Kdo žije pod vodní hladinou?

Krásné slunečné úterý 23. 5. strávili žáci 1., 2. a 3. třídy v environmentálním centru Sluňákov v Horce nad Moravou. Samoobslužný program, který jsme absolvovali, nesl název „Kdo žije pod vodní hladinou?“. Děti se seznámily s různými druhy vodních živočichů žijících v Litovelském Pomoraví, a to nejen teoreticky, ale hlavně aktivně v přírodě. Vrcholem celého dne bylo lovení vodních živočichů v místních tůňkách a jejich následné pozorování a zkoumání. V pozorovacích miskách se to jen hemžilo larvami potápníků, komárů, jepic a vážek nebo plovatkami bahenními či pulci skokana zeleného. To, že to byl den opravdu povedený, svědčí nadšení a úsměv všech dětí, které se zapojily do aktivit.

Mgr. Jitka Motáňová

Družina má talent

Že jsou děti šikovné, jsme se přesvědčili ve středu 17. května 2023 na zábavném odpoledni ve školní družině. Děti si samy připravily krátké ukázky nejrůznějších dovedností, které pak ostatním předvedly.

Výsledky zápisu pro školní rok 2023 - 2024

Dne 19. dubna 2023 proběhl zápis dětí do 1. ročníku naší školy. Zúčastnilo se 27 dětí, které si prošly "zápisovou školní cestičku", kde plnily zadané úkoly a také si prohlédly prostory naší školy. Od září 2023 nastoupí do 1. třídy 23 žáků, 4 dětem byla školní docházka o rok odložena. Výsledky zápisu jsou uvedeny v příloze ZDE

Divadelní představení Rychlebské pohádky

V pátek 5. a 12. května zhlédli žáci prvního stupně v Šumperském divadle divadelní představení Rychlebské pohádky.
Do Rychlebských hor se zatoulala jedna trochu potrhlá čtyřčlenná rodina. Skřítek Venušánek, který je zdejším obyvatelem, se rozhodl ji napravit. Měl ještě pomocníky – vodníka, víly a čerta.
Divadelní představení bylo protkáno písněmi i spoustou humorných prvků, takže děti se výborně bavily.

Mgr. Zdenka Kallerová

Oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů

V úterý 9.5.2023 se na dopravním hřišti v Uničově konalo oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – mladší (10-12 let) a starší (13 – 16 let). Každé družstvo čítalo 4 členy – naši školu reprezentovali v 1. kategorii A.Krestýnová, A.Kokošková, M.Straka, P.Seidl a ve 2. kategorii – L.Répalová, A.Jakešová, A.Wiedermann, V.Kasal.

Den Země v DDM Uničov

Den Země v DDM Uničov
Ve čtvrtek 20. dubna jsme s prvňáky a druháky navštívili výukový program Den Země v DDM Uničov. V celém areálu bylo rozmístěno několik stanovišť zaměřených na přírodu, její ochranu a ekologii či třídění odpadu. Setkali jsme se s myslivci, rybáři i entomology. Poznávali jsme zvířata, povídali si o jejich  způsobu života, řešili jsme kvízy a rébusy. Největší překvapení nás však čekalo v suterénu hlavní budovy DDM.

19. 4. 2023 BASKETBAL DÍVKY

2. místo v okrese Olomouc!!!

Další skvělé vystoupení předvedly holky na okresním kole v basketbalu. Konalo se 19. 4. 2023 ve Šternberku (ZŠ Dr. Hrubého). Setkalo se zde celkem 6 týmů z Olomouce, Šternberka, Velkého  Týnce a Uničova. Hrálo se systémem „každý s každým“ vždy 1 x 12´. Vzali jsme na sebe nelehkou úlohu favorita a cílem bylo minimálně obhájit loňské druhé místo. To se podařilo. S velkým

Den Země jako malovaný

Den Země je celosvětový svátek zaměřený na ochranu životního prostředí, který se tradičně slaví 22. dubna. Naše škola se proto neváhala zapojit a učitelský sbor spolu s deváťáky připravil stezku  plnou kvízů, her a dalších aktivit. Vše probíhalo v pohodové atmosféře a sportovním duchu. Samotná akce započala na fotbalovém hřišti společným přivítáním, rozdělením do družstev a pestrými sportovními a ekologickými aktivitami, poté pokračovala na sedmi stanovištích, kde plnila smíšená družstva úkoly ze sedmi tématických okruhů – ryby, hmyz, stromy a keře, květiny, pole a louky, třídění odpadu, plasty. Žáci si vedli výborně a slunečné počasí jsme měli jako na objednávku. Věříme, že se žáci něčemu novému přiučili a přitom se dobře pobavili.

Mgr. Hana Chudá

Potřeba spánku a duševní hygiena

Po návratu z velikonočních prázdnin na naše žáky čekalo zajímavé povídání s paní psycholožkou, která navštívila naši školu. Zaměřila se především na správný spánkový režim a duševní hygienu, protože tyto faktory mohou výrazně zlepšit produktivitu dětí během dne.

Den bez aktovek

Ve středu 5. dubna – den před velikonočními prázdninami byste aktovku v naší škole hledali marně. Tento den byl tzv. „Den bez aktovek“. Zástupci Žákovského parlamentu zorganizovali pro sebe a své spolužáky tuto zajímavou a zábavnou akci. Nápad spočíval v tom, že si žáci přinesou své učebnice, sešity, svačiny a další předměty denní potřeby nikoli v aktovce, ale v nějakém netypickém, vtipném či jinak zajímavém zavazadle.