Úspěšný řešitel krajského kola fyzikální olympiády 2024

Dne 20. března 2024 se dva naši žáci, Matyáš Táborský z 8. ročníku a Michal Král z 9. ročníku, účastnili okresního kola fyzikální olympiády. Matyáš Táborský se stal řešitelem a Michal Král úspěšným řešitelem. A protože Michal splnil bodový limit, postoupil do krajského kola soutěže. To se konalo 11. dubna v prostorách Domu dětí a mládeže v Olomouci. Zde žáci ze všech okresů Olomouckého kraje řešili čtyři náročnější teoretické úlohy z oborů jako jsou: rychlost pohybu těles, práce a výkon elektrického spotřebiče, teplo při tepelné výměně, proudy a napětí v rozvětveném elektrickém obvodu, hustota látek, Archimédův zákon. V těžké konkurenci se Michal neztratil a opět se stal úspěšným řešitelem.
Za vzornou reprezentaci naší školy oběma žákům děkujeme.

Mgr. Radomil Kryl
oba
michal