Prezenční výuka žáků 1. – 5. třídy.

Od pondělí 12. dubna nastupují k prezenční výuce (ve škole) žáci 1. – 5. třídy.
Nebude probíhat žádné střídaní.
Vyučování bude podle stálého rozvrhu všech předmětů (Tv – vycházka, Hv – bez zpěvu).
Je povinností mít ve škole roušky (jednorázové, nesmí být látkové).
K dispozici bude družina pro 1. – 3. třídu a to obyklý ranní i odpolední provoz.
Testování žáků bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek. Nemusí ho podstupovat žáci, kteří doloží laboratorně potvrzené oznámení o prodělání onemocnění COVID-19, ne starší než 90 dní.
Všichni žáci 1. stupně (kromě těch, kteří nechodili) jsou automaticky přihlášeni na oběd.
Další informace budou zveřejněny během zítřka.
V nutném případě volejte ředitelce školy (736 646 986).

Obnovení provozu školní kuchyně

Školní kuchyň oznamuje, že od pondělka 29. března opět vaří obědy. Všichni cizí strávníci i
žáci, kteří oběd brali před uzavřením provozu, budou automaticky přihlášeni. V případě, že
nechtějí brát obědy, musí kontaktovat vedoucí školní jídelny (727 940 069).
Jídlonosiče na rozvoz je potřeba připravit v pondělí v 7.00 ráno na obvyklá místa.

Podpora ZŠ Šumvald

podporazssumvald

Prázdninový tábor pro žáky 1. - 4. třídy

letni tabor

Elektronické žákovské knížky

V nejbližší době bude hodnocení prospěchu žáků zaznamenáváno do elektronických žákovských knížek. Rodiče tak budou moci sledovat známky svých dětí v jednotlivých předmětech ze svého mobilu či počítače. Zatím jsou EŽK zavedeny pouze pro žáky II. stupně.
Přístupová hesla k těmto účtům si musí rodiče žáků 6. - 9. třídy osobně vyzvednout u ředitelky nebo v kanceláři školy, od středy 17. března 2021 vždy od 7.30 - 16.00.

Vstup do aplikace je přes internet, odkaz:
https://bakalari.zssumvald.cz

Zápis žáků do 1. třídy

plakat zapis 2021

Provoz školy od 1. 3. 2021

Od 1. března budou pracovat v režimu distanční výuky žáci všech ročníků. 3. - 9. třída podle dosud platného rozvrhu, 1. třída dle domluvy s třídní učitelkou. Druháci zatím nebudou mít on-line hodiny, bude jim zadávána práce prostřednictvím google učebny.
Žáci mohou odebírat obědy za zvýhodněnou cenu do jídlonosičů. V případě zájmu je nutné toto dojednat s vedoucí školní jídelny.

Ukončení prvního pololetí školního roku 2020/2021

Pololetí končí ve čtvrtek 28.ledna 2021.

V tento den budou rodiče žáků 3. – 9. ročníku informováni o hodnocení chování a prospěchu svých dětí prostřednictvím osobního mailu nebo g-mailu v učebnách tříd.

Žádáme rodiče, aby potvrdili zhlédnutí známek třídním učitelům, a to mailem nebo zprávou sms.

Výpis z vysvědčení bude těmto žákům vydán, až po návratu do prezenční výuky.

Žáci 1. a 2. ročníku dostanou výpis z vysvědčení ve čtvrtek během poslední vyučovací hodiny.

Provoz družiny je neomezen.

V pátek 29. ledna mají všichni žáci jednodenní pololetní prázdniny.

Od pondělka 1. února 2021 pokračuje výuka ve stejném režimu: 1., 2. třída ve škole, 3. – 9. třída distančně.

VÝUKA OD 4. 1. 2021

                         

1. stupeň

družina         

2. stupeň  

 4. 1. – 8. 1.

    1. a 2. třída ve škole

     3. - 5. distančně                

     plný provoz (ráno i odpoledne)             

    6. – 9. třída distančně    Distanční výuka v 3. – 5. třídě (včetně onlinových hodin) bude probíhat podle rozvrhu, který stanoví třídní učitelky, sledujte „učebny“ jednotlivých tříd.

V 6. – 9. třídě bude výuka tak, jako v říjnu. Rozvrhy jsou na této webové stránce níže (13.10.).

Žáci, kteří budou ve škole i všichni zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Obědy jsou všem žákům, kteří budou ve škole a chodívají na oběd, automaticky přihlášeny.

Při distančním vzdělávání si mohou žáci chodit pro oběd do jídlonosičů. Nutno nahlásit!

(Cena dotovaná, jako při prezenční výuce.) Případné odhlášky a změny řešte s vedoucí ŠJ.

Škola opět nabízí pomoc se zajištěním techniky, nutné pro distanční výuku.

V případě potřeby se obraťte se na ředitelku školy (736 646 986).

Vánoční prázdniny 2020

Nařízením MŠMT začínají žákům vánoční prázdniny 21. prosince 2020 a trvají do 3. ledna 2021.
Od 4.1. budou ve škole všechny třídy 1. stupně a 8., 9. třída. Šesťáci a sedmáci se učí distančně.
Od 11.1. budou ve škole všechny třídy 1. stupně a 6.,7., a 9. třída. Osmáci se učí distančně.
Družina bude fungovat v režimu 2 oddělení 1. – 4. třída (rozdělení jako v září), ranní i odpolední provoz. Pro páťáky zatím nebude.