Zlatý list

V úterý 7. května se naše škola jako už mnoho předchozích let účastnila přírodovědné soutěže Zlatý list, která proběhla v uničovském parku. Dům dětí a mládeže si jako tradičně připravil bohatý program plný kvízů, poznávaček, záludných otázek i sportu. Žáci museli proběhnout 7 stanovišť, na nichž plnili úkoly zaměřené na vesmír, botaniku, zoologii, mineralogii a ekologii. Ve volném čase mohli využít různých pohybových aktivit, občerstvit se, navíc součástí bodování byla také prezentace akcí, které škola absolvovala za tento školní rok v přírodovědné oblasti. Z naší školy se účastnilo celkem 12 žáků ze 7. – 9. třídy, a to jmenovitě: Aneta Kokošková, Anna Krestýnová, Pavel Seidl, Marek Hejný (7. ročník), Matěj Grézl, Matyáš Táborský, Matyáš Pecher, Patrik Kohl (8. ročník), Lucie Churavá, Adéla Krestýnová, Nikola Cveková a Adam Kolda (9. ročník). Naši žáci obsadili 6. místo z 11 zúčastněných týmů, z akce měli dobrý pocit, a proto se těšíme na další roky a s tím spojené získání nových přírodovědných vědomostí.
Mgr. Hana Chudá

zlist