Žáci 2. stupně základní školy si zahráli na spisovatele. Jak je to možné?
K příležitosti blížícího se 100. výročí staré budovy se žáci 6.-9. tříd snažili napsat co nejpoutavější práci k tématu "škola". Někteří složili báseň, druzí napsali vyprávění anebo úvahu. Šikovnější z nich (celkem 18 žáků) postoupili do finále, které se konalo ve čtvrtek 26. 5. ve školní družině. A jak vše dopadlo?
1. místo obsadila Tereza Pavelková, žákyně 9. třídy s nadčasovou úvahou nazvanou Naše škola – co dětem dává a jak si ji do budoucna představuji, 2. místo patřilo Haně Chlebníčkové ze 7. třídy s básní Od šesté až do deváté, na 3. místě se umístila Petra Šafářová z 9. třídy s úvahou Naše škola – co dětem dává a jak si ji do budoucna představuji.
Všichni finalisté získali pěkné ceny a co je nutno říci, nejlepší práce bude spolu s prací výtvarnou otištěna v nově vznikajícím školním almanachu.

Mgr. Hana Chudá 

Jídelníček

Jídelníček

Organizace šk. roku

Vánoční turnaj v basketbalu chlapců
17.12.2019 (08:00 - 12:00)
Vánoční tvořivé dílny 2. stupeň
19.12.2019 (07:30 - 12:05)
Vánoční tvořivé dílny 1. stupeň
19.12.2019 (07:30 - 11:10)
Třídnické hodiny
20.12.2019 (07:30 - 09:10)
Vánoční besídka 9. ročníku
20.12.2019 (09:30 - 12:00)
Vánoční prázdniny
23.12.2019 (08:00 - 03.01.2020 - 17:00)
Začátek vyučování po prázdninách
06.01.2020 (07:30

Statistika přístupů

Statistika přístupů

Použití textů, dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto webu, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu, je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!