Ve čtvrtek 31. ledna jsme ukončili I. pololetí šk. roku 2012/13. Celkem 130 žáků si odneslo domů  Výpis vysvědčení. Pro naprostou většinu žáků to byl důvod k radosti a spokojenosti. Pro ostatní, kteří zaznamenali dílčí neúspěchy a nezdary, není důvod k panice a předčasným závěrům. Vše se dá ještě napravit.

Poměrně rozsáhlá novela Vyhlášky č. 48/2005 Sb. přinesla několik nečekaných novinek v hodnocení žáků a zápisů vysvědčení. Zde již nesmí být zapsány pochvaly třídního učitele a také zájmové útvary (kroužky). Proto jsme aktivním žákům, kteří obdrželi pochvalu a navštěvovali kroužky,  předali „Pochvalný list“.

Nejprve bych se ale zmínil o tom, co nového nám přinesl školní rok 2012/13.

Naši čtvrťáci a páťáci se již nemohli dočkat poslední lednové neděle. V tento den totiž odjížděli na týdenní zimní ozdravný pobyt do Karlova pod Pradědem. Hlavní náplní pobytu bylo zvládnutí jízdy na sjezdových a běžeckých lyžích, soutěže a hry na sněhu a pobyt v zimní přírodě. I když byla mezi dětmi téměř polovina nelyžařů, naprostá většina rychle zvládla jízdu na vleku a na svahu brzy vykrajovaly krásné obloučky. Všichni potom zvládli závěrečný závod ve slalomu. Jak dopadl? V chlapcích zvítězil Vilda Mráz, druhý byl Honza Galetka a třetí Filip Vepřík.  Děvčata dojela takto: 1. místo Natálka Jakešová, 2. místo Natálka Maršálková, 3. místo Kačka Smrčková.

Na chatě se potom v rámci přednášek děti dověděly zajímavé informace o nebezpečí hor, místě pobytu, mazání lyží, lyžařské výzbroji a výstroji. Největší ohlas vždy mělo promítání videa z vlastních lyžařských výkonů.

Co ještě k pobytu na horách patří? Samozřejmě večerní program plný soutěží, zpívání a diskotéka. Po závěrečném maškarním karnevalu se dětem ani nechtělo domů. V autobuse již spřádaly plány, jak přemluví rodiče ke společné návštěvě hor.

Mgr. Ladislav Vyhnálek

Přiblížit a ukázat našim žákům dobrou, kvalitní a především živou kulturu se podařilo v závěru roku 2012. V úzké spolupráci se SRPŠ (úhrada autobusů) jsme navštívili zajímavá představení v Olomouci a Šumperku.

Naši žáci zažili Nebe na zemi

A to doslova. V pondělí 10. prosince si žáci 2. stupně spolu s učiteli vyjeli na muzikálové představení Voskovce a Wericha, Nebe na zemi. V šumperském divadle se seznámili s tvorbou dvou nejvýznamnějších osobností Osvobozeného divadla. Představení vzniklo v roce 1936 a s humornou nadsázkou srovnávalo pozemský život s životem v nebi. Celým dějem nás provázel vysloužilý pekelník. Jedna píseň střídala druhou. Žákům se vtipné průpovídky líbily a celé vystoupení bylo po víkendu příjemným osvěžením pro všechny.

Mgr. Hana Chudá

Děti viděly Tarzana

Velkolepou a atraktivní podívanou na téma: Tarzan – král džungle zhlédli žáci 2. – 5. třídy v pátek 14. prosince v Moravském divadle Olomouc. Zážitek z tohoto klasického pohádkového příběhu umocnilo jeho provedení. Ztvárnil jej totiž dětský baletní soubor ve spolupráci s profesionálními tanečníky. Pozitivní dojmy dětí jen potvrdily vysoký kredit, který olomoucký balet nyní má.

Mgr. Ladislav Vyhnálek

Před několika týdny jsme začali s přípravami a v úterý 27. listopadu to vyvrcholilo – projekt ANYANA Děti a svět, do kterého se zapojil celý první stupeň. Jeho prostřednictvím se žáci seznámili s problematikou rozvojových zemí, rozlišnými kulturami a způsobem života. Poutavým a často i vtipným způsobem prezentovaly jednotlivé třídy své nabyté poznatky.

S první třídou jsme se podívali do Vietnamu. Děvčata zatančila jako gejši. Viděli jsme také stínové divadlo zvířat. Žáci druhé třídy představili Srbsko. Předvedli nám srbské národní oblečení a ukázaly dva druhy písma, které se děti v Srbsku učí. Na závěr zatančili srbský národní tanec. Třetí třída nás seznámila prostřednictvím vtipných scének se zvyky a tradicemi v Jemenu. Čtvrtá třída prezentovala své poznatky o Angole a závěr jejich vystoupení patřil africkému rituálnímu tanci, který sklidil velký úspěch. Žáci páté třídy se podělili o své poznatky o Zambii. Ukázali nám tradiční pokrm kukuřičnou kaši a hliněné panenky. Zahráli zambijskou národní pohádku a na závěr také nechyběl africký tanec.

Některé žáky přišli podpořit i jejich rodiče. Po celou dobu projektu panovala příjemná atmosféra.

Mgr. Jitka Loutocká

UKÁZKA PRÁCE A. JENÁČKOVÉ

V pátek 14. 9. se 8. a 9. třída zúčastnili exkurze do Polska. Konkrétně do koncentračního tábora v Osvětimi. Vyjelo se hned brzy ráno. Cesta autobusem byla dlouhá, avšak zpestřil nám ji delegát Tomáš Kryl, který svým odborným výkladem popsal „každý metr cesty“. Když už jsme se blížili k Osvětimi, měla jsem smíšené pocity.

UKÁZKA PRÁCE H.CHLEBNÍČKOVÉ

Před několika dny jsme jeli se školou na zájezd do koncentračního a vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Tento zájezd byl zaměřený na to, abychom se dozvěděli něco o učivu, které nás v tomto roce čeká. Ještě po několika dnech od návštěvy v Osvětimi se tam myšlenkami vracím a přemýšlím, jak se tam ti lidé cítili. My, když jsme ráno nasedali do autobusu, tak nikdo z nás neměl představu, jak to tam bude vypadat, ale dobře jsme věděli, že se to brzy dozvíme.

V pondělí 4.6.2012 se část žáků 8. ročníku vydala na exkurzi do automobilové továrny TPCA poblíž Kolína ve Středočeském kraji. Dopoledne po příjezdu následovala krátká procházka tímto okresním městem, spojená s obhlídkou Chrámu sv. Bartoloměje a historického centra, kterému dominuje novorenesanční budova radnice s měšťanskými domy.

Ve čtvrtek 26. 4. 2012 zasedla na Obecním úřadě v Července Certifikační komise MAS Uničovsko, o.p.s. Kolektiv školní jídelny se k této certifikaci přihlásil a chtěl prezentovat „Šumvaldské koláčky“  s tvarohovou a makovou náplní.
V brzkých ranních hodinách jsme zadělaly těsto a koláčky upekly. O půl desáté jsme vyrazili spolu s panem starostou, Ing. Josefem Šenkem, a panem ředitelem, Mgr. Ladislavem Vyhnálkem,  ke komisi, které předsedal p. Ing. Miroslav Mačák. Členové komise byli například zástupci z olomouckého krajského úřadu, ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce nebo již certifikovaní prodejci apod.
Přihlášených účastníků z různých koutů Olomouckého kraje bylo 13 a prezentovali různorodé výrobky (př. umělecký kovář – sady ke krbům, včelař – med a produkty z medu, hospodářka z farmy – kozí sýry, výrobky z keramiky, trubičky, koblihy, jablka, jablečné džusy atd.). Naši koordinátorkou byla paní Ing. Iveta Kopcová, která nám pomohla s přihlášením do této akce.
A jak naše vdolečky dopadly?  Výborně! Certifikační komise školní jídelně certifikát udělila!!! Jen nutno podotknout, že se přiděluje na 2 roky, poté je třeba platnost obnovit.
Jindřiška Navrátilová – vedoucí školní jídelny

Každoroční oslavy Dne Země, které slaví celý svět počínaje 22. dubnem, se v naší škole uskutečnily  v pátek 27. 4. Žáci 8. a 9. třídy pod vedením třídních učitelek Evy Navrátilové a Hany Chudé nachystali pro zbytek školy devět stanovišť, jejichž úkolem bylo soutěžící nejen prozkoušet z jejich přírodopisných, ekologických a zeměpisných znalostí, ale hlavně je zaujmout. A to se jistě zdařilo.
Malí žáčci i žáci 2. stupně se stejnou urputností lovili "zlaté rybky", které jim neplnily přání, ale naopak zadávaly
úkoly, třídili odpad včetně toho nebezpečného, oblékali na sebe kostýmy dle přiřazeného ročního období a vyzkoušeli si také pantomimu. Kromě toho měli možnost zhlédnout zajímavá přírodopisná videa. V neposlední řadě pak si oživili již staré znalosti, získali nové anebo si uvědomili věci a souvislosti, nad nimiž dříve nepřemýšleli. V tento "volnější" den si určitě přišli všichni na své.
Mgr. Hana Chudá

Jako každoročně se konal ke sklonku března tradiční ples SRPŠ. Co letos návštěvníkům 24. březen přinesl? Rozhodně zajímavou podívanou v podání žáků 9. třídy, se kterými p. uč. Kallerová nacvičila polonézu. Celý tanec byl tentokrát pojat dosti pestře a moderně,  žáci se s tímto úkolem poprali na výbornou. O další vystoupení se postarala Jitka Dubová se svými svěřenci - tanečníky z 1. stupně, kterým to v černých trikotech a s nevšedními účesy moc slušelo; následovalo pestrobarevné vystoupení tanečního kroužku Kedlov dance pod vedením p. uč. Chudé. To však stále nebylo vše! S napětím publikum očekávalo příchod extravagantních bubeníků zahalených do černých hávů, kteří za přítmí v sále představili své vrcholné číslo. Aby si každý přišel na své, Míša Maitnerová, bývalá absolventka školy, naučila dobrovolné tanečníky základům zumby.

O hudbu a další zábavu se v průběhu večera pečlivě starala hudební skupina Radka Vincoura, Fofrovanka, která opět nezklamala  a ve spojení s tombolou, výborným občerstvením a povznesenou náladou hostů se večer skutečně velice vydařil.
Mgr. Hana Chudá

Použití textů, dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto webu, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu, je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!