Žákovský parlament v naší škole

Od ledna minulého roku pracuje na naší škole žákovský parlament. Co to vůbec je a k čemu je dobrý?
Žákovský parlament je skupina dětí jedné školy, která vzešla z volby v jednotlivých třídách a která spolu s dospělými pečuje o kvalitu života ve škole. Nejde vůbec o „politiku“, ale o občanství. Parlamenťáci totiž přemýšlí, jak by se mohl život na škole zlepšit, čím ho oživit, jak zapojit samotné žáky více do chodu školy… To všechno vede k osobnostnímu rozvoji mladých lidí, ale i k pozitivnímu posunu v klimatu celé školy a školní kultury. Na naší škole máme zvoleno celkem osmnáct parlamenťáků, vždy dva z druhé až deváté třídy. Na chodu parlamentu se podílí všichni pedagogové, ale převážnou část práce dělají sami žáci. A jaké akce už jsme uspořádali? V loňském školním roce patřila k nejúspěšnějším ta s názvem Učí nás deváťáci (ke Dni učitelů) a pak také Den bez aktovek, kdy si žáci nosili své učení a svačiny v nejroztodivnějších taškách, krabicích, truhličkách, i kolečka nebo nákupní vozík se našly. V letošním školním roce zpestřovala naše adventní rána hudba, protože se hrálo třídám na přání. Další akcí byla Valentýnská pošta, která přinášela dopisy, sladkosti i dárečky.
Velmi zajímavou a přínosnou akcí byla únorová návštěva žákovského parlamentu na Základní škole Pionýrů v Uničově. Ten tam pracuje už od roku 2007 a naši parlamenťáci odjížděli se zásobou inspirace pro práci v naší škole.
Těšíme se na všechny další akce, které náš žákovský parlament připraví, protože s ním se nám v naší škole líbí zase o trochu víc.

Mgr. Vladimíra Piková
koordinátorka žák. parlamentu