Zlatá včela 2024

Včelařský kroužek při Základní škole Šumvald pracuje už několik let. V letošním školním roce se v něm pravidelně, vždy v pondělí, schází 6 dětí. Seznamují se se základními principy včelařství, učí se, jak správně používat včelařské nástroje, jak provádět běžné úkony a údržbu úlu, jak získávat a zpracovávat med i další produkty, prohlubují si znalosti o přírodě a ekologii. Všechny tyto vědomosti a dovednosti zúročili žáci v oblastním kole soutěže Zlatá včela, která se konala 11. května v Jeseníku. Výsledky byly pro náš kroužek velmi dobré.  
Mladší kategorie: 1. místo Miroslav Zdeněk Menšík, 3. místo Ondřej Tomášek, 14. místo Dmitry Khatarianov
Starší kategorie: 1. místo Ondřej Podešva, 3. místo Michal Mráz, 7. místo Kryštof Tomášek
Ondra Podešva postupuje do celostátního kola, které bude v Nasavrkách.
Soutěžící dostali krásné diplomy, odměny, dárky a medaile. Po obědě si všichni vyjeli do lázní Jeseník, vyšlápli si na vyhlídku Priessnitz, prohlédli si přírodní inhalatorium a balneopark.
Blahopřeji všem našim účastníkům a děkuji za dobrou reprezentaci.
Rodičům děkuji za pomoc s dopravou a organizací.
Jan Sušeň, vedoucí kroužku mladých včelařů