Zápis do 1. třídy

Ve středu 10. dubna 2024 proběhl v naší škole zápis dětí do 1. ročníku, kterého se zúčastnilo 16 předškoláků. Paní učitelky pro ně připravily zajímavé aktivity, ve kterých si děti vyzkoušely svoje znalosti a dovednosti a prokázaly připravenost na školu.
Výsledky zápisu jsou uvedeny zde.