Exkurze na farmu

V rámci Dne Země – akce, jejímž cílem je podpořit ochranu životního prostředí, navštívili žáci 1. – 4. třídy místní mléčnou farmu a Doubravský Dvůr. V Šumvaldu na ně čekali pracovníci tohoto zemědělského závodu a poutavě jim vyprávěli, jak to na takové farmě „chodí“. Kdo má co na starosti, jak funguje dnešní zemědělská technika, kolik je zde kusů krav aj. Děti si prohlédly dojírnu, kravín i malá telátka. Poté nás autobus zavezl do Doubravského Dvora, kde na nás čekala další exkurze, která se nesla v podobném duchu. Děti už byly připravené se svými vědomostmi ze Šumvaldu, proto zde mohly paní průvodkyni doplňovat a ptát se na další zajímavosti. Na závěr prohlídky si všichni žáci pochutnali na zdejší výborné zmrzlině.
Mgr. Jitka Motáňová