Nové knihy ve školní knihovně

Díky rodičům, učitelům a všem přátelům školy se nám podařilo obohatit školní knihovnu o 95 nových knih.
36 knížek zakoupili dárci, kteří si ze Stromu knižních přání odnesli kartičku s konkrétním názvem díla. Jména dárců jsou uvedena na děkovných štítcích uvnitř knih. Dalších 59 titulů jsme zakoupili z finančních prostředků, které zahrnují zisk z prodeje na vánočním jarmarku a dobrovolné finanční příspěvky na nové knihy. Z úspěchu akce máme všichni velkou radost a děkujeme vám za podporu. Věříme, že nové knížky si brzy získají své nadšené čtenáře.

Mgr. Petra Šenková

knihy
knihy1