Před několika týdny jsme začali s přípravami a v úterý 27. listopadu to vyvrcholilo – projekt ANYANA Děti a svět, do kterého se zapojil celý první stupeň. Jeho prostřednictvím se žáci seznámili s problematikou rozvojových zemí, rozlišnými kulturami a způsobem života. Poutavým a často i vtipným způsobem prezentovaly jednotlivé třídy své nabyté poznatky.

S první třídou jsme se podívali do Vietnamu. Děvčata zatančila jako gejši. Viděli jsme také stínové divadlo zvířat. Žáci druhé třídy představili Srbsko. Předvedli nám srbské národní oblečení a ukázaly dva druhy písma, které se děti v Srbsku učí. Na závěr zatančili srbský národní tanec. Třetí třída nás seznámila prostřednictvím vtipných scének se zvyky a tradicemi v Jemenu. Čtvrtá třída prezentovala své poznatky o Angole a závěr jejich vystoupení patřil africkému rituálnímu tanci, který sklidil velký úspěch. Žáci páté třídy se podělili o své poznatky o Zambii. Ukázali nám tradiční pokrm kukuřičnou kaši a hliněné panenky. Zahráli zambijskou národní pohádku a na závěr také nechyběl africký tanec.

Některé žáky přišli podpořit i jejich rodiče. Po celou dobu projektu panovala příjemná atmosféra.

Mgr. Jitka Loutocká

Jídelníček

Jídelníček

Organizace šk. roku

Žádné události k zobrazení

Statistika přístupů

Statistika přístupů

Použití textů, dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto webu, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu, je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!