Dne 21. 9. 2010 se žáci 3. - 5. tř. zúčastnili výchovně-vzdělávací akce Den s Lesy ČR, kterou pořádali lesní pedagogové Lesů ČR. V okolí Sv. Kopečka byla pro děti připravena naučná stezka s 5 stanovišti, na kterých prokazovaly své znalosti z přírody.

Zpestřením byla ukázka kácení stromu, jeho odvětvení a stahování dřevní hmoty pomocí koně. Žáci se také dověděli o namáhavé práci sběračů semen lesních stromů, byla jim předvedena praktická ukázka práce sběrače s výstupem do koruny 30metrového smrku. Milým překvapením pro žáky bylo bezplatné podávání oběda v restauraci u zoo a předávání pamětního diplomu s drobnými odměnami účastníkům této akce.

(Mgr. Ludmila Cigánková)

Použití textů, dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto webu, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu, je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!