Klima školy - rodiče

ZDE

Stáčení medu

V pátek 27.května měli žáci prvního stupně možnost zhlédnout průběh stáčení medu. Včelaři Jan Sušeň a Olga Jenáčková nám ukázali odvíčkování medových pláství, medomet a měření obsahu vody v medu refraktometrem. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o životě včel a jejich významu pro lidstvo. Nechyběla ani sladká tečka na konec v podobě ochutnávky právě stočeného medu, na kterém si všichni pochutnali.

Mgr. Jitka Odehnalová

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік

2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» - освіта)
Podrobnosti zde

Dějepisná exkurze do Prahy

Se žáky 2. stupně jsme se vypravili ve čtvrtek 19. května 2022 na velkou praktickou hodinu dějepisu do našeho hlavního města. Už po deváté hodině jsme kráčeli po Václavském náměstí, pak po Národní třídě a kolem Betlémské kaple ke Karlovu mostu. Tam bylo naše první zastavení – plavba po Vltavě. Postupně vypluly tři lodičky, v nichž nám kapitáni lodi po celou dobu plavby popisovali nejzajímavější historické památky, které jsme z lodiček viděli. Protože měly lodičky malý ponor, mohly s námi vplout i do Čertovky. Nanuk a limonáda nám zpestřily pohled na Prahu z Vltavy.
Poté jsme prošli Karlův most, pak kolem chrámu sv. Mikuláše a Nerudovou ulicí na Pražský hrad. Právě se tam za zvuků vojenské hudby odehrávala slavnostní výměna stráží. V areálu Hradu jsme si prohlédli chrám sv. Víta s komnatou ostatků sv. Václava, Vladislavský sál s kopiemi korunovačních klenotů a na závěr Zlatou uličku s Daliborkou.
Po Starých zámeckých schodech a přes Mánesův most jsme prošli do Židovské čtvrti. Ve tři hodiny odpoledne jsme na Staroměstské radnici viděli v chodu mechanismus s dvanácti apoštoly včetně kokrhání plechového kohouta. Pak už naše kroky mířily kolem historického sídla Karlovy univerzity - starobylého Karolina a Prašné brány k novodobému vrcholu naší cesty – nákupnímu centru Palladium.
Jsme rádi, že nám všechno vyšlo, nikdo se neztratil, nepršelo a všichni jsme se vrátili s hlavou plnou zážitků v pořádku domů.


Mgr. Vladimíra Piková

Rybaření ve školní družině

V pátek 13. května nám zpříjemnil odpoledne ve školní družině Mikuláš Straka besedou o rybaření.
Sice žák teprve 4. třídy naší základní školy, ale hlavně, jak napovídá fotografie s jeho doposud
největším úlovkem, velký rybář srdcem a duší.
Miki měl pro nás připravenou názornou ukázku nezbytných rybářských pomůcek od nástrah
a návnad, krmiva, háčků, splávků a dalšího vybavení. Povídali jsme si o muškaření, o lovu dravců
na třpytky a woblery, ale také o nástrahách, které používali už naši dědové jako třeba kukuřice,
žížala nebo rohlík.
Nechyběla ukázka a diskuze o rybářských prutech, udicích, podběrácích a rybolovných technikách.
Zaujala nás ukázka signalizátoru, který detekuje záběr na prut. Mohli jsme si také přivonět
k různým pestrobarevným kuličkovým nástrahám tzv. boilies nejroztodivnějších chutí a vůní. No, to
jsme se pobavili a nasmáli. Zájemci si mohli zkusit správné držení prutu a nahodit na speciální
tréninkovou rybářskou podložku. Bylo to zkrátka pestré odpoledne v duchu rybářské výpravy se
spoustou otázek a odpovědí. (Fotografie vašich dětí naleznete ve fotogalerii školy.)
Mikimu tímto děkujeme za poučné a zajímavé zpestření našeho programu ve školní družině
a také blahopřejeme za jeho účast v soutěži Zlatá udice 2022, která prověřuje znalosti a dovednosti
dětí a mládeže v oblasti sportovního lovu ryb udicí a rybolovné techniky. Druhé místo v územním
kole v Litovli zaručilo našemu rybáři postup do národního kola, které se uskuteční koncem května
v Hlučíně. Miki, držíme palce v soutěžích a závodech a přejeme hlavně spoustu rybářských
dobrodružství a šťastných zážitků u vody. Petrův zdar!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Za školní družinu Jitka Řepíková

miky ryba

Ekosoutěž Zlatý list

Naše škola se již tradičně zúčastnila přírodopisné soutěže Zlatý list pořádané DDM Uničov. Žáci 7. až 9. třídy plnili v parku úkoly zaměřené na botaniku, zoologii, astronomii a ekologii. Celkově navštívili 7 stanovišť, kromě mozkových závitů museli zapojit také svou kondici, po zodpovězení otázek běželi vždy na další stanoviště.
Ze 7. třídy se účastnili Šárka Havelková, Michal Král, Adéla Krestýnová a Nikola Cveková, za 8. třídu bojovali Saša Wiedermann, Adéla Bartoňková, Jaromír Zajíček a Lucie Répalová, z 9. třídy byly vybrány Adéla Hejná, Tereza Navrátilová, Gabriela Ptáčníková a Vendula Šenková.
Naše týmy obsadily 5. a 6. místo. A co nového jsme se dozvěděli? Například to, že slupka od banánu se v přírodě rozloží za 3 - 6 měsíců, plechovka za 5 - 15 let a s polystyrenem si příroda neporadí ani za 1000 let. Žákům za účast děkujeme, příště se rozhodně opět zúčastníme.

Mgr. Hana Chudá

Dopravní soutěž mladých cyklistů.

Ve středu 11.5.2022 se konalo v Uničově oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – mladší (10-12 let) a starší (13 – 16 let). Každé družstvo čítalo 4 členy – naši školu reprezentovali v 1. kategorii A.Krestýnová, B.Vaňková, A.Krestýn, P.Seidl a ve 2. kategorii – V.Nováková, L.Répalová, A.Wiedermann, J.Zajíček.
Každé družstvo muselo absolvovat 4 disciplíny – jízdu zručnosti na kole, jízdu po dopravním hřišti, zásady poskytování první pomoci a dopravní test.
V konkurenci 6 základních škol (ZŠ Medlov, ZŠ Dlouhá Loučka, ZŠ Uničov – Haškova, ZŠ Uničov – Pionýrů, ZŠ Újezd, ZŠ Šumvald) jsme obstáli na výbornou. V mladší kategorii jsme obsadili 2. místo a ve starší kategorii 3. místo.
Tímto bych chtěla poděkovat všem žákům, kteří reprezentovali naši školu a pogratulovat jim ke krásným výsledkům!
Mgr. Petra Šenková

dopravka 1

Šesťáci v uničovské knihovně

Čtenářské kroužky mají na naší škole velkou oblibu, projde jimi za rok asi pětina všech žáků.
Máme krásnou čítárnu s množstvím knih, je tam koberec a polštáře, aby četba byla zážitkem.
V pátek 29. dubna 2022 jeli šesťáci se svým čtenářským klubem do Městské knihovny v Uničově. Paní
knihovnice žáky seznámila s výpůjčkovým on-line systémem, ukázala provoz v oddělení dětské
literatury a řekla spoustu zajímavostí o práci knihovníka.

Mgr. V. Piková

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Zápis proběhl 6. dubna a zúčastnilo se jej 25 dětí. Rodiče 10 dětí požádali ředitelku školy o odklad školní docházky o 1 rok a jejich žádosti bylo vyhověno. Do první třídy tedy nastoupí 15 dětí, jejich třídní učitelkou bude Mgr. Zdenka Kallerová.

Seznam přijatých uchazečů je uveden zde.

Den mozku na základní škole

Staří Egypťané považovali mozek za nedůležitou měkkou tkáň, kterou při mumifikaci vyhazovali jako nepotřebnou. To my už dávno víme, že mozek je řídící centrálou našeho těla i mysli. Dokonce se v březnu slaví Evropský den mozku a Světový týden mozku a neurověd.
U nás ve škole jsme mozek uctili 3. března celodenní projektovou akcí. Žáci na prvním stupni se každou hodinu věnovali jednomu smyslu. Tak se na stanovišti zraku naučili, kde máme v mozku centrum zraku, jak se mění barevné spektrum vlivem okolních jevů, posílili spolupráci oka a mozku při hledání rozdílů v obrázcích, zkusili si oční gymnastiku. Další stanoviště patřilo sluchu. Žáci si ukázali centrum sluchu v mozku, nejmenší lidské kosti sluchového orgánu, poslouchali a rozpoznávali různé zvukové ukázky dopravních prostředků, hudebních nástrojů a lidských činností. Na stanovišti čichu je čekaly aktivity spojené s poznáváním různých vůní, prakticky si vyzkoušeli, zda po čichu poznají jahody, kávu, koření, psí granule, apod. Dokonce si zahráli na testovače parfémů. Ve třídě „chuti“ objevili zóny chutí na jazyku, absolvovali ochutnávku čokolád. V poslední třídě prvního stupně byla připravena tři stanoviště na téma hmat - určit předmět hmatem, se zavázanýma očima rozeznat spolužáky a zkouška daktyloskopie.
Žáci druhého stupně se rovněž zapojili do aktivit na stanovištích. Trénovali paměť při běhací tiché poště nebo procházce koridorem, skládali obrázky, hledali předměty podle indicií, cvičili jemnou motoriku, řešili množství rébusů, kreslili reverzní obrázky, zkusili si online test svého postřehu, pokoušeli se dostat „malý“ mozek z vlašského ořechu… Úkolů a zajímavých činností prostě bylo nepřeberné množství a žáci se tak dověděli leccos nového o sobě i druhých.
Mgr. Vladimíra Piková