14. ledna 2015 přijela do naší školy profesionální hudební skupina Marbo se dvěma programy. Pro MŠ a I. stupeň si připravila program Zpívání nás baví se spoustou lidových písniček i písní z dětských muzikálů a filmů. Druhému stupni pak předvedla program Osvobozené divadlo a Semafor, v němž žáky seznámila s trochou historie těchto divadel, ale hlavně se spoustou známých hitů, např. Ezop a brabenec, Život je jen náhoda, Marnivá sestřenice, Pramínek vlasů…. Děti se do programu aktivně zapojovaly, zpívaly, vytleskávaly rytmus, obdivovaly saxofonová sóla i pěvecké výkony umělců.

Mgr. Vladimíra Piková

Pátek 27. června byl posledním dnem školního roku 2013-2014. Pozvání ke společnému slavnostnímu zakončení, které se konalo v tělocvičně, přijali: starosta obce Ing. Josef Šenk, předsedkyně SRPŠ paní Iveta Kokošková, členka školské rady Andrea Kantorová. Tradičním hostem je i bývalý ředitel školy Mgr. Miloslav Makas.

Po zhodnocení celoroční práce, které přednesl ředitel školy Mgr. Ladislav Vyhnálek, představil všechny vyznamenané žáky zást. ředitele Mgr. Radomil Kryl. Nejlepší žáci v jednotlivých třídách obdrželi od svých třídních učitelů upomínkovou knihu. Byli to: 1. tř. – A. Hejná a A. Pěčková, 2.tř. – V. Fiala a K. Grmelová, 3. tř. – A. Axmannová a D. Kyselý, 4. tř. – M. Pik a L. Zatloukalová, 5. tř. – B. Navrátil a P. Urbášek, 6. tř. – N. Maršálková a J. Nikl, 7. tř. – A. Richterová a E. Ryšavá, 8. tř. – D. Kyselá a B. Mrtvá, 9. tř. – M. Brachtlová a M. Dubový. Dojemnou chvílí bylo loučení s vycházejícími žáky. Rozloučili jsme se také s paní učitelkou Mgr. Hanou Chudou, která odchází na mateřskou dovolenou a Mgr. Hanou Pořízkovou, která zastupovala za Mgr. Karlu Luňáčkovou. Pěkné prázdniny popřáli dětem také hosté. Po krátkém zhodnocení ve svých třídách již žáci s vysvědčením vyrazili vstříc prázdninám.

Jaký byl tedy uplynulý školní rok?

Určitě plný zajímavých akcí a aktivit, které našim dětem umožňují propojit teorii s praxí a uplatnit nabyté vědomosti a dovednosti v různých soutěžích, kurzech, besedách, veřejných vystoupení atd. Řadu akcí jsme také sami organizovali.

Některé významné akce připomínám:

Pasování prvňáčků na čtenáře, projekt „jablíčkový den“, škola v přírodě - 2. třída (Karlov p. Pr.), škola v přírodě - 3. + 4. třída (Ostružná). Zúčastnili jsme se matematických, fyzikálních, jazykových, dějepisných, výtvarných, dopravních, ekologických a pěveckých soutěží. Čestného uznání v republikovém kole literární soutěže „Požární ochrana očima dětí“ dosáhl Jakub Nikl. Žáci reprezentovali školu i obec v řadě sportovních soutěží – atletice, florbalu, kopané, košíkové, vybíjené atd. Mnohé sportovní soutěže jsme také pro okolní školy organizovali (Mikulášský a Vánoční turnaj v košíkové). Škola pořádala lyžařský kurz (9.tř.), plavecký výcvik (3.+4. tř.). Zajímavé akce jsme připravili ke Dni Země a Dni dětí, dále nocování ve škole, školní výlety. Dokonce nám „hořela škola“ – což bylo námětové cvičení hasičských sborů. Navštívili jsme divadelní představení v Šumperku.

Škola se také prezentovala řadou významných vystoupení v obci. Některé připomínám: Vánoční besídka v KD, lidové pásmo v Sále u Blaháků, ples SRPŠ, vystoupení žáků na vítání dětí a setkání důchodců, tělovýchovná akademie, benefiční koncert v kostele. Děkuji všem žákům za reprezentaci školy na soutěžích a veřejných vystoupeních. Také všem učitelům za přípravu žáků na tyto akce.

Co nejvíce žáky zajímalo, byly výsledky prospěchu a chování za druhé pololetí. Musím říct, že jsou to výsledky velmi dobré. Celkem 77 žáků (60%) mělo vyznamenání, 48 prospělo a bohužel 3 žáci neprospěli. Musím pochválit žáky, kteří nepatří k prospěchově nejlepším, ale dokázali se zlepšit. Vůbec nejlepší byl Ctibor Talanda. Zlepšil si průměrný prospěch o 0,57. Je to zlepšení klasifikace v sedmi předmětech!!! Další byl Vilém Mráz (0,42) a Eliška Fuchsová (0,29). Jsem rád, že i z hlediska chování již několik let máme minimum negativních jevů. Byla udělena jedna důtka ředitele školy a v jednom případě snížena známka z chování (za neomluvené hodiny). Naopak 76 žáků (59%) obdrželo pochvalu třídního učitele. Čtyři žáci (J. Nikl – 6. tř., V. Blumtrittová, G. Hejná a S. Zámečník – 9. třída) obdrželi pochvalu ředitele školy. Celkem žáci zameškali 4443 hodin. To je výrazně lepší výsledek než vloni. Nejlepší byli „třeťáci“ s průměrem 20 hodin na žáka. K hodnocení naší práce využíváme již několik let testy Scio. Výsledky našich žáků v převážné většině odpovídají výsledkům ostatních škol. Nesmírně pozitivní je hodnocení školy z hlediska její vybavenosti, estetického prostředí, bezpečnosti, vztahů mezi žáky, žáky a učiteli, řešení problémů atd. Zde se hodnotící ukazatel z pohledu rodičů a dětí pohybuje mezi 90 – 100%.

Ve škole pracovalo 14 kroužků zájmové činnosti. Vedoucími byli především učitelé, ale také rodiče. Všem tímto za velice náročnou a záslužnou práci děkuji. Již několik let také máme volitelný předmět náboženství.

Co se bude dít ve škole o prázdninách? Křik a povyk dětí nahradí pracovní ruch. Bude se provádět rekonstrukce elektřiny v 1. patře hlavní budovy. Především by měla být v průběhu prázdnin zahájena rozsáhlá akce „zateplení celého areálu“, což představuje výměnu oken, rekonstrukci střech, termofasádu a rekonstrukci kotelny. Vše směřujeme k tomu, aby byla škola opět připravená v září pro naše děti.

Na závěr chci poděkovat všem učitelům a provozním zaměstnancům za celoroční náročnou práci. Děkuji za výbornou spolupráci vedení obce, SRPŠ a školské radě.

Všem zaměstnancům i Vám občanům Šumvaldu přeji příjemnou a klidnou dovolenou. Dětem samozřejmě HEZKÉ PRÁZDNINY

ředitel školy: Mgr. Ladislav Vyhnálek

Děti ze 3. - 4. třídy prožily předposlední červnový týden v krásné krajině Jeseníků v Ostružné. Škola v přírodě se nesla v duchu ,,Skřítka Ostružníčka", kterého děti hned první den zdařile nakreslily. Během pobytu v penzionu Anežka si upevnily hravou formou svoje znalosti ze všech předmětů, především z přírodovědy. Vycházky lesem, vnímání ptačího zpěvu, objevení chráněných rostlin, poznávání stromů, orientační závod, opékání špekáčků, zpívání u ohýnku, pohybové hry na čerstvém vzduchu, lovení zajímavých kamínků, v nich zanechá určitě pěkné vzpomínky.  Ovšem nejvíce děti zaujal ,,Lesní bar " v Horní Lipové,  lanové centrum v Branné, kde si vyzkoušely svou obratnost a odvahu. Zabodoval bowling i bazén. Některé děti byly poprvé ve ,,světě " bez rodičů a zvládly to na výbornou.
Velký dík patří za odvoz kufrů panu J. Berkovi a J. Číkovi, za odměny do soutěží paní M. Krestýnové z drogerie, J. Urbáškovi a panu Š. Wiedermannovi.                                                                J. Krestýnová, tř. uč. 4. třídy

Poslední květnový týden strávilo 19 druháků bez rodičů, televize a počítače v Karlově pod Pradědem. Pět dnů bylo naplněno hrami, procházkami, sportováním a dalšími společnými aktivitami, které jsme prožili v pohodové náladě. Pro mnohé to byla první zkušenost s pobytem mimo rodinu a všichni tuto zkoušku odvahy a samostatnosti zvládli na jedničku. Byli jsme spolu téměř 24 hodin denně, takže zážitků máme určitě hodně, ale především jsme měli možnost se více poznat a stmelit kolektiv naší třídy.                  Mgr. Šárka Kallerová tř. uč.

TENI

Čtvrtek 12. 6. byl pro prvňáčky významným dnem – byli totiž pasováni na opravdové čtenáře. Není to tak dávno, co usedali s aktovkami do školních lavic, plni očekávání, ale i obav, a už se přiblížil konec jejich prvního školního roku. Děti toho zvládly opravdu hodně – přece jen, naučit se během jednoho roku číst, psát a počítat, je výkon, který určitě zaslouží velkou pochvalu. A jelikož jsme se chtěli podělit o to, co jsme se za celý rok naučili a co jsme zažili, připravili jsme s dětmi pěkný program pro rodiče plný básniček a písniček. TEN
Vyvrcholením celé akce bylo slavnostní pasování na čtenáře.  Pan ředitel pasoval děti mečem, který si vyrobily ve školní družině, a popřál jim, ať je čtení baví a přináší jim jen radost. Odměnou pro malé čtenáře byla šerpa s vlastním jménem a nápisem „Čtenář/ka 2014" a také knížka pohádek od Ivony Březinové, která bude součástí mimočítankové četby ve 2. třídě. Pevně věřím, že jsme tímto vstoupili na cestičku k rozvoji čtenářské gramotnosti.

Mgr. Jitka Motáňová, třídní učitelka

V pátek 9. května děti z 1.– 4. třídy zhlédly dřevěné plastiky Pradědovy galerie v Jiříkově, patřící řezbáři Halouzkovi. V areálu obdivovaly největší betlém na světě, draka chrlícího oheň, vládce Jeseníků – děda Praděda a plno dalších postaviček a zvířat. Zaujaly i různé prolézačky a kolotoče vytvořené rukou mistra dláta a pily.

Další příjemný a poučný zážitek je čekal ve výrobně vycházkové a domácí obuvi Jonap v Pasece. Prošly celým provozem od počátečního vykrajování jednotlivých dílů z kůže, šití a kompletování bot. Mnozí si po exkurzi budou své obutí více šetřit.

Páťáci se tentokrát od programu 1. stupně odtrhli a společně s šesťáky, sedmáky a osmáky si zvolili větší „vzrůšo“ v Olomouci: tříhodinový program v Lanovém centru PROUD a dvě hry v Laser Aréně. V lanáči si děcka troufla i na ta nejvyšší stanoviště a někteří si dokonce dvakrát skočili pomyslnou třešničku na dortu – big swing! Nejenom že žáci překonávali sami sebe, ale museli si také vzájemně mezi sebou důvěřovat, protože se při lezení na překážky jistili. A o laser game? To nemá cenu se rozepisovat! Zeptejte se všech, kdo si nasadili vesty, chopili se zbraní a vrhli se do víru boje. Vycházeli splavení potem, s rozzářenýma očima, plni zážitků, pocitů nadšení, překvapení a zábavy.

Všechny třídy si jistě tento výjimečný pátek se vzrušením užili, možná jen 9. třída, které nepřálo počasí, aby se vydala na pěší túru do Nové Hradečné zkouknout vodní svět, strávila poklidný den u promítání filmů.

J. Krestýnová a H. Pořízková

V úterý 13. května 2014 se naše škola již tradičně zúčastnila oblastního kola dopravní soutěže Mladý cyklista. Pro tento den jsme se připravovali jak po stránce technické (jízda zručnosti), tak po stránce znalostní (první pomoc, pravidla silničního provozu při jízdě na dopravním hřišti, testy). Na dopravním hřišti se utkalo 7 družstev v kategorii mladších a 7 družstev v kategorii starších žáků ze škol: ZŠ Uničov Pionýrů, ZŠ Dlouhá Loučka, ZŠ Medlov, ZŠ Uničov Haškova, ZŠ Uničov U Stadionu, ZŠ Újezd u Uničova.

Naši školu reprezentovali:

Ml. kategorie: Natálka Reichertová, Lucka Dobrozemská, Břeťa Navrátil, Jirka Polc

Mladší žáci obhájili 5. místo.

St. kategorie: Lea Hrabáčková, Lucka Zatloukalová, Miloš Dubový, Honza Brachtl

Starší žáci se umístili taktéž na 5. místě.

Mgr. Jitka Loutocká


V pátek 2. května se kolem deváté hodiny rozlehla školou výzva pana ředitele k okamžitému opuštění budovy školy. Hustý kouř na chodbách podpořil hlavně v těch malých pocit, že naše škola skutečně hoří. Se strachem, ale i pláčem se žáci prvního stupně evakuovali na své stanoviště před obecním úřadem. Druhý stupeň spíše za jásotu, že by opravdu škola lehla popelem, opustil budovu nejkratší cestou – zadním východem na seřadiště za Blahákovým hostincem. Situace se ale mírně zdramatizovala, když třídní učitel deváťáků J. Krestýn nahlásil pohřešování svého žáka Martina Kokošky. Za chvíli však byl Martin hasiči zachráněn, prvňáčky uchlácholila paní učitelka Motáňová,  slzy zmizely. Jen někteří starší žáci si povzdechli, když velitel hasičského zásahu na závěr oznámil, že šlo skutečně pouze o taktické cvičení SDH okrsku Dlouhá Loučka a nácvik ochrany člověka za mimořádných událostí.

Mgr. Vl. Piková

Každoročně koncem března se milovníci hudby a dobré zábavy, ale také přátelé školy, těší na tradiční ples SRPŠ. Opět nezklamal! Večer byl slavnostně uveden několika projevy a skvěle zorganizovaným vystoupením – polonézou žáků 9. tříd, kteří předvedli tance klasické i moderní, vlnili se v pomalém i svižnějším tempu. P. uč. Šárka Kallerová si s nimi dala opravdu hodně záležet. Každý z absolventů byl představen dvěma bývalými žákyněmi školy, Anetou a Hankou, a hosté mohli také zhlédnout zajímavou projekci ke každému z nich. Poté si většina „deváťáků“ zatančila v rytmu Fofrovanky s rodiči nebo širším příbuzenstvem.

Tím však nadšení rodičů neskončilo; další žáci se předvedli ve třech tanečních vystoupeních.    První z nich bylo neformálním vítáním jara, protože nám zatančily malé a pilné včeličky z nejnižších ročníků, druhé vystoupení bylo pojato ve stylu retromuzikálu Pomáda a třetí bylo moderní „všehochutí“ české i zahraniční muziky. S dětmi nacvičovaly Jitka Dubová a p. uč. Chudá.

V dalších minutách se hosté věnovali tanci, občerstvení i zábavě, čas ubíhal rychlostí závodního koně. Hosté se mohli po půlnoci radovat z cen vyhraných v tombole, přičemž hlavní cenu večera tvořil LCD televizor.

Veliké poděkování patří rodičům, dětem i pracovníkům školy a nelze opomenout také veliký   dík všem sponzorům. Doufejme, že se příští ples také takto vydaří a bude opět hojná účast.

Mgr. Hana Chudá

Jako každý rok i letos naše sdružení uspořádalo koncem března tradiční společenský ples SRPŠ, který se i v letošním roce těšil hojné účasti. K tanci a poslechu hrála skupina Fofrovanka. Ples byl zahájen nádherným vystoupením žáků  9. třídy. Celý jejich taneční program s nimi   nacvičila Šárka Kallerová, která byla za velkého potlesku odměněna nádhernou kyticí růží a také my moc děkujeme za čas, který dětem věnovala, chuť a trpělivost, kterou s nimi měla.
Děkujeme.

O doprovodný  program se postarala úžasná vystoupení žáků ZŠ pod vedením Jitky Dubové a p. uč. Chudé, kterým také patří náš velký dík.

Kromě jiného byla pro všechny připravena nádherná a bohatá tombola a malé občerstvení na stolech.

Dovolte mi prosím jménem svým i jménem SRPŠ  moc poděkovat všem, kteří se na přípravě   tohoto plesu podíleli, všem sponzorům, bez kterých by nebyla tombola tak velká a pestrá, p. H. Krestýnové, která nám umožnila ples zorganizovat v sále KD a také zaměstnancům školy  a    školní jídelny.

Iveta Kokošková

Použití textů, dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto webu, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu, je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!