Školní slavnost Plavba kolem světa

Letošní školní slavnost s názvem Plavba kolem světa se konala v pátek 21.června 2024. V úvodu akce byli představeni budoucí prvňáčci a rozloučili jsme se s dvaceti čtyřmi deváťáky, kteří si jako vzpomínku na školní léta odnesli fotoknihu. Loučili jsme se také se dvěma dívkami z 5.třídy, které složily přijímací zkoušky na víceleté gymnázium. Rovněž byli vyhlášeni nejlepší žáci školy, kterými se letos stali Šárka Havelková a Michal Král, ti školu úspěšně reprezentovali ve vědomostních soutěžích a olympiádách.
Následoval zábavný program. V parčíku předvedla děvčata z I.stupně sestavu zumby a pak se žáci vydali na školní dvůr, kde pro ně byly přichystány soutěže, tvořivé dílničky nebo třeba rybářský koutek. Bohatou zábavu zpestřilo taneční vystoupení dívek z II.stupně, netradiční hudební číslo nás provedlo celým světem za doprovodu boom wreckers, které secvičily holky ze 4.třídy. Děti, rodiče i prarodiče si protáhli tělo při rozcvičce pana kapitána Martina a potom si naši žáci zadováděli v mořské pěně.
Během celé akce bylo připraveno výborné občerstvení, které zajistili členové SRPŠ a naše šikovné kuchařky.
Nakonec jsme všichni šťastně dopluli a zakotvili v přístavu našich domovů.

Mgr. Ludmila Cigánková a Mgr. Petra Šenková