Cykloturistický kurz 9. třídy

Je již tradicí na naší škole, že žáci 9. třídy absolvují týdenní cyklistický kurz. Ten letošní nesl název „Pomoraví“ a uskutečnil se ve dnech 10 .- 14. června 2024.
První den jsme se sešli s plnou cyklistickou výbavou před školou a po rozloučení s rodiči jsme šlápli do pedálů a vydali se vstříc dobrodružství. Naše cesta vedla přes Medlov a Královou do Doubravského dvora, kde jsme setrvali déle, než bylo plánováno vzhledem k prudkému dešti, který nás cestou zastihl. Ochutnali jsme výbornou tamní zmrzlinu, někteří neodolali sladkým palačinkám. Nakonec jsme vyrazili i za slabého deště do Tří Dvorů, kde nás čekal výborný oběd. Posilněni jsme pokračovali směr Olomouc po lesních cyklostezkách, zabláceni a sem tam s nějakým tím odřeným kolenem a ani spadený řetěz či píchnuté kolo nás neodradily. Projížděli jsme Horkou na Moravě a zastavili se v Poděbradech, kde někteří odvážlivci skočili do vody a zaplavali si. Do Olomouce jsme vjížděli mírně mokří, unavení a s cca 50 km v nohách, ale s dobrým pocitem, že i přes nepřízeň počasí jsme první den zvládli. Přespání v tělocvičně ZŠ Svatoplukovy v Řepčíně bylo jedním z nezapomenutelných zážitků.
Druhý den po lehké snídani jsme se vydali směr Zábřeh. Ráno bylo chladno, ale později nám sluníčko věnovalo pár svých paprsků a zahřálo nás na cestu. Po včerejším prochladnutí jsme si to zasloužili. S malou zastávkou v Litovli a jedním nechtěným pádem do vody, který skončil naštěstí „jen“ modřinou jsme pokračovali ke Chrámu přátelství, jinak zvanému Templ , který byl vybudovaný v roce 1806. Pořídili jsme pár fotek na památku a přes lužní lesy pokračovali do Loštic, kde jsme si prohlédli náměstí a někteří ochutnali místní speciality. Nocleh nám poskytla ZŠ v Zábřehu, kde nás ubytovali na dvě noci v tělocvičně a mohli jsme využít i jejich hřiště k různým hrám. Ráno nám připravili ke snídani čaj a džus. Večer jsme si zazpívali u kytary, zahráli hry a ani klavír nechyběl.
Na třetí den byl naplánovaný odpočinek ve formě raftů. Vyrazili jsme za mírného deště na vlak, který nás svezl do Postřelmova, kde jsme se rozdělili na tři skupinky, nasadili vesty a hurá na vodu, cílová stanice - Vila Háj. I když nám počasí nepřálo tak, jak bychom si představovali, a někteří skončili ne úplně dobrovolně ve vodě, tak myslím, že budeme všichni na tuto „jízdu“ vzpomínat.
Čtvrtý den jsme se rozloučili s panem školníkem ze zábřežské školy, který se o nás staral a pokračovali v našem cyklovýletě do Šumperka, kde jsme si prošli krásné náměstí a poté vyjeli mírný kopeček k přehradě Krásno. Netušili jsme, že co se týče kopců, to nejhorší nás teprve čekalo. Vyjet Nový Malín a Mladoňov bylo opravdu náročné, ale odměna ve formě sjezdu z kopce byla příjemná. Všichni jsme to zvládli a po malé přestávce v Mostkově jsme se vydali domů.
V pátek, po přespání ve svých domovech, jsme se sešli před školou a čekal nás poslední výlet na kole, a to na Rešovské vodopády přes Dlouhou Loučku.
Poděkování patří panu Ladislavu Vyhnálkovi, který nás prováděl všemi možnými i nemožnými cestami, třídní učitelce Pavlínce Listíkové za organizaci naší poslední společné akce a v neposlední řadě paní ředitelce Šárce Kallerové za zajištění převozu našich zavazadel.
Byli jsme parta, užili jsme si to a zvládli jsme to. Děkuji, že jsem u toho mohla být s vámi.
Danuše Bradová, asistentka pedagoga