TENI

Čtvrtek 12. 6. byl pro prvňáčky významným dnem – byli totiž pasováni na opravdové čtenáře. Není to tak dávno, co usedali s aktovkami do školních lavic, plni očekávání, ale i obav, a už se přiblížil konec jejich prvního školního roku. Děti toho zvládly opravdu hodně – přece jen, naučit se během jednoho roku číst, psát a počítat, je výkon, který určitě zaslouží velkou pochvalu. A jelikož jsme se chtěli podělit o to, co jsme se za celý rok naučili a co jsme zažili, připravili jsme s dětmi pěkný program pro rodiče plný básniček a písniček. TEN
Vyvrcholením celé akce bylo slavnostní pasování na čtenáře.  Pan ředitel pasoval děti mečem, který si vyrobily ve školní družině, a popřál jim, ať je čtení baví a přináší jim jen radost. Odměnou pro malé čtenáře byla šerpa s vlastním jménem a nápisem „Čtenář/ka 2014" a také knížka pohádek od Ivony Březinové, která bude součástí mimočítankové četby ve 2. třídě. Pevně věřím, že jsme tímto vstoupili na cestičku k rozvoji čtenářské gramotnosti.

Mgr. Jitka Motáňová, třídní učitelka

V pátek 9. května děti z 1.– 4. třídy zhlédly dřevěné plastiky Pradědovy galerie v Jiříkově, patřící řezbáři Halouzkovi. V areálu obdivovaly největší betlém na světě, draka chrlícího oheň, vládce Jeseníků – děda Praděda a plno dalších postaviček a zvířat. Zaujaly i různé prolézačky a kolotoče vytvořené rukou mistra dláta a pily.

Další příjemný a poučný zážitek je čekal ve výrobně vycházkové a domácí obuvi Jonap v Pasece. Prošly celým provozem od počátečního vykrajování jednotlivých dílů z kůže, šití a kompletování bot. Mnozí si po exkurzi budou své obutí více šetřit.

Páťáci se tentokrát od programu 1. stupně odtrhli a společně s šesťáky, sedmáky a osmáky si zvolili větší „vzrůšo“ v Olomouci: tříhodinový program v Lanovém centru PROUD a dvě hry v Laser Aréně. V lanáči si děcka troufla i na ta nejvyšší stanoviště a někteří si dokonce dvakrát skočili pomyslnou třešničku na dortu – big swing! Nejenom že žáci překonávali sami sebe, ale museli si také vzájemně mezi sebou důvěřovat, protože se při lezení na překážky jistili. A o laser game? To nemá cenu se rozepisovat! Zeptejte se všech, kdo si nasadili vesty, chopili se zbraní a vrhli se do víru boje. Vycházeli splavení potem, s rozzářenýma očima, plni zážitků, pocitů nadšení, překvapení a zábavy.

Všechny třídy si jistě tento výjimečný pátek se vzrušením užili, možná jen 9. třída, které nepřálo počasí, aby se vydala na pěší túru do Nové Hradečné zkouknout vodní svět, strávila poklidný den u promítání filmů.

J. Krestýnová a H. Pořízková

V úterý 13. května 2014 se naše škola již tradičně zúčastnila oblastního kola dopravní soutěže Mladý cyklista. Pro tento den jsme se připravovali jak po stránce technické (jízda zručnosti), tak po stránce znalostní (první pomoc, pravidla silničního provozu při jízdě na dopravním hřišti, testy). Na dopravním hřišti se utkalo 7 družstev v kategorii mladších a 7 družstev v kategorii starších žáků ze škol: ZŠ Uničov Pionýrů, ZŠ Dlouhá Loučka, ZŠ Medlov, ZŠ Uničov Haškova, ZŠ Uničov U Stadionu, ZŠ Újezd u Uničova.

Naši školu reprezentovali:

Ml. kategorie: Natálka Reichertová, Lucka Dobrozemská, Břeťa Navrátil, Jirka Polc

Mladší žáci obhájili 5. místo.

St. kategorie: Lea Hrabáčková, Lucka Zatloukalová, Miloš Dubový, Honza Brachtl

Starší žáci se umístili taktéž na 5. místě.

Mgr. Jitka Loutocká


V pátek 2. května se kolem deváté hodiny rozlehla školou výzva pana ředitele k okamžitému opuštění budovy školy. Hustý kouř na chodbách podpořil hlavně v těch malých pocit, že naše škola skutečně hoří. Se strachem, ale i pláčem se žáci prvního stupně evakuovali na své stanoviště před obecním úřadem. Druhý stupeň spíše za jásotu, že by opravdu škola lehla popelem, opustil budovu nejkratší cestou – zadním východem na seřadiště za Blahákovým hostincem. Situace se ale mírně zdramatizovala, když třídní učitel deváťáků J. Krestýn nahlásil pohřešování svého žáka Martina Kokošky. Za chvíli však byl Martin hasiči zachráněn, prvňáčky uchlácholila paní učitelka Motáňová,  slzy zmizely. Jen někteří starší žáci si povzdechli, když velitel hasičského zásahu na závěr oznámil, že šlo skutečně pouze o taktické cvičení SDH okrsku Dlouhá Loučka a nácvik ochrany člověka za mimořádných událostí.

Mgr. Vl. Piková

Každoročně koncem března se milovníci hudby a dobré zábavy, ale také přátelé školy, těší na tradiční ples SRPŠ. Opět nezklamal! Večer byl slavnostně uveden několika projevy a skvěle zorganizovaným vystoupením – polonézou žáků 9. tříd, kteří předvedli tance klasické i moderní, vlnili se v pomalém i svižnějším tempu. P. uč. Šárka Kallerová si s nimi dala opravdu hodně záležet. Každý z absolventů byl představen dvěma bývalými žákyněmi školy, Anetou a Hankou, a hosté mohli také zhlédnout zajímavou projekci ke každému z nich. Poté si většina „deváťáků“ zatančila v rytmu Fofrovanky s rodiči nebo širším příbuzenstvem.

Tím však nadšení rodičů neskončilo; další žáci se předvedli ve třech tanečních vystoupeních.    První z nich bylo neformálním vítáním jara, protože nám zatančily malé a pilné včeličky z nejnižších ročníků, druhé vystoupení bylo pojato ve stylu retromuzikálu Pomáda a třetí bylo moderní „všehochutí“ české i zahraniční muziky. S dětmi nacvičovaly Jitka Dubová a p. uč. Chudá.

V dalších minutách se hosté věnovali tanci, občerstvení i zábavě, čas ubíhal rychlostí závodního koně. Hosté se mohli po půlnoci radovat z cen vyhraných v tombole, přičemž hlavní cenu večera tvořil LCD televizor.

Veliké poděkování patří rodičům, dětem i pracovníkům školy a nelze opomenout také veliký   dík všem sponzorům. Doufejme, že se příští ples také takto vydaří a bude opět hojná účast.

Mgr. Hana Chudá

Jako každý rok i letos naše sdružení uspořádalo koncem března tradiční společenský ples SRPŠ, který se i v letošním roce těšil hojné účasti. K tanci a poslechu hrála skupina Fofrovanka. Ples byl zahájen nádherným vystoupením žáků  9. třídy. Celý jejich taneční program s nimi   nacvičila Šárka Kallerová, která byla za velkého potlesku odměněna nádhernou kyticí růží a také my moc děkujeme za čas, který dětem věnovala, chuť a trpělivost, kterou s nimi měla.
Děkujeme.

O doprovodný  program se postarala úžasná vystoupení žáků ZŠ pod vedením Jitky Dubové a p. uč. Chudé, kterým také patří náš velký dík.

Kromě jiného byla pro všechny připravena nádherná a bohatá tombola a malé občerstvení na stolech.

Dovolte mi prosím jménem svým i jménem SRPŠ  moc poděkovat všem, kteří se na přípravě   tohoto plesu podíleli, všem sponzorům, bez kterých by nebyla tombola tak velká a pestrá, p. H. Krestýnové, která nám umožnila ples zorganizovat v sále KD a také zaměstnancům školy  a    školní jídelny.

Iveta Kokošková

V pátek 14. března 2014 se konaly na II. stupni naší ZŠ přednášky Policie ČR, přesněji řečeno Preventivně informační skupiny Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje v Olomouci. V rámci prevence kriminality a jiných sociálně patologických jevů byly besedy zaměřeny na problematiku trestně právní odpovědnosti jak ve všeobecné rovině (co je trestné a jaké jsou postihy), tak dané do souvislostí s mnoha tématy, např. alkohol, drogy, kyberkriminalita, majetková kriminalita či BESIP. Pan poručík měl připravenou poutavou prezentaci a mnoho zajímavých informací, které byly velice poučné, ale někdy také úsměvné či obdivuhodné. Děkujeme za návštěvu a doufejme, že si žáci vzali alespoň „ z něčeho“ ponaučení!

Mgr. Hana Pořízková

V úterý 11. února 2014 zhlédli žáci druhého stupně představení Černá komedie v šumperském divadle. Vtip této komedie, která se hraje na světových jevištích už bezmála padesát let, spočívá v záměně světla a tmy. Postavy se v plném světle nevidí, a tak vzniká nespočet vynikajících příležitostí k rozehrání komických situací. Mladý sochař, který se svou snoubenkou očekává návštěvu jejího otce, přísného plukovníka, si pro vylepšení dojmu  tajně vypůjčí nábytek z bytu svého nepřítomného souseda. Ve stejnou dobu se má dostavit i milovník umění, který projevil zájem o koupi výtvarného díla. V domě však vypadnou pojistky a vše se ponoří do tmy. O humorné až lechtivé situace není nouze…

První stupeň naší ZŠ se ve čtvrtek 20. února setkal v Divadle Šumperk s medvědářem Kubou Kubikulou a jeho neposlušným, líným a mlsným medvídkem Kubulou. Děti přihlížely jejich putování světem a snad se nezalekly ani medvědího strašidla Barbuchy. Tato veselá pohádka se žákům 1.- 4. třídy velice líbila. Poděkování patří nejen hercům šumperského divadla, ale i SRPŠ, které hradilo dopravu na obě představení.

Trapas nepřežiju!  To není hláška našich žáků druhého stupně, ale název představení, které viděli ve čtvrtek 27. února v Uničově. Tam totiž přijela herečka Michaela Dolinová alias paní Ryposluch (Rychlá pomoc slušného chování), aby pomohla mladému muži Ladislavu Ondřejovi, známému ze seriálu Ordinace v růžové zahradě. Ten se přestěhoval do nového města a bojí se nového kolektivu ve škole, nových učitelů, sousedů a holek! Více jak hodinová opravdu zábavná lekce slušného chování se zpěvy a tancem byla korunována spoluúčastí žákyně naší školy Káji Berkové na představení, když byla vyzvána, aby hrála dívku mladého chlapce a šla s ním do kina… Hereckého úkolu se zhostila odvážně a zdatně oběma hercům sekundovala. Po představení se ještě dlouhou dobu musel mladý herec s diváky a hlavně divačkami fotit a podepisovat se na plakátky či předloktí.

Mgr. Vladimíra Piková

Protože se naše škola pravidelně před Vánoci zapojuje do kulturního života obce, ani letos tomu nebylo jinak. Ve středu 4. 12. se konala vánoční besídka, které se tentokrát zúčastnili žáci z každého ročníku. Mohli jsme vidět přímo smršť pestrých tanců, písní a scének zaměřených na mikulášskou a vánoční tématiku. Na jevišti i v hledišti se to hemžilo čerty, baletkami, trpaslíky, biblickými postavami, zvířátky, zpěváky i hudebníky, nechyběla ani zábavně pojatá tombola. Scénky však byly nejen zábavné, ale také poučné; diváci poznali vánoční tradice v cizích zemích i to, co předcházelo narození Ježíše. Kdo neúčinkoval na pódiu, vypomohl s přípravou scén, ozvučením, kostýmy a dalšími pro divadelní scénu tolik potřebnými pracemi. Dětem hojně vypomohli učitelé i rodiče a sami žáci mohou být se svým úspěchem velmi spokojeni, proto všem zmíněným patří velké poděkování za práci i vytvoření příjemné předvánoční atmosféry.

Účast ze strany veřejnosti byla opravdu potěšující, výtěžek z dobrovolného vstupného je čerstvým příspěvkem do SRPŠ.

Mgr. Hana Chudá

Ve středu  27.11. 2013 se naši žáci 8. a 9. třídy zúčastnili prezenční výstavy Scholaris, která se konala v Olomouci. Měli zde možnost seznámit se s nabídkou vzdělání středních škol Olomouckého kraje. Získali zde mnoho cenných informací, které určitě využijí pro volbu svého dalšího vzdělávání. V Olomouci ještě žáci navštívili IQ park na církevním gymnáziu, kde si mohli vyzkoušet různé fyzikální a chemické pokusy.

Mgr. Eva Navrátilová

Použití textů, dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto webu, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu, je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!