karimatky. Samozřejmě s námi byli i učitelé: naše třídní E. Navrátilová a p. ředitel L. Vyhnálek. Celkem jsme ujeli 264 km. Tento výlet byl jeden z nejlepších, co jsme na této škole zažili.

za 9. třídu Hanka Chlebníčková

P1010026

27. května se patnáct žáků z osmého a devátého ročníku vypravilo na exkurzi do největšího strojírenského závodu v naší republice – továrny Škoda Auto v Mladé Boleslavi.

Vyjeli jsme dopoledne vlakem ze stanice Červenka a po dvou přesedáních jsme dorazili do Mladé Boleslavi. V ní jsme navštívili centrum města, prohlédli si některé jeho zajímavosti a vydali se do muzea automobilů Škoda. Tam jsme absolvovali asi hodinu a půl trvající prohlídku i s odborným výkladem pana průvodce. Poté jsme nasedli do připraveného mikrobusu a v hustém dešti přijeli do samotného závodu. Měli jsme možnost vidět montáž motorů na lince, žáci si mohli prohlédnout kompletně rozmontovaný motor do Fabie a sledovali jeho postupné skládání do funkčního celku. Pak jsme se přemístili do nástrojárny a následně do lisovny, kde zrovna stříhací lis rozděloval ocelový plech na menší kusy, ze kterých se lisují díly karoserie.

Nazpět jsme jeli opět v hustém dešti, který v muzeu dokonce způsobil technické problémy s elektroinstalací.

Věřím, že se exkurze žákům zamlouvala a už nyní se mohou těšit na příští rok, kdy opět navštívíme nějaký významný podnik naší republiky.

Dne 6. května se naše škola zúčastnila oblastního kola Soutěže mladých cyklistů.Soutěžili jsme ve dvou kategoriích. V první kategorii soutěžilo družstvo složené z žáků 5. a 6. třídy. (O. Solovský, K. Smrčková, N. Jakešová, J., Nikl), ve druhé kategorii soutěžilo družstvo složené z žáků 7. – 9. třídy ( H. Chlebíčková, D. Machalová, S. Zámečník, P. Kantor).

Soutěž se skládala ze čtyř disciplín: jízda po dopravním hřišti, jízda zručnosti, první pomoc a teoretické testy.

Přestože počasí soutěžení příliš nepřálo, týmu v první kategorii se podařilo vybojovat 2. místo. Tým druhé kategorie obhájil 3. místo.

 Mgr. Jitka Loutocká

V úterý 7. května 2013 jsme vyjeli se žáky druhého stupně do naší metropole alespoň částečně zažít objevitelské nadšení Howarda Cartera, který před necelými sto lety v egyptském Údolí králů objevil nevykradenou hrobku faraona Tutanchamona. Žáci mohli spatřit všech sedm nádherných obalů a rakví mumie včetně překrásné zlaté masky, dále zlatá lůžka, trůny, truhlice, amulety, předměty denní potřeby a další nezbytnosti pro posmrtný život. Po dvouapůlhodinové prohlídce jsme se přesunuli metrem na Pražský hrad, kde začala druhá část exkurze – procházka po hlavních pamětihodnostech Prahy. Nadšení žáků nebralo konce, když se na Václavském náměstí dozvěděli, že mají konečně vytoužený rozchod a můžou si zajít do McDonalda. Zážitků si večerním rychlíkem odváželi opravdu hodně. Už samotná cesta vlakem byla nezapomenutelná, ale mnohým jistě utkví v hlavě focení s japonskými turisty před Matyášovou bránou na Hradě, oživlé sochy v centru, papoušci na Václavském náměstí, jezdící schody v metru, ale doufejme, že si občas vzpomenou i na majestátní chrám sv. Víta, nádherné panorama Hradčan, úchvatný rozhled od Hradu na město, chrám sv. Mikuláše, barokní sochy na Karlově mostě, domovní znamení v ulicích Starého města a samozřejmě na život a umění starých Egypťanů.

Mgr. V. Piková

Kvůli nepřízni počasí byl program Dne Země upraven a přesunut do prostorů školy.

1., 2., 3. třída se věnovaly praktickým činnostem zaměřeným na ekologii (třídění odpadu, poznávání živočichů atd.), 4. a 5. třída se sice vydaly na ekologickou procházku směr Břevenec, ale povětrnostní podmínky je zahnaly zpět do školy.

Konala se zde beseda se zaměstnanci Lesů ČR, která byla zaměřena především na okolní krajinu, lesní zvěř a dravé ptáky. Beseda byla oživena vycpanými exponáty zvířat, kožešinami či odlitky stop, které žáci poznávali. Podnětným tématem k diskuzi byla ochrana některých druhů živočichů a její vliv na další zvěř a rostliny.

třídní učitelky 1. stupně

Koncem března se jako každý rok konal v kulturním domě vždy očekávaný ples SRPŠ. Na své si rozhodně přišli vycházející a bývalí žáci, rodiče i učitelé.

Začátek plesu elegantně uvedli žáci 9. třídy se svojí polonézou, za kterou vděčí p. uč. Šárce Kallerové. Předvedli tance moderní i klasické, nezapomněli ani vyzvat k tanci své rodiče. Své dojetí z blížícího se loučení neskrývala tř. uč. Eva Navrátilová, která představila žáky při prezentaci jejich fotek z raného dětství. Také žákyně Aneta Jenáčková si připravila pěkný komentář a poděkování oběma učitelkám.

O další zábavu se postaral taneční kroužek Jitky Dubové, který všem dokázal, že nízký věk nemusí jít do přímé úměry s talentem. Hudební kapela Halogen svou pohodovou muzikou pak přímo vyzývala návštěvníky k tanci. Ples rychle ubíhal a bohatá tombola skrývala nejedno překvapení. Hlavní cenou byl LCD televizor.

A na co se budeme těšit příští rok? Jistě na to, že se ples povede alespoň z většiny tak, jako letos.

Mgr. Hana Chudá

Ve čtvrtek 31. ledna jsme ukončili I. pololetí šk. roku 2012/13. Celkem 130 žáků si odneslo domů  Výpis vysvědčení. Pro naprostou většinu žáků to byl důvod k radosti a spokojenosti. Pro ostatní, kteří zaznamenali dílčí neúspěchy a nezdary, není důvod k panice a předčasným závěrům. Vše se dá ještě napravit.

Poměrně rozsáhlá novela Vyhlášky č. 48/2005 Sb. přinesla několik nečekaných novinek v hodnocení žáků a zápisů vysvědčení. Zde již nesmí být zapsány pochvaly třídního učitele a také zájmové útvary (kroužky). Proto jsme aktivním žákům, kteří obdrželi pochvalu a navštěvovali kroužky,  předali „Pochvalný list“.

Nejprve bych se ale zmínil o tom, co nového nám přinesl školní rok 2012/13.

Naši čtvrťáci a páťáci se již nemohli dočkat poslední lednové neděle. V tento den totiž odjížděli na týdenní zimní ozdravný pobyt do Karlova pod Pradědem. Hlavní náplní pobytu bylo zvládnutí jízdy na sjezdových a běžeckých lyžích, soutěže a hry na sněhu a pobyt v zimní přírodě. I když byla mezi dětmi téměř polovina nelyžařů, naprostá většina rychle zvládla jízdu na vleku a na svahu brzy vykrajovaly krásné obloučky. Všichni potom zvládli závěrečný závod ve slalomu. Jak dopadl? V chlapcích zvítězil Vilda Mráz, druhý byl Honza Galetka a třetí Filip Vepřík.  Děvčata dojela takto: 1. místo Natálka Jakešová, 2. místo Natálka Maršálková, 3. místo Kačka Smrčková.

Na chatě se potom v rámci přednášek děti dověděly zajímavé informace o nebezpečí hor, místě pobytu, mazání lyží, lyžařské výzbroji a výstroji. Největší ohlas vždy mělo promítání videa z vlastních lyžařských výkonů.

Co ještě k pobytu na horách patří? Samozřejmě večerní program plný soutěží, zpívání a diskotéka. Po závěrečném maškarním karnevalu se dětem ani nechtělo domů. V autobuse již spřádaly plány, jak přemluví rodiče ke společné návštěvě hor.

Mgr. Ladislav Vyhnálek

Přiblížit a ukázat našim žákům dobrou, kvalitní a především živou kulturu se podařilo v závěru roku 2012. V úzké spolupráci se SRPŠ (úhrada autobusů) jsme navštívili zajímavá představení v Olomouci a Šumperku.

Naši žáci zažili Nebe na zemi

A to doslova. V pondělí 10. prosince si žáci 2. stupně spolu s učiteli vyjeli na muzikálové představení Voskovce a Wericha, Nebe na zemi. V šumperském divadle se seznámili s tvorbou dvou nejvýznamnějších osobností Osvobozeného divadla. Představení vzniklo v roce 1936 a s humornou nadsázkou srovnávalo pozemský život s životem v nebi. Celým dějem nás provázel vysloužilý pekelník. Jedna píseň střídala druhou. Žákům se vtipné průpovídky líbily a celé vystoupení bylo po víkendu příjemným osvěžením pro všechny.

Mgr. Hana Chudá

Děti viděly Tarzana

Velkolepou a atraktivní podívanou na téma: Tarzan – král džungle zhlédli žáci 2. – 5. třídy v pátek 14. prosince v Moravském divadle Olomouc. Zážitek z tohoto klasického pohádkového příběhu umocnilo jeho provedení. Ztvárnil jej totiž dětský baletní soubor ve spolupráci s profesionálními tanečníky. Pozitivní dojmy dětí jen potvrdily vysoký kredit, který olomoucký balet nyní má.

Mgr. Ladislav Vyhnálek

Použití textů, dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto webu, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu, je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!