Kdo žije pod vodní hladinou?

Krásné slunečné úterý 23. 5. strávili žáci 1., 2. a 3. třídy v environmentálním centru Sluňákov v Horce nad Moravou. Samoobslužný program, který jsme absolvovali, nesl název „Kdo žije pod vodní hladinou?“. Děti se seznámily s různými druhy vodních živočichů žijících v Litovelském Pomoraví, a to nejen teoreticky, ale hlavně aktivně v přírodě. Vrcholem celého dne bylo lovení vodních živočichů v místních tůňkách a jejich následné pozorování a zkoumání. V pozorovacích miskách se to jen hemžilo larvami potápníků, komárů, jepic a vážek nebo plovatkami bahenními či pulci skokana zeleného. To, že to byl den opravdu povedený, svědčí nadšení a úsměv všech dětí, které se zapojily do aktivit.

Mgr. Jitka Motáňová