Letošního ročníku pěvecké soutěže CARUSOŠOU se zúčastnila Hanka Kyselá ze 7. a Katka Gállová z 8. třídy. Obě děvčata už od září pilně trénovala svoje skladby a ve čtvrtek je na pódiu Uničovského kina skvěle předvedla. Určitě to chtělo velkou odvahu, postavit se k mikrofonu před plný sál. Hanka i Katka to zvládly a porota jejich výkony ohodnotila na 5. a 4. místo. Blahopřejeme děvčatům a přejeme hodně další radosti ze zpívání.

Medlovský cross
V pátek 25. října jsme se opět zúčastnili závodu nazvaného Medlovský cross. Tohoto extrémního závodu se účastnili vybraní žáci naší školy. Tito borci bojovali i tentokrát s opravdu náročným terénem.

Naši školu reprezentovali závodníci:
Mladší dívky (1500m): Navrátilová T. (5.), Ptáčníková G. (24.), Répalová L. (26.)
Mladší chlapci (2000m): Kasal V. (8.), Widermann A. (16.), Šléška M. (21.)
Starší dívky (2000m): Navrátilová K. (1.), Gállová K. (8.), Coufalová N. (12.)
Starší chlapci(3500m): Kasal D. (8.), Tužička Š. (17.), Kolda M. (20.)

Pořadí škol: 1. ZŠ Rýmařov, 2. Gymnázium Uničov, 3. ZŠ U Stadionu, 4. ZŠ Troubelice, 5. ZŠ Šumvald, 6. ZŠ Medlov, 7. ZŠ Dl. Loučka, 8. ZŠ Haškova 9. ZŠ Borow Polsko.
Všem závodníkům děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.
Mgr. Eva Navrátilová a Zdeňka Solovská

Dne 4. listopadu 2019 jsme se s žáky 1. – 3. třídy pod vedením varhaníka Martina Kubáta zúčastnili hudební dílny „Wolfík“ na téma W. A. Mozart. Malou noční hudbu, Princi můj maličký spi, Turecký pochod a mnoho dalšího jsme slyšeli přímo od pana Kubáta. Současně jsme se hravou formou dozvěděli řadu informací o Mozartovi, jeho životě a díle. Naučili jsme se písničku o Wolfíkovi, zatančili jsme si a na vlastní uši jsme slyšeli, že hudba může být někdy smutná a jindy zase veselá a hravá.
Hudební dílnu s panem Kubátem jsme si všichni moc užili.

Mgr. Jitka Odehnalová

Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října. Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem Trick or treat a koledují o sladkosti.
U nás ve škole jsme Halloween oslavili 1. listopadu představením v anglickém jazyce English Halloween show. Dětem přiblížila tento svátek čarodějnice, která je zábavnou formou učila slovíčka vztahující se k Halloweenu a připravila si pro ně několik soutěží (ochutnávání sladkých a kyselých dobrot, vaření halloweenské polévky, házení míčků do kouzelného koše, přenášení věcí na pingpongových pálkách a další). Všichni žáci se do představení aktivně zapojili, hodně se nasmáli a snad se i naučili něco nového z angličtiny.

Mgr. Petra Šenková

Vyzkoušet si život v pravěku mohli žáci druhého stupně v pátek 18. října v Pavlínině dvoře v Šumperku. Drtili obilí zrnotěrkou nebo kamenným mlýnkem, upekli si na horkém kameni obilnou placku, řezali pazourkem kůže, kreslili nástěnné malby, vyráběli umělecké předměty, odlévali z vosku památeční mince. Také získali přehled o tom, co obnáší práce archeologa včetně zaměřování a zakreslování nálezů a viděli na vlastní oči originály nálezů z okolí Šumperka i makety z 3D tiskárny.
Mgr. V. Piková

Den stromů
Mezinárodní den stromů (20.10.) jsme si v naší škole připomínali v průběhu týdne od 14. do 18. října. Ve všech vyučovacích předmětech se žáci zabývali tématikou stromů, lesů, jejich významu a důležitosti pro život člověka. Četli, počítali, pojmenovávali, recitovali, zpívali, kreslili a jinak poznávali stromy. Vytvořili množství naučných karet, plakátů, výkresů, výrobků a dalších materiálů. Na chodbách školy se objevily vzorky různých druhů dřeva, větví, listů atd.
Ve středu 16. 10. žáci 1. a 2. třídy vyšli na vycházku do Horky, sledovali podzimní les a přinesli si ukázky přírodnin. Další třídy 1. stupně absolvovaly program Lesní pedagogiky pod vedením zkušených odborníků z Lesů České republiky. V břeveneckém lese žáci poznávali stromy, rostliny, dozvěděli se využití dřeva, o „kůrovcové kalamitě“ a další zajímavosti.
Myslím, že oslava „dne stromů“ se docela povedla, podívejte se do fotogalerie.

Hodina v pravěku

V pátek 11.října se šestá třída proměnila v pravěkou jeskyni. Místo žáků zde poskakovali lidé v kůžích a kožešinách, s pravěkými nástroji, vydávali prapodivné zvuky a skřeky, tančily rituální tance. Na tabuli bylo možno vidět jeskynní malby… to vše dotvářelo iluzi pravěku. Šesťáci se totiž takovouto netradiční hodinou loučili s učivem o životě pravěkých lidí.

Díky tomuto zážitku a hlavně poutavému výkladu učiva paní učitelky Pikové si budou děti určitě pamatovat poznatky o této době hodně dlouho.

Fotografie si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Co je to plócar?
Šumvaláci to jistě ví a kdo byl na akci „Plócarfest“ to ví tím lépe. Žáci naší školy se šli na výstavu v prostorách sýpky podívat v pondělí. Bylo zde k vidění mnoho. Dýně různých druhů i velikostí, aranžmá z přírodních plodů, podzimní dekorace. Děti zaujaly fotografie a rekvizity z tradičních akcí sdružení Pulchra Silva i vystavené zemědělské stroje a technika. Provázel nás pan Jaroslav Krestýn a velmi poutavě dětem vyprávěl. Nejvíce to ocenili starší žáci při prohlídce výstavy v druhém patře. Byl to průřez historií Šumvaldu a také historie školství. Poučné a zajímavé informace o minulosti naší obce školáky určitě obohatily.
Fotky najdete ve fotogalerii

V pátek 17. 5. 2019 si žáci ze 4. a 5. třídy jeli ověřit své sportovní  výkony do Uničova. Závodili v běhu na 50 m, házeli kriketovým míčkem a skákali do dálky.
Družstvo čtvrťáků, Štěpán Jílek, Sebastián Axman, Josef Gerhát, Lucie Churavá, Adéla Krestýnová a Matylda Kaňáková, obsadilo 5. místo.
Za 5. třídu soutěžili Alexandr Wiedermann, Miroslav Šléška, Vojtěch Kasal, Karolína Mendlíková, Adriana Jakešová, Ema Krestýnová a získali bramborovou
medaili - 4. místo.

Všem dětem děkujeme za dobrou reprezentaci naší školy a přejeme hodně
úspěchů v dalších soutěžích.

J. Krestýnová

Věděli byste, jak přesně vzniká bouřka? Co je to ekosystém, fytocenóza a zoocenóza? Tak s těmito nelehkými otázkami se museli
poprat vybraní žáci 6. - 8. ročníku na každoroční přírodovědecké soutěži Zlatý list pořádané DDM v uničovském parku. Možná i
proto, že jsme letos byli v mírném oslabení (9. třída odjela na školní výlet), přední příčky jsme neobsadili, v obou kategoriích
(mladší a starší žáci) získala prvenství ZŠ Haškova. Přesto jsme si celou akci výborně užili a to i navzdory nepředvídatelnému a
chladnějšímu počasí.

Hana Chudá

Použití textů, dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto webu, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu, je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!