Divadélko první pomoci - Jak sněhuláček záchranář ošetřoval medvídka Popletu

Letošní celoroční téma „Cestou bezpečí“, které nás bude v naší družině provázet školním rokem, jsme zahájili první říjnové pondělí, a to interaktivní besedou a divadélkem s lektorkou paní Ing. Lenkou Černochovou. Děti se formou soutěží a praktického vyzkoušení zapojily do děje a získaly základy v poskytování první pomoci - resuscitaci dospělého a dítěte, polohování zraněného, vyproštění vdechnutého předmětu, ošetření boule a seznámily se se základními obvazovými technikami. Naučili jsme se také říkanky pro zapamatování důležitých telefonních čísel. Těšíme se na druhý díl, ve kterém se budeme věnovat realistickému maskování úrazů včetně jejich ošetření.

Mgr. Jitka Řepíková
Vychovatelka ŠD