Páťáci a šesťáci na lyžáku

Od neděle 16. do pátku 21. ledna si žáci 5. a 6. třídy užívali zimní ozdravný pobyt v Karlově pod Pradědem. Zimní byl určitě, protože nám každý den sněžilo, mrzlo a foukalo, ozdravný jistě také, protože jsme lyžovali, běžkovali a procházeli se v krásném prostředí lyžařského střediska Karlov. A o tom, že si ho užívali, svědčily spokojené tváře holek a kluků. Bylo vidět, že některé děti už na lyžích nějaký ten kilometr najezdily, někteří lyžovali poprvé. Během 5 dní však všichni udělali pokrok a svoje dovednosti zlepšili.
Ale na lyžáku je důležité i to, že děti tráví čas s ostatními při pobytu na chatě, při hrách a zábavě. A také to, že se musí postarat o své věci, udržovat pořádek, nabrat si jídlo, uklidit po sobě, zkrátka všechno to, co doma „zajišťují“ maminky. Tohle všechno naši páťáci a šesťáci bezvadně zvládli a společně jme prožili pěkný týden, na který budeme s radostí vzpomínat.
Fotky jsou ve fotogalerii školy.
Šárka Kallerová

Testování od 3.1.2022

V období od 3. ledna do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek.
Od 17. 1. 2022 se bude testovat každé pondělí.
Leták pro rodiče ZDE

Testování žáků

Dle ustanovení MŠMT a v návaznosti na aktuálně platná mimořádná opatření MZd bude pokračovat screeningové testování žáků neinvazivními antigenními testy pro samoodběr vždy v pondělí, a to až do konce února. Týká se pouze žáků, kteří nejsou (nebo nemohou být) očkováni nebo neprodělali covid v posledních 180 dnech.

Družina v kostele

V pátek 26.11. navštívily děti ze školní družiny šumvaldský kostel. Se zatajeným dechem jsme
vcházeli do kostela, kde nás pěkně přivítal pan farář Ladislav Sovadina. Dozvěděli jsme se
příběh o svatém Mikuláši, kterému je zdejší kostel zasvěcen, prohlédli si prostory kostela i
zákristie. Poslechli jsme si krásnou vánoční píseň Adeste Fideles v podání paní Huškové a
společně si zazpívali několik vánočních koled. Do školy jsme se tak vrátili s příjemnou
(před)vánoční) náladou. Děkujeme panu faráři za pěkné povídání, paní Huškové za nádherný
zpěv a také paní Pečové za varhanní doprovod.
Lenka Vlčková

Světový den zdravé výživy

Každoročně je od roku 1981 ve více než 150 zemích světa připomínán 16. říjen jako Světový den zdravé výživy. Proto ani naše škola nezahálela a využila možnosti se zúčastnit a podpořit tak zdraví našich dětí. Konktrétně na 2. stupni proběhl již ve čtvrtek projektový den zaměřený na prohloubení znalostí o výživě, praktické úkoly ve skupinkách i pohybový režim. Žáci se stihli zapotit při kruhovém tréninku, dozvěděli se o nemocech spojených s nesprávnou výživou, názorně jim bylo předvedeno, jak si mají čistit zuby, zjistili, jak si sestavit jídelníček na míru a hlavně se pořádně pobavili. Našimi hosty byla paní profesorka se studentkami z olomoucké zdravotnické školy a dále zubařka paní doktorka Niklová. Dopoledne uteklo jako voda a druhý den už většina žáků přišla do školy se zdravou svačinou a zářivě bílým úsměvem na rtech.

Mgr. Hana Chudá

Mezinárodní den zvířat - projektový den

Mezinárodní den zvířat - projektový den
Mezinárodní den zvířat připadá na 4.října, je to den, kdy roku 1226 zemřel
františkánský mnich František z Assisi, který pečoval o opuštěná, nemocná a
týraná zvířata.

V naší škole děti z 1.stupně prožily projektový den, kdy se téma zvířat
prolínalo všemi předměty. Také si mohly do školy donést svého mazlíčka a
představit ho spolužákům.

Všechny nás potěšila a pobavila ukázka dravců ze Záchranné stanice Pasíčka.
Mohli jsme si prohlédnout výra velkého, sovu pálenou, poštolku, káně lesní a
orla stepního. Členové této stanice zachraňují handicapovaná zvířata a
pomáhají jim navracet se zpět do volné přírody.

Projektový den se vydařil. Všichni jsme byli nadšení, kolik se toho děti
dozvěděly a přitom vůbec neměly pocit, že se učily.

Mgr. Petra Šenková

Evropský školní sportovní den

V pátek 24. září celá naše škola oblékla teplákové soupravy a přesunula se na fotbalové hřiště. Za zvuků slavnostní hudby nastoupily jednotlivé třídy s vlajkami vybraných evropských zemí k zápolení v netradičních disciplínách. U stanoviště Itálie jste tak mohli vidět koulení pneumatik do doků formule1, u Švédska florbalový slalom mistrů světa, u Slovenska skok „kamzíků“ přes kameny, aj…
Děti sportovaly s chutí, tryskala z nich radost z pohybu a soutěžení.
Evropský školní sportovní den patří do fyzické aktivity projektu BE ACTIVE a má vylepšit profil tělesné výchovy a sportu ve školách, podpořit zdraví, prostřednictvím fyzické aktivity vytvořit mládeži zábavu a prožitky, posílit sociální začlenění a rozvíjet sociální kompetence mezi žáky.
A nejkrásnější na tom je, že ve stejný okamžik se takto hýbalo obrovské množství školáků po celé republice. Kéž chuť hýbat se v dětech zvítězí nad leností!
Mgr. Vladimíra Piková

Naše škola je zapojena do projektu "Desatero pro primární prevenci"

desatero

Pradědova galerie, hrad Sovinec

Ve čtvrtek 16.září 2021 žáci první a druhé třídy navštívili Pradědovu galerii v Jiříkově. Hned na začátku potkali samotného uměleckého řezbáře Jiřího Halouzku a poté obdivovali jeho dřevěné sochy. Vyzkoušeli také kolotoče, které sochař vyzdobil svými sochami a lanovku, z které je však déšť brzy vyhnal.
Z Jiříkova se je autobus dopravil k hradu Sovinec. Tam na ně čekala komentovaná prohlídka, která je velmi zaujala. Poznali historii hradu. Chlapci si vyzkoušeli drátěnou košili a potěžkali dělovou kouli. Děvčata si oblékla dámské dobové šaty. A na závěr je čekal pohádkový kvíz.
Mgr. Zdenka Kallerová

Vlastivědná exkurze Králíky

Ve čtvrtek 16.9. 2021 se žáci 5.- 9. ročníku zúčastnili exkurze do Králík. Cílem naší cesty bylo Vojenské muzeum Králíky a dělostřelecká tvrz Hůrka.
Vojenské muzeum Králíky potěšilo všechny milovníky vojenství, zbraní a těžké techniky. K dispozici jsou stálé expozice se zbraněmi a těžkou technikou – nejrůznější tanky, samohybná děla, obrněné transportéry, bojová vozidla pěchoty, polní a protiletadlová děla, protiletadlové rakety, minomety, nákladní automobily, nosiče raket, logistická a ženijní technika, munice a zbraně. Ojedinělá je obsáhlá expozice věnovaná osobnosti armádního generála Ludvíka Krejčího.
Potom jsme se přesunuli do nedaleké dělostřelecké tvrze Hůrka. Dělostřelecká tvrz Hůrka je jednou z pěti stavebně dokončených tvrzí v České republice budovaných v rámci československého opevnění proti Německu. Tvoří ji 5 bojových objektů v nejvyšší odolnosti a 1,75 km podzemních chodeb a sálů. Hůrka je největší objekt čs. opevnění zpřístupněný veřejnosti. Unikátní jsou stopy německých zkoušek z doby okupace – protibetonové střely, výbušný plyn... Dodnes se dochovala pancéřová posuvná vrata ve vchodovém srubu, funkční je šikmý výtah – svážnice, úzkorozchodná podzemní železnice. Na prohlídkových trasách se nachází mnoho exponátů, které jsou průběžně doplňovány – ukázky výbavy opevnění, munice, stálá expozice „S padákem nad hlavou...“. 
Celí vymrzlí z podzemí už jsme se těšili na občerstvovací zastávku v Šumperku a pak už jsme ujížděli směr Šumvald.
Exkurzi hodnotíme jako přínosnou a všechny nabyté informace děti zúročí v hodinách vlastivědy i dějepisu.
Mgr. Petra Šenková