Filmová pohádka (31.1.2023)

A je to za námi!
Tak nastal opět ten očekávaný okamžik, který přichází přesně dvakrát do roka, rozdávání vysvědčení. I když se jednalo pouze o pololetní výsledky práce a tím dřina pro tento

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ NOVÉ PŘÍBĚHY VEVERKY ZRZEČKY

Ve středu 25.1. do naší školy zavítalo divadélko pro školy z Hradce Králové. Žáci prvního stupně zhlédli pohádku o Veverce Zrzečce a jejích kamarádech z lesa – ježkovi, jezevcovi, zajíci, panu myslivci, ale také zlém pytlákovi, který v lese udělal obrovský nepořádek a chtěl unést Veverku Zrzečku. Jak už to ale v pohádkách bývá, vše dobře dopadlo. Pytlák všechno odpadky uklidil a Veverku Zrzečku vrátil do lesa ke kamarádům. Kromě ponaučení jsme se u pohádky všichni zasmáli a nechyběla ani pěkná písnička.
Mgr. Jitka Odehnalová

MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA

V lednu se žáci první a druhé třídy opět zapojili do projektu „Malá technická univerzita“.

Schůzka, na téma STAVITEL MOSTŮ, se uskutečnila 12.1.2023. Žáci se dozvěděli proč, jaké a z čeho se staví mosty, vystavěli si z puzzlí řeku a přes ni z kostek LEGA mosty. Naučili se podle nákresu vystavět pilíře, z nichž vystavěli velký most, na kterém svojí chůzí provedli zátěžovou zkoušku. Nakonec jej vyzdobili sochami a zábradlím. Venku zjistili, které z nalezených věcí v okolí plave ve vodě. Na závěr obdrželi diplom „Stavitele mostů“.

Vánoční recitační soutěž

Adventní čas jsme si u nás ve škole okořenili Vánoční recitační soutěží, která se konala v pátek 16.12. Dvacet pět odvážných recitátorů z 1. – 8. třídy přednášelo básničky s vánoční nebo zimní tematikou. Všichni zúčastnění podali skvělé výkony, překonali trému a zasloužili si aplaus od svých kamarádů i tříčlenné poroty (I. Smrčková, Z.  Štybnerová, P. Šenková).

MIKULÁŠSKÝ TURNAJ 7. 12. 2022 - 1. místo !!!!!

Mikulášský turnaj v košíkové dívek jsme uspořádali ve středu 7. 12. 2022. Po tříleté covidové pauze přijela děvčata z Troubelic, Uničova U Stadionu a Rudy n. Moravou. Hrálo se systémem každý s každým vždy 2 x 10 minut. Náš tým zvládl nelehkou úlohu favorita a s přehledem zvítězil. V prvním zápase jsme jasně dominovali nad Troubelicemi. Ruda nad Moravou byla vždy výborně připravená a mnohokrát si odvážela prvenství. Tentokrát slavila úspěch naše hra založená na výborné a rychlé kombinaci s přesným zakončením.

Mikulášská nadílka

V pondělí 5. 12. nás jako každý rok poctil svou návštěvou Mikuláš se svou družinou. A že to byla pořádná družina – tři andělé a jedenáct čertů! Mikuláš v každé třídě jmenoval všechny hříšníky, které měl zapsané ve zlaté knize, ti ho prosili o odpuštění s tím, že se jistě napraví. Za básničku či písničku si právem všechny děti vysloužily odměnu. Tímto děkujeme sdružení SRPŠ za nachystání balíčků pro děti. A budeme se těšit zase za rok.

Mgr. Jitka Motáňová

Cvičení s Hankou

Rovná páteř je základ
Již podruhé jsme si díky bývalé žákyni, Hance Chlebníčkové, která studuje fyzioterapii, měli možnost "na vlastní páteř" ověřit, jak si na tom stojíme ohledně správného držení těla. Hanka k nám zavítala v pátek 2. prosince. Děti z 5. a 6. třídy si nejprve vyslechly krátkou instruktáž o správném sezení, postoji, držení těla při koukání do počítače či mobilního telefonu, zhlédly několik obrázků a fotografií na interaktivní prezentaci a poté po skupinkách mizely v čítárně, kde s nimi Hanka procvičovala nejdůležitější tělesné partie.
V dnešní době děti tráví příliš mnoho času vsedě sledováním obrazovky, proto považujeme cvičení i poučení žáků za velký přínos pro další vývin jejich těla a také děti si příjemnou změnu v pátečním rozvrhu moc pochvalovaly.

Mgr. Hana Chudá

Trapas nepřežiju!

Takhle trefně je nazváno představení plné tance, písniček, humorných situací, ale závažného obsahu – chování na veřejnosti. Žáci II. stupně měli možnost tuto hru vidět ve středu 16. listopadu 2022 v Uničově. Tam totiž přijela herečka Michaela Dolinová alias paní Ryposluch (Rychlá pomoc slušného chování), aby pomohla mladému muži Ladislavu Ondřejovi, známému ze seriálu Ordinace v růžové zahradě. Ten se totiž přestěhoval do nového města a bojí se nového kolektivu ve škole, nových učitelů, sousedů a holek! Více jak hodinová opravdu zábavná lekce slušného chování byla zpestřena pěveckým vystoupením dvou zpěvaček – Aničky Slováčkové a Nely Řehořové. Všichni vystupující byli ochotní se po představení s diváky fotit a podepisovat se, takže mnozí žáci odcházeli i s úlovkem fotky slavného pražského herce či zpěvačky.

Mgr. Vladimíra Piková

Malá technická univerzita

V listopadu se žáci první a druhé třídy zapojili do projektu „Malá technická univerzita“. První schůzka, na téma STAVITEL, se uskutečnila 3.11.2022. Setkání začalo na koberci rozhovorem, kde žáci získali informace, jak vzniká město nebo vesnice, o dodržování bezpečnosti na stavbách a piktogramech označujících důležité stavby města.
Poté se pustili do stavby cest z puzzlí podle plánků. Spojením všech cest vzniklo město, do něhož vystavěli z kostiček lega budovy, v nichž sídlí důležité instituce.
V druhé části si zahráli na kartografy a do mapy se silnicemi zakreslovali všechny stavby podle toho, na která místa je postavili.
Ve třetí části, na školním dvoře, si procvičili paměť a zavzpomínali, na všechny stavby na mapě a po splnění úkolů dostali obrázky piktogramů, umístili do slepé mapky.
Na závěr získali diplom úspěšného stavitele.
Druhá schůzka na téma ARCHITEKT proběhla 21.11.2022. V úvodu byli žáci seznámeni s pojmem architekt. Co člověk, jehož povoláním je architekt, dělá, jaké známe typy budov a co musí tyto budovy a jejich okolí mít. Sami žáci si navrhli a postavili svoje stavby z lega, které poté představili. Objevil se mrakodrap, panelák, garáž, rodinné domy, hvězdárna i pošta.
V následující části projektu zjistili, jak vypadá technický výkres, tedy plán budovy, z něhož je možné vyčíst postavení obvodových zdí, příček, dveří, oken a vybavení.
Podle jednoduchého plánku poté postavili z lega budovu s vybavením i střechou a následně vytvořili její plánek z dřívek a barevných papírů. V závěru sestavili věž z kostek lega a získali diplom s certifikátem ARCHITEKTA. 

Mgr. Zdenka Kallerová

Radioamatér ve školní družině & vyhlašujeme SOUTĚŽ

.--.|---|....|---|-..|---|...-|-.--||.-|-..|...-|.|-.|-||.--.|.-.|.|.---|.||-..|.-.|..-|--..|..|-.|.-||--..|...||...|..-|--|...-|.-|.-..|-..|--...-|
se neslo z telegrafu naší odpolední družinou při posledním listopadovém pátku. Rozlučku s živlem „vzduchem“, který nás provázel v podzimním období, jsme se rozhodli pojmout netradičně a tak trochu z fyzikálního ranku. Byli jsme proto moc rádi, že naši pozvánku přijal specialista na rádiové vlny a signály a velký příznivec radioamatérského sportu Radek Ulmann, který nás zasvětil do základů radioamatérství a tajů neviditelných vln, které nás obklopují na každém kroku. Pomocí antény nainstalované na školním dvoře a vysílače jsme pod volací značkou radioamatérské licence OK2BU vysílali signály do vzdálenosti asi 2000 km a napjatě vyčkávali, kde a zda vůbec se nám podaří navázat spojení. A povedlo se! Na naši výzvu reagovala italská stanice a radioamatér jménem Frank. Radioamatérské spojení je totiž formou společenského kontaktu, který prostřednictvím Morseovy abecedy obsahuje minimálně pozdrav, volací značky stanic a reporty o slyšitelnosti a síle signálu. Obvykle se vyměňují i další informace jako např. jméno, odkud radioamatér vysílá a také informace o počasí. Poté následovalo spojení s panem Horstem v německém Norimberku. Pokusili jsme se rovněž o další druh spojení a sice fonicky s pomocí vysílačky. Nejprve jsme jen zaslechli signály v ruštině a polštině a až na několikátý pokus jsme do třetice navázali úspěšně spojení s Belgií a panem Toonem. Na závěr měly děti možnost vyzkoušet si na telegrafu kódovat signál S-O-S a také nahlédnout do alb, které obsahovaly nejrůznější i poměrně raritní a exotické QSL lístky („radioamatérské pohlednice“) dokumentující a potvrzující uskutečněná rádiová spojení s rozličnými zeměmi z celého světa. Jednu takovou si děti za ČR a od pana Ulmanna odnesly na památku.
Tímto velmi děkujeme za technickou přípravu a čas nám věnovaný, za nevšední zajímavé vysílací odpoledne a přejeme řadu dalších úspěšných rádiových spojení se světem.
A CO SI SPOLEČNĚ ZASOUTĚŽIT?
Podaří se vám s dětmi dekódovat Morseovou abecedou zašifrovaný vzkaz v úvodu? Zájemci mohou nosit podepsané lístečky s odpovědí do školní družiny. V pátek 16.12. proběhne vylosování a předání odměny úspěšnému řešiteli/ce.

Za školní družinu Jitka Řepíková