Exkurze v pálenici aneb za DESTILACÍ do praxe

Hodinu chemie před podzimními prázdninami jsme si se žáky 8. ročníku zpestřili EXKURZÍ. Protože se v chemii zabýváme aktuálně metodami oddělování složek ze směsí, navštívili jsme Pěstitelskou pálenici pana Pavla Krestýna. Je přínosné, když žáci mohou vidět v praxi některé metody z chemické laboratoře. Dozvěděli jsme se, jak probíhá samotné zpracování ovoce, viděli jsme destilační zařízení a jeho části, povídali jsme si o samotném technologickém procesu destilace a jeho jednotlivých fázích a byli při tom, když se z kvasu oddělil čistý destilát. Věřím, že všichni žáci názorně pochopili princip metody, která se v chemickém průmyslu uplatňuje také zejména při zpracování ropy. Děkujeme panu Krestýnovi za možnost návštěvy a příležitost absolvovat tak netradiční výuku, zajímavé informace a zasvěcení do výrobního procesu.

foto pálenice 8.ročník