Sobota 17. září 2011 byla velmi významným dnem nejen pro školu, ale pro celou obec Šumvald. Přesně před 100 lety byla totiž slavnostně otevřena a vysvěcena tehdy nová budova školy. Přípravy na oslavu nám všem zabraly téměř celý rok a zapojilo se do nich velké množství lidí. Vy všichni, ať už místní nebo „přespolní“, co jste zavítali k nám do Šumvaldu a zúčastnili se oslav, jste mohli zhlédnout vzorně upravenou a vyzdobenou školu, navštívit výstavu mapující historii školství v Šumvaldě, zakoupit si almanach či pohlednici, poslechnout si dva skvělé koncerty, ochutnat vynikající lahůdky připravené kuchařkami ze školní jídelny nebo si jen tak posedět v parčíku u školy a zavzpomínat si na dobu, kdy jste do zdejší školy chodili vy. Ale jak vlastně celý ten slavnostní den probíhal?

Slavnostní zahájení oslav bylo v 9.30, ale kdo si přivstal, mohl si už v 8.15 zajít do kostela sv. Mikuláše na krásnou slavnostní mši věnovanou škole, kterou sloužil uničovský děkan P. J. Janek. Celá mše měla slavnostnější ráz i díky zpěvákům a zpěvačkám ze Šumvaldu, kteří vše nazkoušeli pod vedením p. J. Čajové. Kolem 9. hodiny se již první návštěvníci shromažďovali na prostranství před školou, kde slavnostní zahájení začalo. Mohli jsme obdivovat nejen krásné hanácké kroje, kterými se pyšnily tři dívky, ale také kouzelný hlas Vendulky Horákové ze 4. třídy, která zazpívala národní hymnu. Své umění ve hře na flétnu nám předvedli chlapci a děvčata pod vedením paní učitelky L. Cigánkové. Pak už si slovo vzal pan ředitel, který všechny srdečně přivítal, seznámil s programem oslav a uvítal všechny čestné hosty, kterých se sjelo opravdu velké množství. Byli jsme velmi rádi, že mezi nás v sobotu zavítal i europoslanec J. Březina, náměstek hejtmana Olomouckého kraje R. Rašťák, místostarostka Uničova J. Kaprálová, starosta obce Josef Šenk, starostové a ředitelé škol z okolních obcí. Mezi čestnými hosty nechyběli ani učitelé, kteří na naší základní škole učili a dokonce ani zástupci partnerské školy ze slovenského Trenčianského Jastrabia! V neposlední řadě patřili mezi čestné hosty i sponzoři, bez kterých by se oslava v takovém rozsahu konat nemohla a dále všichni, kdo se na oslavách jakkoli podíleli.

Po slavnostních projevech se již návštěvníci mohli podívat do krásně vyzdobené a upravené školy, kde je hned u vchodu uvítali chlapci a děvčata a všichni obdrželi na památku pohled speciálně vyrobený k výročí školy. Pak už záleželo na každém, kam jej vzpomínky zavedly. Ovšem nebyla to jen škola, která byla otevřena pro veřejnost. V 10 hodin byla slavnostně zahájena i výstava v prostorách 1. poschodí obecního úřadu, kterou pracovní skupina pod vedením p. uč. J. Krestýna připravovala už od března. Přiblížila nám nesmírně bohatou a zajímavou historii školství v Šumvaldě. Byla rozdělena do tří částí – nejstarší byla věnována škole v době Rakouska-Uherska, druhá době prvorepublikové a třetí novodobé. V každé místnosti jsme mohli obdivovat koutek s expozicí bývalých tříd a četné dokumenty a fotografie. Stálo velké úsilí i spoustu mravenčí práce vše uspořádat tak, aby všechny části výstavy na sebe navazovaly. Dílo se vskutku velmi vydařilo. Svědčí o tom nejen návštěvní kniha, kam se po celý týden od otevření výstavy podepsalo velké množství lidí, ale hlavně nadšené reakce všech návštěvníků.

A to ještě zdaleka nebylo vše. V 10.30 byla zahájena druhá výstava, tentokrát na faře. Připravila ji J. Čajová.

Dopolední program byl opravdu náročný a tak není divu, že nám pěkně vyhládlo. Všichni čestní hosté a zaměstnanci školy byli pozváni do krásně upravené školní jídelny, kde už na nás čekaly paní kuchařky pod vedením p. Navrátilové, které připravily vskutku lahodné menu. O perfektní obsluhu se postaraly M. Maitnerová a E. Kolářová. Pak už byl čas na první koncert, ten se konal v družině. Připravila jej Š. Kallerová a vystoupili bývalí žáci školy. Mohli jsme slyšet překrásné klavírní, houslové a kytarové skladby či pěvecká vystoupení. Následný druhý koncert se konal pod širým nebem v parčíku u jídelny, kam pěkné počasí přilákalo velké množství lidí. Na podiu vystoupila hudební skupina ABBA SUNNY. Pestré obleky sličných dívek i mužů ze skupiny potěšily oko diváků a známé písničky roztancovaly nejen děti. O naše žaludky se i odpoledne postaraly kuchařky ze školní jídelny, které napekly vynikající koláčky, frgály a věnečky a společně se SRPŠ připravily bohaté občerstvení. Kolem 17. hodiny byl slavnostní program u konce a myslím, že nejen my, ale všichni návštěvníci odcházeli s pocitem krásně prožitého dne.

Vše by se ovšem nepovedlo bez velkého množství lidí, kteří se na celé akci podíleli a připravovali ji po celý rok. Chtěl bych všem velmi poděkovat za čas, pomoc a úsilí, které věnovali přípravám na tuto oslavu. Velké díky proto patří:

  • výstavní komisi pod vedením p. uč. Jaroslava Krestýna (F. Bartoněk, J. Čajová, A. Dittrichová, L. Heřmanovská, H. Chudá, J. Chlebníček, A. Chlebníček, L. Krestýnová, R. Kryl, M. Makas, M. Řeřuchová, I. Smrčková, J. Šenk, L. Vyhnálek, M. Wiedermannová), která připravila historickou výstavu a všem ostatním, kteří nám zapůjčili exponáty pro výstavu a zajišťovali po celý týden službu;
  • redakční radě ALMANACHU pod vedením p. uč. L. Plškové (J. Krestýn, L. Vyhnálek, R. Kryl, M. Makas, H. Pořízková, I. Kokošková, S. Krylová), která připravila nejrozsáhlejší publikaci zachycující historii školství v Šumvaldě;
  • všem učitelům, provozním zaměstnancům školy, provozním zaměstnancům obce (B. Jedlička, J. Špička, D. Hubáček, M. Suchý) a dále M. Smrčkovi a L. Kallerovi za úpravu, úklid a výzdobu školy, drobné opravy a dopravu pódia, muzejních exponátů a nástěnek;
  • Š. Kallerové za přípravu koncertu bývalých žáků školy, na kterém vystoupili A. Kallerová, I. Ryšánková, G. Koldová, J. Hejná, Š. Libánková, P. Šafářová, B. Kallerová, A. Dobeš, J. Bedáňová;
  • zaměstancům školní kuchyně pod vedením p. J. Navrátilové za přípravu výborného občerstvení;
  • SRPŠ a p. I. Kokoškové za pomoc s organizací oslav;
  • starostovi obce J. Šenkovi za všestrannou podporu

a všem žákům, kteří v sobotu přišli do školy a pomohli nám s organizací celého dne.

A co popřát na závěr? Ať tady naše škola stojí další desítky let, ať má spoustu šikovných žáků a pracovitých „zapálených“ pedagogů stejně jako je tomu dnes.


Mgr. Ladislav Vyhnálek a kolektiv zaměstnanců školy

Jídelníček

Jídelníček

Organizace šk. roku

Žádné události k zobrazení

Statistika přístupů

Statistika přístupů

Použití textů, dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto webu, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu, je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!