Evropský školní sportovní den

esd 2021

Hygienická a epidemiologická opatření

Vážení rodiče,

Pro zajištění bezpečného návratu žáků do školy po prázdninách a minimalizování rizika přenosu onemocnění covid-19 přijala naše škola opatření, která jsou v souladu s Doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR, ze dne 3. 8. 2021, Souborem opatření pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022, ze dne 17. 8. 2021 a Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 20.8.2021.

Dodržování zásad osobní a provozní hygieny

Při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách školy si všechny osoby zakrývají dýchací cesty respirátorem nebo rouškou.

Ve třídách žáci a učitelé mít roušky nemusí, pokud byli očkování na covid-19, podstoupili testování s negativním výsledkem, nebo prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 a jsou v tzv. ochranné lhůtě 180 dní.

U vstupu do budovy školy, v každé učebně, v družině, v tělocvičně i v hygienických zařízeních jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. Pedagogové dohlížejí na dodržování hygieny žáků během celého pobytu ve škole.

Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny. Také další prostory (chodby, šatny) školy jsou pravidelně větrány.

Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.

Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.

Provoz školy

Výuka probíhá v kmenových třídách, snažíme se o minimalizaci kontaktu žáků různých tříd.

Školní družina funguje v běžném režimu s důrazem na hygienu, časté větrání a maximální pobyt venku.

Zájmové kroužky budou probíhat v homogenních kolektivech.

Zatím nebudou organizovány hromadné školní akce.

Vstup zákonných zástupců a jiných osob do budovy školy je umožněn jen ve výjimečných případech, a to pouze s respirátorem.

Žáci s příznaky infekčního onemocnění do školy nechodí. Pokud škola zjistí tyto příznaky při příchodu nebo v průběhu vyučování, informuje zákonné zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy.

Stravování

Personál kuchyně důsledně dodržuje pravidla hygieny a úklidu.

V jídelně se minimálně setkávají žáci více tříd. Po odchodu každé skupiny se stoly dezinfikují.

Pedagogický dozor v jídelně dohlíží na dodržování mytí a dezinfekce rukou.

Stravu i příbory vydává žákům určený pracovník.

Screeningové testování

Testování žáků antigenními testy proběhne ve všech ročnících 1., 6. a 9. září.

Nepodstupují ho žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Testuje se neinvazivní preventivním testem Genrui BioTech, tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Před začátkem budou žáci seznámeni s průběhem testování. Dohlížející pedagogové dodržují všechny postupy a hygienická opatření.

V případě, že výsledek testu je pozitivní, škola zajití oddělení žáka od ostatních osob, informuje zákonné zástupce žáka a dohlíží na žáka do doby vyzvednutí zákonným zástupcem nebo jiným doprovodem. Vystaví žákovi potvrzení o pozitivním výsledku s uvedením dne a času provedení testu.

Zákonný zástupce žáka je povinen informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-CR nebo po skončení povinné izolace.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, zákaz zpěvu, zákaz cvičení v tělocvičně, konzumace potravin v rozestupu 1,5 m od ostatních).

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 bude škola postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví.

 

S případnými dotazy se obracejte na vedení školy.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 585 041 057, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 736 646 986

Projektový den v Mladoňově

Žáci 4.-9. ročníku naší školy měli jedinečnou příležitost navštívit Ústav ekologického vzdělávání v Mladoňově. A že se tedy pořádně zapotili! Polovina tříd absolvovala program nazvaný Mikrokosmos, který byl zaměřen na téma vesmír, rostliny a živočichové naší planety a v souvislosti s tím se mohli na část dne "převtělit" v takové druhy hmyzu, jako byli mravenci, pavouci, včelky nebo také motýli. Na nedaleké louce pod "vrtulí" pozorovali hmyz a rostliny. Druhá polovina žáků se účastnila programu Psychomotorika, ten byl zaměřen spíše na spolupráci, koordinaci pohybů, lidské smysly. Soutěživí žáci měli možnost si mezi sebou zasoupeřit a porovnat své síly. Nutno říci, že oba programy naše žáky nadchly, čtyři třídy z šesti zde také strávily noc. Lektoři byli zábavní a my se těšíme na možnost další návštěvy.

Trollí jarmark

V úterý 15. 6. se uskutečnil ve školní družině slavnostní a dlouho očekávaný Trollí jarmark. V něm si mohly děti „nakoupit“ různé věci za trollíky (žetony), které poctivě sbíraly celý školní rok do svých trollích pokladniček. Završily tak svoje celoroční snažení. Zúročila se jejich aktivita, šikovnost, tvořivost a pomoc kamarádům.
Děti byly z akce nadšené, užily si nakupování a i když si pořídily jen drobnosti, měly z nich velikou radost.
Děkuji paní učitelce Solovské a děvčatům ze 6. a 7. třídy za pomoc s přípravou a realizací jarmarku.

Ing. Lenka Vlčková, vychovatelka školní družiny

Pevnost poznání 7. 6. 2021

Žáci 1., 2. a 3. třídy se v pondělí 7. 6. 2021 vypravili na svůj první výlet v tomto opět netradičním školním roce. Navštívili interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání v Olomouci. Na prvňáčky zde čekal přímo vesmírný program. Po otevření hvězdné brány se v místním planetáriu dozvěděli plno informací o planetě Zemi a celé sluneční soustavě. Druháci si v místní laboratoři vyzkoušeli zajímavé pokusy s vodou a seznámili se tak s jejími unikátními vlastnostmi a neobvyklým chováním. Třeťáci si zábavnou formou zopakovali rovinné a prostorové geometrické tvary a na vlastní oči se přesvědčili, že je můžeme najít všude kolem nás. Po skončení jednotlivých programů se děti přesunuly na prohlídku zajímavých expozic, která všechny moc bavila. Seznámily se zde s dějinami olomoucké pevnosti, vyfotily se v dobových vojenských kostýmech, sledovaly fascinující vodní svět s tajuplnou podmořskou jeskyní, vstoupily do makety lidského mozku a vyřešily mnoho hlavolamů a šifer. Dále prostřednictvím pokusů objevily podstatu světelného záření a blíže se seznámily s vesmírem. Všechny děti byly nadšené a celé dopoledne zakončené nákupem dobrot a suvenýrů si náramně užily. Fotky najdete ve fotogalerii.

Cyklovýlet 9. třídy

Ani nejrůznější stále trvající omezení nemohla odradit deváťáky od cyklistického výletu, i když musel být zredukován na jeden den.
Ráno 7. června po povinném vytření nosíků jsme nasedli na kola a spolu s paní učitelkou Navrátilovou a panem učitelem Vyhnálkem vyrazili směr Lazce, Medlov a Hlivice rovnou do lesů Litovelského Pomoraví. Krátkým, zato prudkým úvozem jsme sjeli rovnou do Moravičan a pak cyklostezkou do Mohelnice. Na náměstí jsme se napojili na celostátní akci České spořitelny „Spořka Českem“ viz  https://www.sporkaceskem.cz/etapy
Etapa vedla Litovelským Pomoravím do Nových Mlýnů, kolem Chrámu přátelství, Obelisku a Nových Zámků do Litovle. Tam už nás čekala etapová agentka, která nám za odjetou etapu koupila zmrzlinu. Sami jsme se pak odměnili zastávkou na oběd ve Třech Dvorech.
Druhou zmrzlinu jsme si pak v tomto horkém dni užili na farmě Doubravský dvůr, který byl výjimečně bez davů.
S mírnou bolestí ani ne tak nožiček jako svalů trošku výš jsme se vydali směrem k domovu.
Byť po dlouhé pauze bez tělocviku a dalších sportovních činností, dokázali tím deváťáci, že to s jejich fyzičkou není vůbec špatné, protože najeli přes 70 kilometrů. A kupodivu, druhý den přišli zregenerovaní všichni do školy.
Fotky z cyklovýletu viz Fotogalerie.
Vladimíra Piková, třídní učitelka

Den dětí ve 3. třídě

Místo slibované písemky si třeťáci v úterý 1. června zahráli Pohádkovou bojovku. Dvoučlenné týmy hledaly v parčíku obrázky pohádkových postav, plnily úkoly a luštily tajenku.

Vyhodnocení proběhlo hned po soutěži. Na prvním místě se umístili: Barunka Vaňková a  Milánek Polc a také Ondra Podešva a Lubošek Blažek. Sladkou odměnu získali všichni třeťáčci. Hru připravila paní učitelka Iveta Zemanová. Fotky najdete ve fotogalerii.

Žáci 1. stupně si připomněli Den Země 

22. dubna DEN ZEMĚ
Prvňáčci si o naší Zemi a potřebě chránit přírodu povídali v hodinách prvouky.  V parčíku u školy plnili úkoly s ekologickou tematikou a ve výtvarné výchově malovali, jak by to mohlo vypadat, kdybychom se nestarali o pořádek v našem okolí. 

Druháci a třeťáci vyšli na hřiště SK, soutěžili v připravených environmentálních disciplínách a po cestě tam i zpět sbírali odpadky.

Čtvrťáci se vypravili výlet do Horky, kde si po splnění přírodovědného kvízu opekli špekáčky. V dalších dnech se také zapojili do úklidu okolí naší školy.

Páťáci prošli s plastovými pytli kus vesnice a důkladně vyčistili cesty, chodníky i obecní parčíky. 

Ve všech odděleních školní družiny si děti svátek Země děti připomněly v rámci ekologické výchovy a výtvarných aktivit. 

Některé třídy si vyzkoušely zajímavé úkoly, které připravily paní učitelky z mateřské školy na stadioně. Děti si při těchto soutěžích si vyzkoušely svoji zručnost, obratnost a také se dobře pobavily.    

Fotky z akcí ke Dni Země jsou ke zhlédnutí ve fotogalerii.

 

Inzerát - zaměstnání ŠD

           
Základní škola Šumvald

hledá

kvalifikovaného vychovatele / vychovatelku do školní družiny

                     Bližší informace a příjem žádostí:              

                                                                  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                                                              

Úspěšný řešitel Matematické olympiády

Jaromír Zajíček se stal úspěšným řešitelem okresního kola Matematické olympiády.
 Odkaz  na diplom ZDE