V neděli 12. února jsme se všichni sešli před tělocvičnou u školy a společně jsme naložili všechny lyže, běžky a batohy do autobusu. Poté jsme vše zkontrolovali a vyrazili do Karlova pod Pradědem již potřetí na lyžařský kurz.

Dorazili jsme na parkoviště před chatou, vyndali všechny věci a dali je panu majiteli do auta. Ten nám je vyvezl až k chatě a my jsme už jen s malými batůžky na zádech kráčeli 500m do kopce k chatě. V chatě jsme si rozdělili pokoje, zabydleli se. Za půl hodiny už jsme šlapali na svah.

Žáci 7. - 9. třídy byli opravdu netradičním způsobem seznámeni s takovou pěveckou hvězdou jako byla Edith Piaf. A že její život byl opravdu velmi pestrý, i když spíše smutný a tragický, to pochopili již v 1. dějství nevšedního muzikálu. A kdy se vše událo? 1. února 2012 žáci společně se svými učiteli navštívili muzikál Edith, vrabčák z předměstí. Muzikál trval přes dvě hodiny, sál Moravského divadla v Olomouci byl obsazený do posledního místa. Nutno říci, muzikál takového formátu v hlavní roli s pražským hercem, zpěvákem a tanečníkem Zbyňkem Fricem je opravdu na vysoké úrovni a žáci měli možnost poznat skutečně kvalitní pěvecké, herecké a taneční výkony.

Mgr. Hana Chudá

Sobota 17. září 2011 byla velmi významným dnem nejen pro školu, ale pro celou obec Šumvald. Přesně před 100 lety byla totiž slavnostně otevřena a vysvěcena tehdy nová budova školy. Přípravy na oslavu nám všem zabraly téměř celý rok a zapojilo se do nich velké množství lidí. Vy všichni, ať už místní nebo „přespolní“, co jste zavítali k nám do Šumvaldu a zúčastnili se oslav, jste mohli zhlédnout vzorně upravenou a vyzdobenou školu, navštívit výstavu mapující historii školství v Šumvaldě, zakoupit si almanach či pohlednici, poslechnout si dva skvělé koncerty, ochutnat vynikající lahůdky připravené kuchařkami ze školní jídelny nebo si jen tak posedět v parčíku u školy a zavzpomínat si na dobu, kdy jste do zdejší školy chodili vy. Ale jak vlastně celý ten slavnostní den probíhal?

Na sokolském stadionu to v sobotu 4. 6. 2011 opravdu žilo! Těsně před 14. hodinou odpolední to vypuklo! Ptáte se: „Co?“ – No přece tradiční tělovýchovná akademie, která byla letos výjimečná, jelikož byla spojena s oslavami 100 let školy.
           
Slavnostně celý program zahájily mažoretky Libinky. Poté již napochodovali na plac všichni žáci mateřské školy a základní školy Šumvald a následovalo vyřazení vycházejících žáků MŠ a ZŠ.

I letos jsme s dětmi věnovali pozornost svátku naší planety – Dni Země. Každá třída tuto oslavu pojala jiným způsobem.

Prvňáčci a druháčci besedovali o ochraně přírody a myslivosti s hajným p. Pecherem. Zapojili se i do úklidu v okolí školy a plnili praktická cvičení z ekologie (třídění odpadů, ochrana vody apod.)

3. třída prožila den Šumperku v parku u vily Doris. Tam měli vytyčenou trasu, na které plnili různé úkoly. Vyzkoušeli si sázení stromků, brambor, sváželi seno, vyráběli ruční papír, poznávali rostliny a živočichy, šplhali po horolezecké stěně, tvořili výtvarná dílka z odpadového materiálu, splétali z těsta nejrůznější druhy pečiva, holt se nenudili.

4. a 5. třída se zúčastnili naučně zábavného dopoledne ve vile Tereze v Uničově. Pracovníci DDM připravili soutěže z oblasti ekologie a života rostlin a živočichů. V praktické části se žáci seznámili s chovem živočichů v teráriích a mohli si zhotovit výrobky z přírodnin.

Šesťáci se vydali do přírody na pěší túru. Jejich cílem byla Horka, jejich heslem - hrátky s přírodou! Strávili dopoledne soutěžením, a to vědomostním i sportovním.

Ostatní třídy z 2. stupně se rozhodly vydat se „kolmo“ do Litovelského Pomoraví. 7. a 8. třída se podívaly do tajuplné a strašidelné jeskyně „Podkova“ (Bočkovy díry), kde plnily bobříka odvahy, a pak se také zastavily u chrámu přátelství, zvaného Templ. Deváťáci si zvolili malinko jinou cyklotrasu: Litovel – Sobáčov – Mladeč – Nové Zámky – Litovel. Cestováním na kole jsme šetřili životní prostředí a navíc jsme zažili spoustu legrace a příjemných chvil.

Tak ekologii zdar a naši modrou planetu ochraňujme nejen na Den Země!  

Žáci 2. stupně základní školy si zahráli na spisovatele. Jak je to možné?
K příležitosti blížícího se 100. výročí staré budovy se žáci 6.-9. tříd snažili napsat co nejpoutavější práci k tématu "škola". Někteří složili báseň, druzí napsali vyprávění anebo úvahu. Šikovnější z nich (celkem 18 žáků) postoupili do finále, které se konalo ve čtvrtek 26. 5. ve školní družině. A jak vše dopadlo?
1. místo obsadila Tereza Pavelková, žákyně 9. třídy s nadčasovou úvahou nazvanou Naše škola – co dětem dává a jak si ji do budoucna představuji, 2. místo patřilo Haně Chlebníčkové ze 7. třídy s básní Od šesté až do deváté, na 3. místě se umístila Petra Šafářová z 9. třídy s úvahou Naše škola – co dětem dává a jak si ji do budoucna představuji.
Všichni finalisté získali pěkné ceny a co je nutno říci, nejlepší práce bude spolu s prací výtvarnou otištěna v nově vznikajícím školním almanachu.

Mgr. Hana Chudá 

V sobotu 30. dubna 2011 uspořádalo SDH a SRPŠ Šumvald na prostranství za hasičskou zbrojnicí společnou akci Stavění májky a slet čarodějnic. 

Všechny čarodějnice a čarodějové se nám představili v průvodu od MŠ k Blahákovu hostinci. Pro děti byly připraveny různé soutěže, malování na obličej a věštění z karet. Bylo připraveno bohaté občerstvení a opékaní buřtů. Členové SDH spolu s dětmi ozdobili májku a vztyčili ji na prostranství v parčíku. 

Celou akcí nás svým moderátorským uměním a reprodukovanou hudbou provázel Květoslav Smrček.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli celou akci připravit. Doufáme, že se i příští rok budeme moci opět slétnout a přivítat do našich řad nové členky černé magie! Letu zdar!

Iveta Kokošková

Ve čtvrtek 7. dubna 2011 jsme se se žáky 5., 6. a 7. třídy vypravili do Šumperka za kulturními zážitky. Nejprve děti navštívily Divadlo Šumperk, kde zhlédly představení Tučňáci na arše. Tato pohádka přinesla poučení i zábavu. Žáci se vtipnou formou dozvěděli o potopě světa a Noemově arše. Příběh byl prokládán písničkami, které oživovaly celý děj. Zpracování kulis i kostýmů se líbilo i hra celkově zaujala, vykouzlila úsměv na našich tvářích a příjemně a pozitivně nás naladila na další program.

Po skončení divadla jsme se přesunuli do vlastivědného muzea. Zde jsme měli objednanou komentovanou prohlídku výstavy Putování středověkem, která nám přiblížila období od 7. do 15. století. Představila nám život starých Slovanů, středověké zbraně, hrady apod. V průběhu výkladu žáci hledali indicie k rozřešení záhady loštického poháru. Také se mohli zapojit do různých her a skládaček a dalších interaktivních prvků. Byla zde i možnost potěžkat si např. jedenapůlruční meč nebo vyzkoušet rytířskou přilbu a dobové oblečky. 

Výlet jsme si užili, výstavu i návštěvu divadla vřele doporučujeme i Vám! V neposlední řadě děkujeme SRPŠ, které hradí náklady na dopravu.                                                                       

Mgr. Hana Pořízková

Každoročně uzavírá šumvaldskou plesovou sezónu ŠKOLNÍ PLES, který pořádá SRPŠ při ZŠ Šumvald.           

Tradiční polonéza žáků 9. třídy byla letos malinko netradiční – alespoň pro mě. Já, jako třídní učitelka deváťáků, jsem přikývla nabídce vážené autorce choreografie, pí uč. Šárce Kallerové a snižovala jsem počet nedostatku partnerek k tanci. Ale kterého tanečníka si vybrat? Kdo by mě chtěl? Mrkající Dopadlo to, jak jste sami viděli....           

Já ze sebe měla snahu udělat o deset let mladší a krásnější Usmívající se, ale na ty moje princezny a prince jsem neměla! Všem to ohromně slušelo a jak vznešeně tančili! Aby taky ne, když jsme se pilně připravovali, pilovali vystoupení při každé příležitosti a těch litrů potu a pošlapaných střevíčků!!!           

První tanec byl opravdu hříšný... nebo ne? Myslím tím, že se tančilo na filmovou melodii z Hříšného tance. Následoval lehounký valčík a potom song Sex bomb – à la přešlapy v rytmu ča-či. Na závěr se z nás staly „Děti ráje“ (s písní Michala Davida).           

Ples se opravdu vydařil – hojná účast, pěkné ceny v tombole, k tanci a poslechu hrála Fofrovanka… Velké díky tedy patří především organizátorům z řad SRPŠ a dalším dobrovolníkům, sponzorům za jejich dary do tomboly a také školní družině za výzdobu sálu.

Mgr. Hana Pořízková

Dne 24. 3. 2011 proběhla ve škole beseda s Policií ČR zaměřená na prevenci sociálně patologických jevů. Během dopoledne se nastrážmistra Iva Bílková a poručík Petr Čundrle věnovali dětem 2., 3., 6. a 9. třídy. Hlavním tématem všech činností byla prevence šikany, užívání drog a záškoláctví. Pro děti prvního stupně byla zařazena i tématika dopravní výchovy, která přispěla k bezpečnosti dětí při účasti v silničním provoze.Děkujeme policistům za návštěvu a zajímavé informace a těšíme se na další setkání.

Mgr. Marie Řeřuchová

Jídelníček

Jídelníček

Organizace šk. roku

Žádné události k zobrazení

Statistika přístupů

Statistika přístupů

Použití textů, dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto webu, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu, je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!