Pro rodiče budoucích prvňáčků


Upozorňujeme rodiče budoucích prvňáčků, že v sekci Dokumenty mohou najít složku s názvem "Pro rodiče budoucích prvňáčků". Je v ní ke stažení dokument s názvem "Seznam pomůcek do 1. třídy". Odkaz je i ZDE

Přítomnost žáků 1. stupně ve škole

Oznamujeme rodičům, že od 25. května 2020 se žáci 1. stupně mohou účastnit vzdělávacích aktivit školy.
Docházka je dobrovolná. Podmínkou zařazení dětí je odevzdání vyplněného čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Toto prohlášení je možné si stáhnout a vytisknout (webové stránky školy – sekce Dokumenty, složka Ostatní) nebo vyzvednout v kanceláři ZŠ od 11. května. Žáci ho předají při prvním příchodu do školy.
Veškerá hygienická opatření ve škole jsou zajištěna v souladu s pokynem MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce šk. roku 2019/2020“.
Provoz školy bude od 7.30 do 15.30 hodin. Ranní družina nebude poskytována.
Žáci budou pracovat ve svých třídách v max. počtu 15, složení skupin je neměnné po celou dobu docházky. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25.5.
Ve třídě bude jeden žák v lavici s předepsanými rozestupy. Rodiče žáky vybaví min. 2 vlastními rouškami. Ve společných prostorách jsou roušky povinné, o nošení roušek ve třídě rozhodne učitel.
Pedagogičtí pracovníci přidělení ke skupině se nebudou měnit.
Dopolední aktivity budou probíhat podle rozvrhu jednotlivých tříd, tělesná výchova nebude. V odpoledních hodinách se bude realizovat zájmové vzdělávání.
Stravování žáků ve školní jídelně se bude uskutečňovat za dodržování zvýšených hygienických pravidel.
Žáci, kteří nebudou docházet do školy, se budou dál vzdělávat distančním způsobem.
Žádáme rodiče, aby do 18.5. 2020 nahlásili zájem o docházku jejich dítěte do školy a to třídní učitelce, nebo telefonicky, sms ředitelce školy (736646986) nebo na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Také je třeba přihlásit děti na obědy u vedoucí školní jídelny (727904093).

Informace k výuce žáků devátého ročníku

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30.4. je od 11.5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Docházka není pro tyto žáky povinná. Vyučované předměty budou český jazyk a literatura a matematika. První konzultace proběhne v pondělí 11. května: od 8 do 10 hodin český jazyk, od 10 – 12 hodin matematika. Přestávky budou podle potřeby. Termíny dalších konzultací budou upřesněny po domluvě.
Prosíme, aby žáci přišli vchodem k tělocvičně. Je nutné přinést vyplněné čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění. Toto prohlášení bude předáno rodičům do čtvrtka 7.5. společně s dalšími informacemi o výuce.
Veškerá hygienická opatření budou v souladu s pokynem MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce šk. roku 2019/2020.

Obnovení provozu školní jídelny

Školní jídelna obnovuje svůj provoz od pondělí 20. dubna. Vaří se pro cizí strávníky ve stejném režimu jako před uzavřením, výdej stravy do jídlonosičů bude v obvyklém čase od 10.30 do 11.30.
Obědy mohou odebírat také žáci ZŠ a to za cenu 55 Kč.
Přihlášky přijímá vedoucí kuchyně p. Navrátilová na tel. 727940069.

Ošetřovné

Potvrzené formuláře Žádosti o ošetřovné bude vydávat 
p. Štybnerová ve škole nebo doma, vždy po telefonické
domluvě. 606 547 196.

Zápis žáků do 1. ročníku

Milí rodiče budoucích prvňáčků,
velmi nás mrzí, že průběh letošního zápisu bude zcela jiný, než v předchozích letech. Uskuteční se pouze formální zapsání dětí, bez jejich přítomnosti. Je potřeba během dubna poslat do školy žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou jste dostali společně s pozvánkou k zápisu. Prosím Vás o vyplnění této žádosti a také osobního dotazníku dítěte a dodání těchto formulářů do školy. Buď poštou, datovou schránkou do datové schránky školy (ID: u35mszm), mailem – s elektronickým podpisem (prostý mail nelze uznat) nebo vhozením do schránky u vchodu školy.
Rodiče, kteří uvažují o odkladu školní docházky pro jejich dítě prosím, aby zavolali na tel. 736 646 986 nebo napsali Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., domluvíme se na předání žádosti o odklad a dalším postupu. Tuto žádost lze také najít na webových stránkách školy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. v sekci DOKUMENTY – Informace k zápisu do 1.tř. Vyplněnou žádost je třeba doložit 2 doporučujícími vyjádřeními a to z pedagogicko-psychologické poradny (nebo speciálně pedagogického centra) a od dětského lékaře (nebo klinického psychologa). Tyto dokumenty pak doručte do školy do konce dubna.
Rozhodnutí o přijetí dítěte nebo o udělení odkladu Vám bude zasláno poštou nebo elektronicky.

Mgr. Šárka Kallerová, ředitelka školy

Zadávání úkolů - aktualizace

Materiály, které si dnes vyzvednete ve škole, nebudou učitelé vyžadovat příští týden ke kontrole, další zadávání bude probíhat pouze elektronicky (https://www.zssumvald.cz/vstup-pro-rodice). Jednotliví učitelé si sami určí způsob komunikace se žáky. Prosím, kontaktujte je prostřednictvím telefonu.
Česká televize spouští od pondělí 16. března pořad nazvaný UčíTelka. Každý den od 9.00 do 12.00 čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky. Každý učební blok bude trvat 30 minut a bude určen vždy pro jeden ročník 1. stupně. Následovat by měl program Odpoledka pro starší žáky.
Na ČT1 vždy v úterý a ve čtvrtek po skončení pořadu Sama doma začne pořad Škola doma. Ten by měl sloužit těm, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školy nebo víceletá gymnázia. 
Nakladatelství Fraus doporučuje portál Škola s nadhledem, který je vhodný pro domácí procvičování. https://www.skolasnadhledem.cz/

Potvrzenou žádost o ošetřovné si mohou rodiče vyzvednout ve škole v pondělí 16.3. od 10 do 14 hodin, v úterý17. a ve středu18. března vždy od 9 -12 hodin a potom po předběžné telefonické domluvě (585 041 057, 736 646 986).

Vydávání učiva pro žáky

Vydávání učiva pro žáky se uskuteční ve škole v prostoru před šatnou dnes od 10 do 14 hodin. Pokud nechcete nebo nemůžete tyto materiály osobně vyzvednout, sledujte webové stránky školy, kde v sekci Vstup pro rodiče je zadání úkolů pro každou třídu. Prostřednictvím telefonu si domluvte s třídním učitelem Vašeho dítěte další postup učení.

Uzavření školní jídelny

Upozorňujeme všechny strávníky, že školní jídelna je z důvodů epidemiologické situace až do odvolání uzavřena.

Učebnice nakladatelství Nová škola na webu

Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, (NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.) stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz.
Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní.
Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj.