Poděkování od nadace Život dětem

zivotdetem2020

Mikulášská nadílka

Každoročně v tuto dobu jsme ve škole s napětím očekávali příchod Mikuláše a jeho družiny. Letos k nám bohužel nepřišli, ale poslali balíčky s dobrotami.
Podívejte se do fotogalerie, jak pěkně poděkovali prvňáčci: v krásných čertovských kostýmech přednesli ostatním žákům milé básničky.
Děkujeme hodným andělům a čerticím ze SRPŠ.

Provoz školy od 30.11.2020

PROVOZ ŠKOLY

 

1. stupeň

družina

2. stupeň

 

  23. 11. – 27. 11.  

  1. a 2. třída ve škole   

  3. - 5. distančně

  plný provoz (ráno i odpoledne)  

   6. – 9. třída distančně   

 

   30. 11.  –  4. 12.

  1. - 5. třída ve škole

   1., 2., 3. tř. plný provoz

   4., 5. tř. není poskytována

  6., 7., 9. třída ve škole

   8.tř. distančně

 

  7. 12. – 11. 12.

   1. - 5.třída ve škole

   1., 2., 3. tř. plný provoz

  4., 5. tř. není poskytována

  8., 9. třída ve škole

  6., 7. tř. distančně

 

14. 12. – 18. 12.

1. - 5. třída ve škole

   1., 2., 3. tř. plný provoz

  4., 5. tř. není poskytována

 

  6., 7., 9. třída ve škole

  8.tř. distančně

 

21. 12. – 22. 12.

1. - 5. třída ve škole

   1., 2., 3. tř. plný provoz

4., 5. tř. není poskytována

 

8., 9. třída ve škole

6., 7. tř. distančně


Od 30. listopadu probíhá výuka ve všech třídách podle stálého rozvrhu, který byl stanoven v září.

Obědy jsou všem žákům, kteří budou ve škole a chodívají na oběd, automaticky přihlášeny.

Při distančním vzdělávání si mohou žáci chodit pro oběd do jídlonosičů. (Cena zvýhodněná, jako při prezenčním výuce.)
Případné odhlášky a změny řešte s vedoucí ŠJ.

Informace k nástupu žáků 1. a 2. ročníku

Od středy 18. listopadu 2020 budou docházet děti z 1. a 2. třídy do školy v obvyklém režimu.
Vyučování bude probíhat v homogenních skupinách podle stálého rozvrhu.
Pohyb žáků se zorganizuje tak, aby nedocházelo ke kontaktu žáků jednotlivých tříd.
Tělesná a hudební výchova budou nahrazeny pobytem venku.
Po celou dobu pobytu ve škole mají žáci i zaměstnanci školy povinnost nosit roušky.
Zajištěno bude pravidelné a intenzivní větrání vnitřních prostor.
Fungovat bude ranní i odpolední družina v plném rozsahu, přičemž v každém oddělení budou pouze děti z jedné třídy.
Obědy ve školní jídelně jsou dětem automaticky přihlášeny, změny musí řešit rodiče s vedoucí ŠJ.

Ostatní ročníky školy pokračují v distančním vzdělávání.

Třídní schůzky online

Třídní schůzky jednotlivých ročníků proběhnou formou on-line setkání prostřednictvím Meetu na Google účtech žáků.

Třídní učitelé Vám zašlou pozvánku na tyto termíny:
                               

               16.00                

              16.30               

             17.00                 

           17.30                  

  pondělí 16. 11.

 

             2. třída

            3. třída

            5. třída

          9. třída

  středa  18. 11.

 

             8. třída

            4. třída

          7. třída

  čtvrtek 19. 11.

           1. třída

 

            6. třída

 

Individuální konzultace je možno si domluvit telefonicky.

Pravidelné videoschůzky učitelů s žáky I. stupně

Pravidelné videoschůzky učitelů s žáky I. stupně

1. třída: PO, ST, PÁ 8.00 – 9.00 ÚT, ČT 15.00 – 16.00

2. třída: PO, ÚT, ST, ČT, PÁ 9.00 – 10.00

3. třída: PO, ÚT, ST, ČT, PÁ 10.00 – 11.00

4. třída: PO, ÚT, ST, ČT, PÁ 9.00 – 10.00

5. třída: PO, ÚT, ST, ČT, PÁ 8.00 – 9.00

Výuka a provoz školy od 14.10. 2020

Od středy 14.10.2020 je škola z nařízení Vlády ČR uzavřena. Žáci všech tříd přecházejí na distanční výuku.
Žáci II. stupně dostali již dnes rozvrhy hodin, dle kterých bude výuka probíhat od středy 14. října. V určených časech budou učitelé žáky kontaktovat prostřednictvím Google učebny oznámením nebo videoschůzkou a následnou konzultací. Žáci si tuto komunikaci vyzkoušeli a měli by být zcela samostatní. Z výuky některých předmětů budou pořízeny záznamy, které lze podle potřeby zhlédnout opakovaně.
Děti I. stupně budou do pátku 16. října vypracovávat zadané úkoly ve svých pracovních sešitech a učebnicích. Zadání těchto úkolů bude na obvyklém místě - na stránkách školy v sekci „vstup pro rodiče“.
Od pátku bude umožněn virtuální přístup žáků 1. – 5. třídy do jejich učeben. Stačí se přihlásit na svůj účet Googlu, kde v doručené poště bude pozvánka do příslušné třídy. Po přijetí pozvání se můžete v tomto prostředí zorientovat pomocí krátkých videonávodů. Od pondělka 19. října zde budou učitelé zasílat, přijímat a kontrolovat zadané úkoly, setkávat s žáky při výuce atd.
U malých dětí je nutná asistence a pomoc rodičů. Chtěla bych Vás ujistit, že se nejedná o nijak složité činnosti. Pokud si nebudete vědět rady, jsou naši učitelé připraveni pomoci, třeba telefonickou radou, nebo osobním předáním potřebných učebních materiálů v papírové podobě.
Prosíme Vás o pochopení, trpělivost a především o spolupráci se školou v této nelehké době. Všichni víme, že bez zodpovědného přístupu učitelů, žáků i rodičů by naše vzdělávání nemohlo fungovat.

Informace k obědům:
Všichni žáci jsou od středy odhlášeni ze školního stravování.
Pokud byste měli zájem, je možné odebírat obědy za obvyklou (dotovanou) cenu do jídlonosičů – denně od 10.30 – 11.00 hodin. Je potřeba domluvit si toto u vedoucí školní jídelny.

Rozvrh 6. - 9. ročník od 14.10.2020

rozvtrid2018 2019.2rozvtrid2018 2019.1

Výuka od 12.10. 2020

Od pondělí 12. října do pátku 16. října se budou prezenčně (ve škole) vzdělávat žáci 1. stupně a žáci 6 . a 9. třídy. Sedmáci a osmáci budou mít vzdělání distanční formou.
Provoz školní družiny se nemění. Obědy pro žáky, kteří nebudou chodit do školy, jsou odhlášeny, ale i tito žáci mají nárok na oběd za obvyklou (dotovanou) cenu. Pokud máte zájem, nahlaste se u vedoucí školní jídelny a můžete obědy odebírat do jídlonosičů denně od 10.30 – 11.00.

V týdnu od 19. do 23. října budou ve škole třídy 1. – 5. a třídy 7., 8. 
Šesťáci a deváťáci přecházejí na distanční vzdělávání.
Pondělí 26., úterý 27. jsou volné dny, 28. státní svátek a 29., 30. října podzimní prázdniny.

Zájmové kroužky a kluby

Upozorňujeme rodiče a žáky, že zájmové kroužky a kluby pro žáky se zatím konat nebudou