Vyzkoušet si život v pravěku mohli žáci druhého stupně v pátek 18. října v Pavlínině dvoře v Šumperku. Drtili obilí zrnotěrkou nebo kamenným mlýnkem, upekli si na horkém kameni obilnou placku, řezali pazourkem kůže, kreslili nástěnné malby, vyráběli umělecké předměty, odlévali z vosku památeční mince. Také získali přehled o tom, co obnáší práce archeologa včetně zaměřování a zakreslování nálezů a viděli na vlastní oči originály nálezů z okolí Šumperka i makety z 3D tiskárny.
Mgr. V. Piková

Den stromů
Mezinárodní den stromů (20.10.) jsme si v naší škole připomínali v průběhu týdne od 14. do 18. října. Ve všech vyučovacích předmětech se žáci zabývali tématikou stromů, lesů, jejich významu a důležitosti pro život člověka. Četli, počítali, pojmenovávali, recitovali, zpívali, kreslili a jinak poznávali stromy. Vytvořili množství naučných karet, plakátů, výkresů, výrobků a dalších materiálů. Na chodbách školy se objevily vzorky různých druhů dřeva, větví, listů atd.
Ve středu 16. 10. žáci 1. a 2. třídy vyšli na vycházku do Horky, sledovali podzimní les a přinesli si ukázky přírodnin. Další třídy 1. stupně absolvovaly program Lesní pedagogiky pod vedením zkušených odborníků z Lesů České republiky. V břeveneckém lese žáci poznávali stromy, rostliny, dozvěděli se využití dřeva, o „kůrovcové kalamitě“ a další zajímavosti.
Myslím, že oslava „dne stromů“ se docela povedla, podívejte se do fotogalerie.

Hodina v pravěku

V pátek 11.října se šestá třída proměnila v pravěkou jeskyni. Místo žáků zde poskakovali lidé v kůžích a kožešinách, s pravěkými nástroji, vydávali prapodivné zvuky a skřeky, tančily rituální tance. Na tabuli bylo možno vidět jeskynní malby… to vše dotvářelo iluzi pravěku. Šesťáci se totiž takovouto netradiční hodinou loučili s učivem o životě pravěkých lidí.

Díky tomuto zážitku a hlavně poutavému výkladu učiva paní učitelky Pikové si budou děti určitě pamatovat poznatky o této době hodně dlouho.

Fotografie si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Co je to plócar?
Šumvaláci to jistě ví a kdo byl na akci „Plócarfest“ to ví tím lépe. Žáci naší školy se šli na výstavu v prostorách sýpky podívat v pondělí. Bylo zde k vidění mnoho. Dýně různých druhů i velikostí, aranžmá z přírodních plodů, podzimní dekorace. Děti zaujaly fotografie a rekvizity z tradičních akcí sdružení Pulchra Silva i vystavené zemědělské stroje a technika. Provázel nás pan Jaroslav Krestýn a velmi poutavě dětem vyprávěl. Nejvíce to ocenili starší žáci při prohlídce výstavy v druhém patře. Byl to průřez historií Šumvaldu a také historie školství. Poučné a zajímavé informace o minulosti naší obce školáky určitě obohatily.
Fotky najdete ve fotogalerii

V pátek 17. 5. 2019 si žáci ze 4. a 5. třídy jeli ověřit své sportovní  výkony do Uničova. Závodili v běhu na 50 m, házeli kriketovým míčkem a skákali do dálky.
Družstvo čtvrťáků, Štěpán Jílek, Sebastián Axman, Josef Gerhát, Lucie Churavá, Adéla Krestýnová a Matylda Kaňáková, obsadilo 5. místo.
Za 5. třídu soutěžili Alexandr Wiedermann, Miroslav Šléška, Vojtěch Kasal, Karolína Mendlíková, Adriana Jakešová, Ema Krestýnová a získali bramborovou
medaili - 4. místo.

Všem dětem děkujeme za dobrou reprezentaci naší školy a přejeme hodně
úspěchů v dalších soutěžích.

J. Krestýnová

Věděli byste, jak přesně vzniká bouřka? Co je to ekosystém, fytocenóza a zoocenóza? Tak s těmito nelehkými otázkami se museli
poprat vybraní žáci 6. - 8. ročníku na každoroční přírodovědecké soutěži Zlatý list pořádané DDM v uničovském parku. Možná i
proto, že jsme letos byli v mírném oslabení (9. třída odjela na školní výlet), přední příčky jsme neobsadili, v obou kategoriích
(mladší a starší žáci) získala prvenství ZŠ Haškova. Přesto jsme si celou akci výborně užili a to i navzdory nepředvídatelnému a
chladnějšímu počasí.

Hana Chudá

Dne 17. 4. 2019 se žáci druhého stupně zúčastnili besedy s lektory projektu E-bezpečí, který funguje na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Tato beseda byla zaměřena na prevenci v oblasti rizikové komunikace realizované pomocí internetu a mobilních telefonů. Ústředními tématy byly otázky kyberšikany a kybergroomingu. Žáci se dozvěděli, jak postupovat a jak se bránit a chránit v krizových situacích. Kyberšikana i kybergrooming byly demonstrovány na vybraných kauzách jak ze světa, tak i z České republiky. Dle reakcí některých žáků šlo poznat, že se již s danou problematikou setkali a pozitivní je, že vědí, jak reagovat a jak se bránit. Všichni obdrželi letáčky s kontakty na organizace, které jim v případě potřeby mohou pomoci.
Mgr. Karla Luňáčková

Někdo staví poslední dubnový den májku, někdo pálí čarodějnice, žáci druhého stupně naší školy měli mimořádný den. Jeli do Prahy. A mimořádná byla už cesta. Strojvůdce Regiojetu nám při příjezdu na Červenku mával na znamení, že nás vidí a že nám opravdu přibrzdí. Kupé s obsluhou a wifi byl pro žáky první skvělý zážitek. Druhý byl ten, že se při přestupování v metru nikdo neztratil a všichni jsme vystoupili v Malostranské stanici. Na konci Starých zámeckých schodů nás čekalo další překvapení – osobní prohlídka při vstupu do areálu Hradu. Hradní ochranka byla nekompromisní, kontrolovala každého, včetně batohů. Pak už jsme mohli jít obdivovat Zlatou uličku, Vladislavský sál a chrám sv.Víta. Další velké překvapení nás čekalo u Matyášovy brány, kde jsme zažili výměnu stráží i s vojenskou hudbou. S Pražským hradem jsme se loučili společnou fotkou, kterou nám pořídil Jiří Babica. Nerudovou ulicí jsme prošli kolem chrámu sv. Mikuláše až ke Karlovu mostu s malou zastávkou v McDonald´s. Pak jsme se zastavili v Betlémské kapli, kde nám historička Karlovy univerzity povídala podrobnosti o tomto významném místě. I když se žáci několikrát ptali, kdy už budeme v tom Palladiu (chrám konzumu), ještě jsme jim museli ukázat Staroměstské náměstí, Týnský chrám, Židovskou čtvrť, Stavovské divadlo a Karolinum. Odměnou za nachozené kilometry a vstřebané historické informace byl rozchod v nákupním centru. Po cestě na nádraží jsme ještě stihli prohlídku Václavského náměstí a dali jsme dohromady všechny české světce, kteří ho pod Muzeem stráží. Při čekání na vlak jsme si prohlédli secesní Fantovu kavárnu a památky na úžasný čin sira Wintona. Zpáteční cesta Regiojetem byla krásnou tečkou za vydařeným dnem. Mgr. Vladimíra Piková

Závěr plesové sezony v Šumvaldě jako každoročně uzavřel oblíbený Společenský ples SRPŠ. Letos se konal v sobotu 23. března v sále kulturního domu a představil naše "mazáky", vycházející žáky 9. třídy. Těch bylo letos dvanáct a díky přípravě paní učitelky Šárky Kallerové předvedli opravdu bravurní kousek - diváci se mohli kochat dynamickým tancem z muzikálu Fantom opery. Deváťáci se toho nebáli a sklidili proto obrovský potlesk. Při jejich představování jsme si ke každému z nich poslechli originální báseň, z nichž většinu složila Terezka Maitnerová. Poté popřála za celou třídu i nám, učitelům, a dojemnou básní poděkovala třídní učitelce Karle Luňáčkové. Ošerpovaní absolventi si poté zatančili se svými rodiči a ples se dále nesl ve víru klasických i moderních tanců skupiny Rose Band. Nechyběla také dvě vystoupení tanečních kroužků, se kterými nacvičovaly paní učitelky Aneta Jenáčková a Petra Šenková. A tanečníci opět zabodovali! O půlnoci ples vyvrcholil tombolou, a tímto patří poděkování všem sponzorům a za organizaci plesu také členům SRPŠ.  Mgr. Hana Chudá

Už nějaký čas je milou tradicí, že se žáci 4. a 5.třídy vydají na týdenní zimní ozdravný pobyt do Karlova pod Pradědem. Letos tomu nebylo jinak. V neděli 17. února nasedlo celkem 41 dětí společně s instruktory do autobusu a vyrazily vstříc horskému dobrodružství.
Původní plán vyvést všechna zavadla a lyže až nahoru k chatě selhal. Cesta byla zledovatělá a nebylo možné s tak plným autem vyjet až nahoru. Nezbylo než se chopit tašek a nějakého nákladu a vynosit společnými silami skoro vše až nahoru do chaty. Máme zkrátka šikovné děti! Čekal nás týden plný legrace nejen na lyžích a běžkách, ale také při večerním programu. Chata Pod Kloboukem praskala ve švech, ale díky krásnému a slunečnému počasí jsme trávili celé dny venku na svahu nebo na běžkách. Děti čekalo také překvapení v podobě ranní rozcvičky a ti největší odvážlivci nasadili ve středu večer čelovky a zúčastnili se nočního běžkování. Výlet do Bruntálu na bazén si užily všechny děti a kluci, kteří zkusili v plaveckém závodu své štěstí a pokusili se porazit jednoho z instruktorů. Po plaveckém užívání přišla řada i na tradiční návštěvu cukrárny. Poděkování patří všem! Dětem i instruktorům, díky nimž byl týden na horách plný pohybu, legrace a také nových zkušeností. Především se celý pobyt obešel bez větších zranění. Zvláštní poděkování patří panu Gerhátovi, který již desátým rokem jezdí jako instruktor a baví nejen děti, ale i všechny ostatní. Vždy ochotně poskytne dodávku, která vyveze veškeré běžky, lyže a kufry ze Šumvaldu až do Karlova a zase zpět. Na svahu nám také pomáhala instruktorka a naše bývalá paní učitelka Jitka Soviarová. V pátek 22.února jsme přijeli ke škole znavení, ale št’astní a plní nových zážitků.
Aneta Jenáčková

Použití textů, dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto webu, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu, je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!