Matematický klokan 2024

Třetí březnový týden je tradičně spojen s Matematickým klokanem. Termín konání v letošním školním roce připadl na pátek 22. března 2024. Do soutěže byli povinně zapojeni všichni žáci 2. až 9. třídy, kteří byli rozděleni do čtyř soutěžních kategorií:
Cvrček (2. – 3. třída), Klokánek (4. – 5. třída), Benjamín (6. – 7. třída) a Kadet (8. – 9. třída).
Ve všech kategoriích soutěžící řešili soubor testových úloh v čase 60 minut, přičemž vybírali jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Úlohy byly rozlišeny podle obtížnosti: úlohy za 3 body, 4 body a 5 bodů. Za každou špatnou odpověď se 1 bod odčítal. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostali do startu takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh. V kategorii Cvrček bylo celkem 18 úloh a v kategorii Klokánek, Benjamín, Kadet celkem 24 úloh.
Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci:
v kategorii Cvrček – Ondřej Tomášek 75 bodů, Jakub Janečka 73 bodů, Milan Urbánek 69 bodů;
v kategorii Klokánek – Jana Janečková 69 bodů, Miroslav Trávníček 69 bodů, Adéla Pudová 67 bodů, Kristýna Hejná 63 bodů;
v kategorii Benjamín – Anna Krestýnová 68 bodů, Šimon Josef Koňárek 54 bodů, Marek Hejný 53 bodů;
v kategorii Kadet – Jakub Halata 62 bodů, Michal Král 53 bodů, Matyáš Pecher 49 bodů.
Děkuji všem žákům za projevené úsilí a svědomitý přístup k této matematické soutěži.
Mgr. Pavlína Listíková