Úspěchy v Matematické olympiádě

Dubnem skončil pro naši školu letošní ročník Matematické olympiády. Do okresního kola se probojovala Jolana Hejná z 5. třídy, které o jedno místo uteklo umístění v tabulce úspěšných řešitelů okresního kola. Za 7. třídu se zapsal mezi úspěšné řešitele okresního kola Adam Krestýn. Všem řešitelům a obzvlášť reprezentantům v okresním kole děkuji za projevené úsilí při řešení náročných matematických úloh.
Věřím, že na tyto úspěchy se jim podaří navázat i v následujícím školním roce a řady úspěšných řešitelů se rozšíří o další šikovné žáky naší školy.

Mgr. Pavlína Listíková