Každoročně uzavírá šumvaldskou plesovou sezónu ŠKOLNÍ PLES, který pořádá SRPŠ při ZŠ Šumvald.           

Tradiční polonéza žáků 9. třídy byla letos malinko netradiční – alespoň pro mě. Já, jako třídní učitelka deváťáků, jsem přikývla nabídce vážené autorce choreografie, pí uč. Šárce Kallerové a snižovala jsem počet nedostatku partnerek k tanci. Ale kterého tanečníka si vybrat? Kdo by mě chtěl? Mrkající Dopadlo to, jak jste sami viděli....           

Já ze sebe měla snahu udělat o deset let mladší a krásnější Usmívající se, ale na ty moje princezny a prince jsem neměla! Všem to ohromně slušelo a jak vznešeně tančili! Aby taky ne, když jsme se pilně připravovali, pilovali vystoupení při každé příležitosti a těch litrů potu a pošlapaných střevíčků!!!           

První tanec byl opravdu hříšný... nebo ne? Myslím tím, že se tančilo na filmovou melodii z Hříšného tance. Následoval lehounký valčík a potom song Sex bomb – à la přešlapy v rytmu ča-či. Na závěr se z nás staly „Děti ráje“ (s písní Michala Davida).           

Ples se opravdu vydařil – hojná účast, pěkné ceny v tombole, k tanci a poslechu hrála Fofrovanka… Velké díky tedy patří především organizátorům z řad SRPŠ a dalším dobrovolníkům, sponzorům za jejich dary do tomboly a také školní družině za výzdobu sálu.

Mgr. Hana Pořízková

Dne 24. 3. 2011 proběhla ve škole beseda s Policií ČR zaměřená na prevenci sociálně patologických jevů. Během dopoledne se nastrážmistra Iva Bílková a poručík Petr Čundrle věnovali dětem 2., 3., 6. a 9. třídy. Hlavním tématem všech činností byla prevence šikany, užívání drog a záškoláctví. Pro děti prvního stupně byla zařazena i tématika dopravní výchovy, která přispěla k bezpečnosti dětí při účasti v silničním provoze.Děkujeme policistům za návštěvu a zajímavé informace a těšíme se na další setkání.

Mgr. Marie Řeřuchová


V pátek 28. ledna jsme ukončili I. pololetí šk. roku 2010/11. Celkem 148 žáků si odneslo domů ohodnocení výsledků své práce – výpis vysvědčení. Pro naprostou většinu žáků to byl důvod k radosti a spokojenosti. Pro ostatní, kteří zaznamenali dílčí neúspěchy a nezdary, není důvod k panice a předčasným závěrům. Společně s rodiči a učiteli je dobré nalézt cestu, jak co nejlépe vykročit do pololetí druhého.

Nejprve bych se ale zmínil o tom, co nového nám přinesl školní rok 2010/11. 

Dne 21. 9. 2010 se žáci 3. - 5. tř. zúčastnili výchovně-vzdělávací akce Den s Lesy ČR, kterou pořádali lesní pedagogové Lesů ČR. V okolí Sv. Kopečka byla pro děti připravena naučná stezka s 5 stanovišti, na kterých prokazovaly své znalosti z přírody.

Zpestřením byla ukázka kácení stromu, jeho odvětvení a stahování dřevní hmoty pomocí koně. Žáci se také dověděli o namáhavé práci sběračů semen lesních stromů, byla jim předvedena praktická ukázka práce sběrače s výstupem do koruny 30metrového smrku. Milým překvapením pro žáky bylo bezplatné podávání oběda v restauraci u zoo a předávání pamětního diplomu s drobnými odměnami účastníkům této akce.

(Mgr. Ludmila Cigánková)

Použití textů, dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto webu, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu, je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!