Mikulášská nadílka

V pondělí 5. 12. nás jako každý rok poctil svou návštěvou Mikuláš se svou družinou. A že to byla pořádná družina – tři andělé a jedenáct čertů! Mikuláš v každé třídě jmenoval všechny hříšníky, které měl zapsané ve zlaté knize, ti ho prosili o odpuštění s tím, že se jistě napraví. Za básničku či písničku si právem všechny děti vysloužily odměnu. Tímto děkujeme sdružení SRPŠ za nachystání balíčků pro děti. A budeme se těšit zase za rok.

Mgr. Jitka Motáňová

Cvičení s Hankou

Rovná páteř je základ
Již podruhé jsme si díky bývalé žákyni, Hance Chlebníčkové, která studuje fyzioterapii, měli možnost "na vlastní páteř" ověřit, jak si na tom stojíme ohledně správného držení těla. Hanka k nám zavítala v pátek 2. prosince. Děti z 5. a 6. třídy si nejprve vyslechly krátkou instruktáž o správném sezení, postoji, držení těla při koukání do počítače či mobilního telefonu, zhlédly několik obrázků a fotografií na interaktivní prezentaci a poté po skupinkách mizely v čítárně, kde s nimi Hanka procvičovala nejdůležitější tělesné partie.
V dnešní době děti tráví příliš mnoho času vsedě sledováním obrazovky, proto považujeme cvičení i poučení žáků za velký přínos pro další vývin jejich těla a také děti si příjemnou změnu v pátečním rozvrhu moc pochvalovaly.

Mgr. Hana Chudá

Trapas nepřežiju!

Takhle trefně je nazváno představení plné tance, písniček, humorných situací, ale závažného obsahu – chování na veřejnosti. Žáci II. stupně měli možnost tuto hru vidět ve středu 16. listopadu 2022 v Uničově. Tam totiž přijela herečka Michaela Dolinová alias paní Ryposluch (Rychlá pomoc slušného chování), aby pomohla mladému muži Ladislavu Ondřejovi, známému ze seriálu Ordinace v růžové zahradě. Ten se totiž přestěhoval do nového města a bojí se nového kolektivu ve škole, nových učitelů, sousedů a holek! Více jak hodinová opravdu zábavná lekce slušného chování byla zpestřena pěveckým vystoupením dvou zpěvaček – Aničky Slováčkové a Nely Řehořové. Všichni vystupující byli ochotní se po představení s diváky fotit a podepisovat se, takže mnozí žáci odcházeli i s úlovkem fotky slavného pražského herce či zpěvačky.

Mgr. Vladimíra Piková

Malá technická univerzita

V listopadu se žáci první a druhé třídy zapojili do projektu „Malá technická univerzita“. První schůzka, na téma STAVITEL, se uskutečnila 3.11.2022. Setkání začalo na koberci rozhovorem, kde žáci získali informace, jak vzniká město nebo vesnice, o dodržování bezpečnosti na stavbách a piktogramech označujících důležité stavby města.
Poté se pustili do stavby cest z puzzlí podle plánků. Spojením všech cest vzniklo město, do něhož vystavěli z kostiček lega budovy, v nichž sídlí důležité instituce.
V druhé části si zahráli na kartografy a do mapy se silnicemi zakreslovali všechny stavby podle toho, na která místa je postavili.
Ve třetí části, na školním dvoře, si procvičili paměť a zavzpomínali, na všechny stavby na mapě a po splnění úkolů dostali obrázky piktogramů, umístili do slepé mapky.
Na závěr získali diplom úspěšného stavitele.
Druhá schůzka na téma ARCHITEKT proběhla 21.11.2022. V úvodu byli žáci seznámeni s pojmem architekt. Co člověk, jehož povoláním je architekt, dělá, jaké známe typy budov a co musí tyto budovy a jejich okolí mít. Sami žáci si navrhli a postavili svoje stavby z lega, které poté představili. Objevil se mrakodrap, panelák, garáž, rodinné domy, hvězdárna i pošta.
V následující části projektu zjistili, jak vypadá technický výkres, tedy plán budovy, z něhož je možné vyčíst postavení obvodových zdí, příček, dveří, oken a vybavení.
Podle jednoduchého plánku poté postavili z lega budovu s vybavením i střechou a následně vytvořili její plánek z dřívek a barevných papírů. V závěru sestavili věž z kostek lega a získali diplom s certifikátem ARCHITEKTA. 

Mgr. Zdenka Kallerová

Radioamatér ve školní družině & vyhlašujeme SOUTĚŽ

.--.|---|....|---|-..|---|...-|-.--||.-|-..|...-|.|-.|-||.--.|.-.|.|.---|.||-..|.-.|..-|--..|..|-.|.-||--..|...||...|..-|--|...-|.-|.-..|-..|--...-|
se neslo z telegrafu naší odpolední družinou při posledním listopadovém pátku. Rozlučku s živlem „vzduchem“, který nás provázel v podzimním období, jsme se rozhodli pojmout netradičně a tak trochu z fyzikálního ranku. Byli jsme proto moc rádi, že naši pozvánku přijal specialista na rádiové vlny a signály a velký příznivec radioamatérského sportu Radek Ulmann, který nás zasvětil do základů radioamatérství a tajů neviditelných vln, které nás obklopují na každém kroku. Pomocí antény nainstalované na školním dvoře a vysílače jsme pod volací značkou radioamatérské licence OK2BU vysílali signály do vzdálenosti asi 2000 km a napjatě vyčkávali, kde a zda vůbec se nám podaří navázat spojení. A povedlo se! Na naši výzvu reagovala italská stanice a radioamatér jménem Frank. Radioamatérské spojení je totiž formou společenského kontaktu, který prostřednictvím Morseovy abecedy obsahuje minimálně pozdrav, volací značky stanic a reporty o slyšitelnosti a síle signálu. Obvykle se vyměňují i další informace jako např. jméno, odkud radioamatér vysílá a také informace o počasí. Poté následovalo spojení s panem Horstem v německém Norimberku. Pokusili jsme se rovněž o další druh spojení a sice fonicky s pomocí vysílačky. Nejprve jsme jen zaslechli signály v ruštině a polštině a až na několikátý pokus jsme do třetice navázali úspěšně spojení s Belgií a panem Toonem. Na závěr měly děti možnost vyzkoušet si na telegrafu kódovat signál S-O-S a také nahlédnout do alb, které obsahovaly nejrůznější i poměrně raritní a exotické QSL lístky („radioamatérské pohlednice“) dokumentující a potvrzující uskutečněná rádiová spojení s rozličnými zeměmi z celého světa. Jednu takovou si děti za ČR a od pana Ulmanna odnesly na památku.
Tímto velmi děkujeme za technickou přípravu a čas nám věnovaný, za nevšední zajímavé vysílací odpoledne a přejeme řadu dalších úspěšných rádiových spojení se světem.
A CO SI SPOLEČNĚ ZASOUTĚŽIT?
Podaří se vám s dětmi dekódovat Morseovou abecedou zašifrovaný vzkaz v úvodu? Zájemci mohou nosit podepsané lístečky s odpovědí do školní družiny. V pátek 16.12. proběhne vylosování a předání odměny úspěšnému řešiteli/ce.

Za školní družinu Jitka Řepíková

Tonda Obal na cestách

Po několika letech k nám opět zavítal Tonda Obal, konkrétně jeden lektor a jedna lektorka, kteří zábavnou formou předvedli našim žákům nejen to, jak zacházet s kterým odpadem, ale také to, jak předcházet zbytečnému vzniku nového odpadního materiálu. Díky interaktivní besedě se během 45 minut žáci 3. - 9. ročníku dozvěděli vše, co by děti měly v této oblasti znát, uvědomily si například to, kolik plastu se nachází v našem oblečení, peřinách i věcech denní potřeby a že bez správného třídění by naše planeta výrazně trpěla. Měly možnost se lektorů na cokoli doptat a také si odnesly drobné dárečky.

Mgr. Hana Chudá

Beseda – Exotičtí ptáci

Znáte aru, rýžovníka nebo třeba andulku? My už ano a nejen to! Lektor Jaromír Vachutka přijel k nám do školy, aby děti seznámil se záchranným programem exotických ptáků a ukázal jim přínos chovatelství. Nejvíce nás zajímala živá expozice a zážitky pana Vachutky s chovem ptactva iz odborné praxe. Na závěr jsme zhlédli krátké video o vývoji a chovuexotických ptáků a pan lektor zodpověděl naše všetečné dotazy.
Beseda byla zajímavá a motivující, mnozí z nás již přemýšlejí, jakého ptáčka by chtěli doma chovat a zda by zvládli péči o nového člena rodiny.

Mgr. Petra Šenková

Prarodiče v roli žáčků

Protože na říjen připadá Mezinárodní den seniorů, rozhodla se naše škola pro nevšední projekt nazvaný Učíme se spolu.
V čem celá akce spočívala? Na pátek 21. října žáci naší školy pozvali do svých tříd babičky a dědečky, kteří se mohli
jednak podívat, co se změnilo od jejich školních let, jednak se mohli zapojit do výuky spolu s námi. A že jich přišlo!
Obzvláště v nižších ročnících bylo opravdu veselo. Zapojili se do výuky matematiky, vymýšleli příběhy ve slohu,
naučili se pár anglických slovíček, malovali, vytvářeli s dětmi rodokmen. Někteří si také prošli prostory školní budovy,
pozdravili své kamarády a příbuzné, občerstvili se dobrotami ze školní kuchyně. Věříme, že byli na konci spokojení
stejně jako jejich vnoučata a mile překvapeni celou akcí jako my učitelé.

Mgr. Hana Chudá

Návštěva divadelního představení

Úterý před podzimními prázdninami se neslo v divadelním duchu. Žáci 1., 2. a 3. třídy vyrazili do Uničova na pohádkový muzikál Jak se Honza učil čarovat. Představení na motivy českých pohádek o Honzovi bylo plné písniček, líbivých melodií a vtipných scének. Nechyběla tu kouzla a čáry, rozmazlená princezna, krásné kostýmy ani výpravná scéna. Nakonec i ten napravený Honza zjistil, že bez práce nejsou koláče.

Mgr. Jitka Motáňová

Výlet do Sluňákova aneb „Najdi svůj živel!“

Výlet a zážitková prohlídka v areálu Domu přírody Litovelského Pomoraví, kam jsme zavítali
se školní družinou, se nám, myslím, náramně vydařila :)
Galerie v přírodě u Sluňákova v Horce nad Moravou nám nabídla objevovat malebná,
pozoruhodná a zvláště v tomto ročním období pestrobarevná zákoutí a hlavně strávit příjemné
odpoledne s dětmi zpestřené o pohybové a smyslové aktivity či tvoření spojené se čtyřmi elementy
– ohněm, vodou, větrem a zemí. Živly, které nás provází naším celoročním tématem ve školní
družině.
Neklidný živel oheň jsme symbolicky krotili běhací hrou „Plamínky“. Také jsme si u replik
hliněných pecí vyzkoušeli, že zvládneme vykřesat jiskru bez sirek, jen s pomocí křesadla. Lehkost
a nekonečnost vzduchu jsme oslavili čichovou schovkou a hledáním vůní v Lesním chrámu. Z jeho
vyhlídky jsme si také užili rozhled do krajiny lužních lesů a na pasoucí se zvířectvo. Uvnitř chrámu,
v kruhu tvořeném čtyřmi lavicemi, v nichž lze rozpoznat čtyři roční období, čtyři světové strany
a čtyři přírodní živly, jsme tvořili a vyráběli papírové raketky létalky. Na herním prvku s korýtky
v Kouzelném lese zvuků jsme pozorovali proudění vody a její tok krajinou. Konstrukční výzvu a to
stavbu lodiček a plavidel z přírodnin si vyzkoušíme na naší Dražůvce. Vstoupili jsme dále také do
podzemní jeskyně ve Sluneční hoře, kde vládne živel země. Prožitek tajemna, ticha a přítmí jsme
podpořili pátráním po pokladech, minerálech a tajemství, které hora skrývá. V Rajské zahradě,
monumentálním objektu lodě situovaném v krajině, jsme měli na závěr možnost zastavit se,
spočinout, rozjímat, vnímat prostor a zvuk a ohlédnout se za zážitky prožitého odpoledne.
Věřím, že si každý z nás nakonec našel ten „svůj živel“ a že si každý odvezl na památku nejen
kožený náramek s barevnými korálky jakožto živelnými symboly, ale především radost a zážitky
ze společného aktivně stráveného času v unikátní krajině.
Těšíme se na další společné objevování a putování naším živelným školním rokem!
Za školní družinu Jitka Řepíková