Kvůli nepřízni počasí byl program Dne Země upraven a přesunut do prostorů školy.

1., 2., 3. třída se věnovaly praktickým činnostem zaměřeným na ekologii (třídění odpadu, poznávání živočichů atd.), 4. a 5. třída se sice vydaly na ekologickou procházku směr Břevenec, ale povětrnostní podmínky je zahnaly zpět do školy.

Konala se zde beseda se zaměstnanci Lesů ČR, která byla zaměřena především na okolní krajinu, lesní zvěř a dravé ptáky. Beseda byla oživena vycpanými exponáty zvířat, kožešinami či odlitky stop, které žáci poznávali. Podnětným tématem k diskuzi byla ochrana některých druhů živočichů a její vliv na další zvěř a rostliny.

třídní učitelky 1. stupně

Jídelníček

Jídelníček

Organizace šk. roku

Žádné události k zobrazení

Statistika přístupů

Statistika přístupů

Použití textů, dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto webu, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu, je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!