Ekosoutěž Zlatý list

Naše škola se již tradičně zúčastnila přírodopisné soutěže Zlatý list pořádané DDM Uničov. Žáci 7. až 9. třídy plnili v parku úkoly zaměřené na botaniku, zoologii, astronomii a ekologii. Celkově navštívili 7 stanovišť, kromě mozkových závitů museli zapojit také svou kondici, po zodpovězení otázek běželi vždy na další stanoviště.
Ze 7. třídy se účastnili Šárka Havelková, Michal Král, Adéla Krestýnová a Nikola Cveková, za 8. třídu bojovali Saša Wiedermann, Adéla Bartoňková, Jaromír Zajíček a Lucie Répalová, z 9. třídy byly vybrány Adéla Hejná, Tereza Navrátilová, Gabriela Ptáčníková a Vendula Šenková.
Naše týmy obsadily 5. a 6. místo. A co nového jsme se dozvěděli? Například to, že slupka od banánu se v přírodě rozloží za 3 - 6 měsíců, plechovka za 5 - 15 let a s polystyrenem si příroda neporadí ani za 1000 let. Žákům za účast děkujeme, příště se rozhodně opět zúčastníme.

Mgr. Hana Chudá

Dopravní soutěž mladých cyklistů.

Ve středu 11.5.2022 se konalo v Uničově oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – mladší (10-12 let) a starší (13 – 16 let). Každé družstvo čítalo 4 členy – naši školu reprezentovali v 1. kategorii A.Krestýnová, B.Vaňková, A.Krestýn, P.Seidl a ve 2. kategorii – V.Nováková, L.Répalová, A.Wiedermann, J.Zajíček.
Každé družstvo muselo absolvovat 4 disciplíny – jízdu zručnosti na kole, jízdu po dopravním hřišti, zásady poskytování první pomoci a dopravní test.
V konkurenci 6 základních škol (ZŠ Medlov, ZŠ Dlouhá Loučka, ZŠ Uničov – Haškova, ZŠ Uničov – Pionýrů, ZŠ Újezd, ZŠ Šumvald) jsme obstáli na výbornou. V mladší kategorii jsme obsadili 2. místo a ve starší kategorii 3. místo.
Tímto bych chtěla poděkovat všem žákům, kteří reprezentovali naši školu a pogratulovat jim ke krásným výsledkům!
Mgr. Petra Šenková

dopravka 1

Šesťáci v uničovské knihovně

Čtenářské kroužky mají na naší škole velkou oblibu, projde jimi za rok asi pětina všech žáků.
Máme krásnou čítárnu s množstvím knih, je tam koberec a polštáře, aby četba byla zážitkem.
V pátek 29. dubna 2022 jeli šesťáci se svým čtenářským klubem do Městské knihovny v Uničově. Paní
knihovnice žáky seznámila s výpůjčkovým on-line systémem, ukázala provoz v oddělení dětské
literatury a řekla spoustu zajímavostí o práci knihovníka.

Mgr. V. Piková

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Zápis proběhl 6. dubna a zúčastnilo se jej 25 dětí. Rodiče 10 dětí požádali ředitelku školy o odklad školní docházky o 1 rok a jejich žádosti bylo vyhověno. Do první třídy tedy nastoupí 15 dětí, jejich třídní učitelkou bude Mgr. Zdenka Kallerová.

Seznam přijatých uchazečů je uveden zde.

Den mozku na základní škole

Staří Egypťané považovali mozek za nedůležitou měkkou tkáň, kterou při mumifikaci vyhazovali jako nepotřebnou. To my už dávno víme, že mozek je řídící centrálou našeho těla i mysli. Dokonce se v březnu slaví Evropský den mozku a Světový týden mozku a neurověd.
U nás ve škole jsme mozek uctili 3. března celodenní projektovou akcí. Žáci na prvním stupni se každou hodinu věnovali jednomu smyslu. Tak se na stanovišti zraku naučili, kde máme v mozku centrum zraku, jak se mění barevné spektrum vlivem okolních jevů, posílili spolupráci oka a mozku při hledání rozdílů v obrázcích, zkusili si oční gymnastiku. Další stanoviště patřilo sluchu. Žáci si ukázali centrum sluchu v mozku, nejmenší lidské kosti sluchového orgánu, poslouchali a rozpoznávali různé zvukové ukázky dopravních prostředků, hudebních nástrojů a lidských činností. Na stanovišti čichu je čekaly aktivity spojené s poznáváním různých vůní, prakticky si vyzkoušeli, zda po čichu poznají jahody, kávu, koření, psí granule, apod. Dokonce si zahráli na testovače parfémů. Ve třídě „chuti“ objevili zóny chutí na jazyku, absolvovali ochutnávku čokolád. V poslední třídě prvního stupně byla připravena tři stanoviště na téma hmat - určit předmět hmatem, se zavázanýma očima rozeznat spolužáky a zkouška daktyloskopie.
Žáci druhého stupně se rovněž zapojili do aktivit na stanovištích. Trénovali paměť při běhací tiché poště nebo procházce koridorem, skládali obrázky, hledali předměty podle indicií, cvičili jemnou motoriku, řešili množství rébusů, kreslili reverzní obrázky, zkusili si online test svého postřehu, pokoušeli se dostat „malý“ mozek z vlašského ořechu… Úkolů a zajímavých činností prostě bylo nepřeberné množství a žáci se tak dověděli leccos nového o sobě i druhých.
Mgr. Vladimíra Piková

Ples SRPŠ

Deváťáci jdou za štěstím
Letos se po dvou letech mohl opět konat společenský ples SRPŠ. A že stál za to! Klasické předtančení patřilo absolventům 9. ročníku a pod vedením paní ředitelky Šárky Kallerové pluli parketem na píseň Karla Gotta Jdi za štěstím. Při druhé skladbě zářili v rytmu Lady Karneval. Následovalo stužkování s medailonkem jednotlivých žáků spolu se školou, kterou si zvolili pro další studium. Po tanci s rodiči už parket obsadili hosté plesu, které provázely rytmy kapely Fofrovanka.
Celou atmosféru doladila bohatá tombola a poté další písně z repertoáru oblíbené skupiny. Všem zúčastněným děkujeme za podporu a věříme, že se celý večer výtečně bavili.

Mgr. Hana Chudá

Zápis žáků do 1. třídy 2022

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1.TŘÍDY

se bude konat za osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců
ve středu 6. dubna 2022 od 12 do 18 hodin.
Více informací zde  a také v sekci Dokumenty.


15. 2. 2022 KOŠÍKOVÁ CHLAPCI ZŠ ŠUMVALD – ZŠ TROUBELICE

15. 2. 2022 KOŠÍKOVÁ CHLAPCI

ZŠ ŠUMVALD – ZŠ TROUBELICE

Po téměř dvouleté pauze jsme sehráli v naší tělocvičně přípravné utkání v košíkové chlapců. Tým byl doplněn i čtyřmi šikovnými děvčaty, která si vedla velmi dobře. Vždyť například Terezka Navrátilová dala 4 body. Hrálo se 4x10´ jako samostatné zápasy. Ty měly vysoké tempo a nečekaně dobrou kvalitu. Důležitější než výsledek, byla konečně možnost si zasportovat a poměřit síly se sousední školou.

Pochvalu zaslouží celý tým i děvčata, která pomáhala s organizací zápasu.

Výsledky: 4 : 9, 4 : 2, 10 : 8, 7 : 7 Celkem: 25 : 26

Sestava a body: Adam Kolář 1, Mira Šléška 10, Vojta Kasal 8, Kryštof Nikl, Tomáš Krestýn 2, Štěpán Jílek, Adrianka Jakešová, Lucka Répalová, Adélka Bartoňková, Terezka Navrátilová 4

Mgr. Ladislav Vyhnálek

Matematické soutěže

V listopadu loňského roku se naše škola zapojila do školního kola Pythagoriády. Nejblíže postupu do okresního kola byla Veronika Nováková z 8. třídy, které k postupu chyběl 1 bod. Začátkem letošního roku proběhlo školní kolo matematické olympiády pro žáky pátých tříd. Mezi úspěšné řešitele se zapsal Adam Krestýn a Marek Hejný. Zmínění žáci rovněž zanechali nesmazatelnou stopu v kole okresním, kde se ve velké konkurenci Adam Krestýn umístil na skvělém 8. místě a Marek Hejný na pěkném 13. místě. Zmíněným úspěšným řešitelům z okresního kola velmi gratuluji k umístění a chválím je za vzornou reprezentaci školy. Všem zapojeným žákům přeji mnoho úspěchů v dalších soutěžích.
Mgr. Pavlína Listíková

Beseda s myslivci

V pátek 28. ledna bylo pro děti ze školní družiny připraveno na školním dvoře překvapení – beseda s myslivci. Pan Maitner a pan Poštulka, členové Mysliveckého sdružení Šumvald, nejprve povídali o lese, lesní zvěři a její ochraně. Děti si mohly prohlédnout i „osahat“ jelení parohy, srnčí parůžky, poznaly toulec - mufloní roh anebo „lopaty“ daňka. Dále diskutovali o krmení lesní zvěře. Děti se tak dozvěděly, kterými krmivy se doplňuje krmelec, jakou pochoutku mají zvířata nejraději a co naopak do krmelce nepatří. Zazněly zvuky z vábničky a děti hádaly, která zvířata mohou myslivci takto přilákat. Dlouhá řada dětí čekala na pohled z mysliveckého dalekohledu. Nejvíce se však dětem líbily kožešiny. Pohladily si drsnou srst divokého prasete, psíka mývalovitého, kožešinu lišky i tu nejjemnější srst tchoře. Besedu si děti užily, moc se jim líbila a nakonec za své znalosti dostaly i malý dáreček.
Fotografie z této akce najdete ve fotogalerii. Lenka Vlčková, vychovatelka školní družiny