Radioamatér ve školní družině & vyhlašujeme SOUTĚŽ

.--.|---|....|---|-..|---|...-|-.--||.-|-..|...-|.|-.|-||.--.|.-.|.|.---|.||-..|.-.|..-|--..|..|-.|.-||--..|...||...|..-|--|...-|.-|.-..|-..|--...-|
se neslo z telegrafu naší odpolední družinou při posledním listopadovém pátku. Rozlučku s živlem „vzduchem“, který nás provázel v podzimním období, jsme se rozhodli pojmout netradičně a tak trochu z fyzikálního ranku. Byli jsme proto moc rádi, že naši pozvánku přijal specialista na rádiové vlny a signály a velký příznivec radioamatérského sportu Radek Ulmann, který nás zasvětil do základů radioamatérství a tajů neviditelných vln, které nás obklopují na každém kroku. Pomocí antény nainstalované na školním dvoře a vysílače jsme pod volací značkou radioamatérské licence OK2BU vysílali signály do vzdálenosti asi 2000 km a napjatě vyčkávali, kde a zda vůbec se nám podaří navázat spojení. A povedlo se! Na naši výzvu reagovala italská stanice a radioamatér jménem Frank. Radioamatérské spojení je totiž formou společenského kontaktu, který prostřednictvím Morseovy abecedy obsahuje minimálně pozdrav, volací značky stanic a reporty o slyšitelnosti a síle signálu. Obvykle se vyměňují i další informace jako např. jméno, odkud radioamatér vysílá a také informace o počasí. Poté následovalo spojení s panem Horstem v německém Norimberku. Pokusili jsme se rovněž o další druh spojení a sice fonicky s pomocí vysílačky. Nejprve jsme jen zaslechli signály v ruštině a polštině a až na několikátý pokus jsme do třetice navázali úspěšně spojení s Belgií a panem Toonem. Na závěr měly děti možnost vyzkoušet si na telegrafu kódovat signál S-O-S a také nahlédnout do alb, které obsahovaly nejrůznější i poměrně raritní a exotické QSL lístky („radioamatérské pohlednice“) dokumentující a potvrzující uskutečněná rádiová spojení s rozličnými zeměmi z celého světa. Jednu takovou si děti za ČR a od pana Ulmanna odnesly na památku.
Tímto velmi děkujeme za technickou přípravu a čas nám věnovaný, za nevšední zajímavé vysílací odpoledne a přejeme řadu dalších úspěšných rádiových spojení se světem.
A CO SI SPOLEČNĚ ZASOUTĚŽIT?
Podaří se vám s dětmi dekódovat Morseovou abecedou zašifrovaný vzkaz v úvodu? Zájemci mohou nosit podepsané lístečky s odpovědí do školní družiny. V pátek 16.12. proběhne vylosování a předání odměny úspěšnému řešiteli/ce.

Za školní družinu Jitka Řepíková

Tonda Obal na cestách

Po několika letech k nám opět zavítal Tonda Obal, konkrétně jeden lektor a jedna lektorka, kteří zábavnou formou předvedli našim žákům nejen to, jak zacházet s kterým odpadem, ale také to, jak předcházet zbytečnému vzniku nového odpadního materiálu. Díky interaktivní besedě se během 45 minut žáci 3. - 9. ročníku dozvěděli vše, co by děti měly v této oblasti znát, uvědomily si například to, kolik plastu se nachází v našem oblečení, peřinách i věcech denní potřeby a že bez správného třídění by naše planeta výrazně trpěla. Měly možnost se lektorů na cokoli doptat a také si odnesly drobné dárečky.

Mgr. Hana Chudá

Beseda – Exotičtí ptáci

Znáte aru, rýžovníka nebo třeba andulku? My už ano a nejen to! Lektor Jaromír Vachutka přijel k nám do školy, aby děti seznámil se záchranným programem exotických ptáků a ukázal jim přínos chovatelství. Nejvíce nás zajímala živá expozice a zážitky pana Vachutky s chovem ptactva iz odborné praxe. Na závěr jsme zhlédli krátké video o vývoji a chovuexotických ptáků a pan lektor zodpověděl naše všetečné dotazy.
Beseda byla zajímavá a motivující, mnozí z nás již přemýšlejí, jakého ptáčka by chtěli doma chovat a zda by zvládli péči o nového člena rodiny.

Mgr. Petra Šenková

Prarodiče v roli žáčků

Protože na říjen připadá Mezinárodní den seniorů, rozhodla se naše škola pro nevšední projekt nazvaný Učíme se spolu.
V čem celá akce spočívala? Na pátek 21. října žáci naší školy pozvali do svých tříd babičky a dědečky, kteří se mohli
jednak podívat, co se změnilo od jejich školních let, jednak se mohli zapojit do výuky spolu s námi. A že jich přišlo!
Obzvláště v nižších ročnících bylo opravdu veselo. Zapojili se do výuky matematiky, vymýšleli příběhy ve slohu,
naučili se pár anglických slovíček, malovali, vytvářeli s dětmi rodokmen. Někteří si také prošli prostory školní budovy,
pozdravili své kamarády a příbuzné, občerstvili se dobrotami ze školní kuchyně. Věříme, že byli na konci spokojení
stejně jako jejich vnoučata a mile překvapeni celou akcí jako my učitelé.

Mgr. Hana Chudá

Návštěva divadelního představení

Úterý před podzimními prázdninami se neslo v divadelním duchu. Žáci 1., 2. a 3. třídy vyrazili do Uničova na pohádkový muzikál Jak se Honza učil čarovat. Představení na motivy českých pohádek o Honzovi bylo plné písniček, líbivých melodií a vtipných scének. Nechyběla tu kouzla a čáry, rozmazlená princezna, krásné kostýmy ani výpravná scéna. Nakonec i ten napravený Honza zjistil, že bez práce nejsou koláče.

Mgr. Jitka Motáňová

Výlet do Sluňákova aneb „Najdi svůj živel!“

Výlet a zážitková prohlídka v areálu Domu přírody Litovelského Pomoraví, kam jsme zavítali
se školní družinou, se nám, myslím, náramně vydařila :)
Galerie v přírodě u Sluňákova v Horce nad Moravou nám nabídla objevovat malebná,
pozoruhodná a zvláště v tomto ročním období pestrobarevná zákoutí a hlavně strávit příjemné
odpoledne s dětmi zpestřené o pohybové a smyslové aktivity či tvoření spojené se čtyřmi elementy
– ohněm, vodou, větrem a zemí. Živly, které nás provází naším celoročním tématem ve školní
družině.
Neklidný živel oheň jsme symbolicky krotili běhací hrou „Plamínky“. Také jsme si u replik
hliněných pecí vyzkoušeli, že zvládneme vykřesat jiskru bez sirek, jen s pomocí křesadla. Lehkost
a nekonečnost vzduchu jsme oslavili čichovou schovkou a hledáním vůní v Lesním chrámu. Z jeho
vyhlídky jsme si také užili rozhled do krajiny lužních lesů a na pasoucí se zvířectvo. Uvnitř chrámu,
v kruhu tvořeném čtyřmi lavicemi, v nichž lze rozpoznat čtyři roční období, čtyři světové strany
a čtyři přírodní živly, jsme tvořili a vyráběli papírové raketky létalky. Na herním prvku s korýtky
v Kouzelném lese zvuků jsme pozorovali proudění vody a její tok krajinou. Konstrukční výzvu a to
stavbu lodiček a plavidel z přírodnin si vyzkoušíme na naší Dražůvce. Vstoupili jsme dále také do
podzemní jeskyně ve Sluneční hoře, kde vládne živel země. Prožitek tajemna, ticha a přítmí jsme
podpořili pátráním po pokladech, minerálech a tajemství, které hora skrývá. V Rajské zahradě,
monumentálním objektu lodě situovaném v krajině, jsme měli na závěr možnost zastavit se,
spočinout, rozjímat, vnímat prostor a zvuk a ohlédnout se za zážitky prožitého odpoledne.
Věřím, že si každý z nás nakonec našel ten „svůj živel“ a že si každý odvezl na památku nejen
kožený náramek s barevnými korálky jakožto živelnými symboly, ale především radost a zážitky
ze společného aktivně stráveného času v unikátní krajině.
Těšíme se na další společné objevování a putování naším živelným školním rokem!
Za školní družinu Jitka Řepíková

Beseda v městské knihovně a návštěva MIC v Uničově

Ve středu 12. října jsme se s našimi druháky vypravili na besedu do městské knihovny v Uničově,
kterou pro nás připravila knihovnice paní Martina Orságová. Po milém přivítání a prohlídce knihovny
následovala beseda „Kamil knihomol“, která se nám velmi líbila.
Z knihovny jsme zamířili rovnou do MIC v Uničově, kde jsme zhlédli kolektivní výstavu uměleckého
Spolku Octopus. Počasí nám přálo, takže jsme čas do odjezdu autobusu využili k další procházce po
Uničovu. Nahlédli jsme do Kostela Nanebevzetí Panny Marie a obešli část městských hradeb.
Mgr. Jitka Odehnalová

Evropský školní sportovní den

V pátek 30. září 2022 proběhl na naší škole „Evropský sportovní den“.
Žáci všech tříd sportovali tento den pro nepříznivé počasí v prostorách školy a předvedli své sportovní umění v deseti disciplínách. Skákali přes švihadlo i z místa, běhali po schodech i přes překážky, házeli míčem do dálky i driblovali, posilovali na žebřinách i lavečkách a prokázali svoji zdatnost při náročném cviku zvaném „angličák“.
Toto zápolení se setkalo u všech s velkým nadšením a bylo ukončeno vyhodnocením s medailemi pro nejlepšího žáka a žákyni z každé třídy, které jim předal starosta obce Šumvald a předseda Sportovního klubu v Šumvaldě.
S organizací pomohli i naši starší spoluobčané, za což jim velice děkujeme.

Mgr. Zdenka Kallerová

Výlet do Vídně

Ve čtvrtek 22. září se po několika letech odkladu konečně mohl uskutečnit školní výlet do Vídně. Museli jsme si trošku přivstat, protože naše dobrodružství začínalo už v 5:30, nicméně všichni to zvládli a cesta nám rychle ubíhala. Obdivovala jsem pana řidiče, jak se s jistotou proplétá uličkami Vídně a už před 10 hodinou jsme vystupovali z autobusu u Domu moře. Tato jedenáctipatrová budova opravdu dostála svému názvu – viděli jsme neskutečné množství mořských živočichů – od nejrůznějších ryb všech velikostí přes medúzy, mořské koníky, želvy, krokodýly, hady, ale na své si přišli i milovníci suchozemských zvířat, protože součástí Domu moře je i malá ZOO. Z Domu moře jsme se vydali pěšky směrem k Hofburgu a směřovali dále ke Stephansdomu. Po jeho prohlídce následovalo to, na co se všichni vždy moc těší – chvíle volna bez „pedagogického dozoru“. Malé skupinky dětí se vydaly obhlédnout obchody, nakoupit suvenýry či nějaké občerstvení. Důležité bylo, že se všichni museli snažit domluvit se sami, poslouchali cizí řeč, snažili se porozumět. Posilněni nakoupeným občerstvením jsme se vydali zpět přes Hofburg k soše Marie Terezie, kde jsme nastoupili do autobusu a pokračovali k poslední zastávce našeho výletu a tím byl zábavní park Prater. Je to místo plné nejrůznějších atrakcí, kde si každý přijde na své a jehož typickou dominantou je „Wiener Rad“. Po dvou hodinách adrenalinu v Pratru jsme se vydali plni zážitků zpět domů. Pochvalu zaslouží všichni „účastníci zájezdu“, protože na stanovených místech srazu byli vždy včas a kromě hlučnějšího projevu během zpáteční cesty žádný problém nenastal. Velké díky patří paní učitelce Pikové za průvodcování a rodičům za to, že žákům umožnili s námi jet. Doufáme, že někdy příště se nám výlet vydaří stejně jako letos.
Mgr. Karla Luňáčková

image0image3

Školní slavnost

V sobotu 4.6. se v areálu školy ve spolupráci se SRPŠ konala „ Školní slavnost“.
Po slavnostním zahájení této akce proběhlo představení vycházejících žáků a budoucích prvňáčků. Zpestřením posezení v parčíku bylo vystoupení dětí z 1.třídy, které si připravily roztomilou básničku.
Dětští zástupci jednotlivých tříd pozvali veřejnost na prohlídku své třídy, kde na ni čekalo překvapení v podobě her, soutěží, kvízů, pokusů, tanečků.
Ve vestibulu školy byl připraven pro rodiče a hosty prodejní jarmark. Podle množství prodaných výrobků je jisté, že se dětem vyrobené dárečky povedly.
Vycházející deváťáci v prostorách parčíku překvapili obecenstvo divadelním představením pohádky O Červené karkulce. Podle bouřlivého potlesku se hercům vystoupení zdařilo na výbornou. Pak následovalo další zpestření programu v podobě společného tanečního vystoupení pod vedením děvčat z 9. třídy.
V prostorách před školou se konala další část programu. Náměstíčkem se bouřlivě rozeznělo vystoupení dětí celé školy Cup song. I zde děti celou veřejnost přesvědčily, že se na slavnost pečlivě připravily.
Celou akci zakončily hry pro všechny. Každá třída měla pro sebe i své rodiče připravenu pohybovou hru. Zde se rodiče ukázali jako velice soutěživí. Odměnou jim byla svou ratolestí darovaná medaile.
Velký dík patří rodičům z řad SRPŠ, kteří se zasloužili o super organizaci a o bohaté občerstvení. Paní kuchařky se vyznamenaly jedinečnými zákusky.
Akce se vydařila i díky krásnému počasí a už se těšíme zase za rok.
Mgr. Ludmila Cigánková