Jak se bránit kyberšikaně

Dne 6. února nás navštívila někdejší žákyně školy, Aneta Jenáčková, aby žákům 6. a 8. ročníku představila program nazvaný Like x Dislike, který spadá pod Ústav ekologického vzdělávání v Mladoňově. Během odpoledního vyučování se žáci plně ponořili do plnění zajímavých úkolů spojených se sociálními sítěmi a jejich riziky, zkusili si navrhnout vlastní produkt a následně ho nabídnout k prodeji na internetu, byli seznámeni s možnostmi obrany proti kyberšikaně a směřováni k plnohodnotnějšímu využití volného času. Děti se aktivně zapojily do všech zadaných úkolů.
Mgr. Hana Chudá