Jak sněhuláček záchranář ošetřoval medvídka Popletu: divadélko první pomoci ve školní družině

V pondělí 20. května se školní družina proměnila již potřetí v malé záchranářské centrum díky interaktivnímu divadélku první pomoci. Zkušená lektorka Ing. Lenka Černochová provázela děti dalším příběhem sněhuláčka záchranáře a medvídka Popletu a srozumitelným způsobem názorně vysvětlovala, jak správně reagovat v daných situacích. Prvním zraněním, kterému musel sněhuláček čelit, byly popáleniny. Děti se naučily, jak ochladit a ošetřit postižené místo. Následná situace vyžadovala transport raněného medvídka. Děti si vyzkoušely různé techniky přenosu zraněného od přenosu na rukou až po použití improvizovaných nosítek. V části věnované mozkolebečnímu krvácení se děti dozvěděly, jak identifikovat příznaky tohoto zranění a jak postupovat, než dorazí profesionální pomoc. Děti se s nadšením zapojily do všech aktivit a
soutěží. Velmi realistické maskování zranění dodalo divadlu napínavou atmosféru a pomohlo dětem lépe se vžít do role záchranářů. Věříme, že díky sněhuláčkovi záchranáři a medvídkovi Popletovi získaly děti nejen nové zážitky, ale také znalosti, které mohou jednou zachránit život.
Mgr. Jitka Řepíková, vychovatelka ŠD