Beseda s policistou ve školní družině

V pondělí 20.11. jsme ve školní družině přivítali pana por. Bc. Marka Váňu, preventistu Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje. Formou besedy si s dětmi povídal o bezpečné cestě do školy, o bezpečném chování chodců a cyklistů v silničním provozu, o povinné výbavě kola a cyklisty a také o tom, na co vše musíme pamatovat při odchodu z našich domovů. Děti též poznávaly dopravní značky a hlasovaly, jak se správně chovat v konkrétních situacích v provozu, na cyklostezce, na přechodech pro chodce nebo také v městské hromadné dopravě. Pan poručík neopomněl rovněž důležité téma první pomoci a volání na tísňové linky. Děti si zopakovaly důležitá telefonní čísla a jeden náš prvňáček skvěle obstál při simulované scénce volání na linku 158. Dětem se moc líbilo povídání o služebním pátracím psovi Umpalumpovi a ocenily také možnost shlédnout na fotografiích různé aktuální policejní dopravní prostředky, zejména pak policejní Ferrari a supersport BMW. Panu poručíkovi velmi děkujeme za návštěvu a věříme, že tato interaktivní diskuze přispěla k prevenci rizikového chování v dopravních situacích a podpořila důležitost dodržování pravidel silničního provozu. 

Mgr. Jitka Řepíková
Vychovatelka ŠD