Setkání u stromu knižních přání

Setkání u stromu knižních přání
13.prosince se uskutečnilo ve vestibulu naší školy „Setkání u stromu knižních přání“. V prostorách hlavní šatny se nacházel strom, který byl netradičně ozdoben kartičkami s názvy knih. Zájemci si mohli jakoukoli kartičku vzít, knihu  zakoupit, přinést do školy a tím obohatit naši školní knihovnu nebo na knihy přispět libovolnou peněžní částkou do pokladničky. Současně probíhal jarmark, kde bylo možné zakoupit výrobky žáků, keramiku, perníčky, sušenky a malé  občerstvení. Výtěžek bude využit na nákup nových knih.
Všem návštěvníkům děkujeme a přejeme krásné prožití vánočních svátků a spokojený rok 2024.
Těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Zdenka Kallerová