Recitační soutěž předvedla i vlastní tvorbu

Recitační soutěž předvedla i vlastní tvorbu
V úterý 16. 4. se již podruhé v naší škole konala recitační soutěž. Ta probíhala ve čtyřech kategoriích, a to vždy po dvou třídách od 1. do 8. ročníku. Zúčastnilo se celkem 22 žáků, jejich výkony s nadšením hodnotila tříčlenná porota. Z úst dětí zazněly verše známých básníků, například tvorba Jiřího Žáčka, Františka Hrubína, Josefa Václava Sládka či Vítězslava Hálka. Jeden z výherců, Adam Vogel, představil posluchačům dokonce svou vlastní tvorbu. Celé klání trvalo přibližně hodinu a čtyři vítězové byli na světě. Za 1. kategorii zvítězila Viktorka Maitnerová z 1. třídy, v 2. kategorii obsadil 1. místo Milan Urbánek, ve 3. kategorii vyhrála Bětka Bezoušková a v kategorii 4. zabodoval již zmíněný Adam Vogel. Žáci se těšili z knižních odměn, diplomů a pamětních listů, také ze sladké odměny. Na závěr můžete zhodnotit část ukázky vítězné básně, kterou nám pro potěchu duše Adam poskytl. 

Nebojte se začít znovu
Jestli lásku máš,
pak si jí važ.
A pokud nemáš,
nevím, proč zoufáš?
Zde není prostor k zoufání,
jen prostor pro přání
a na sobě samém pracování,
vždyť ti nic nezabrání,
láska je dnes hodně k mání,
tak natáhni se dlaní
pro lepší počínání.

Mgr. Hana Chudá