V pátek 2. května se kolem deváté hodiny rozlehla školou výzva pana ředitele k okamžitému opuštění budovy školy. Hustý kouř na chodbách podpořil hlavně v těch malých pocit, že naše škola skutečně hoří. Se strachem, ale i pláčem se žáci prvního stupně evakuovali na své stanoviště před obecním úřadem. Druhý stupeň spíše za jásotu, že by opravdu škola lehla popelem, opustil budovu nejkratší cestou – zadním východem na seřadiště za Blahákovým hostincem. Situace se ale mírně zdramatizovala, když třídní učitel deváťáků J. Krestýn nahlásil pohřešování svého žáka Martina Kokošky. Za chvíli však byl Martin hasiči zachráněn, prvňáčky uchlácholila paní učitelka Motáňová,  slzy zmizely. Jen někteří starší žáci si povzdechli, když velitel hasičského zásahu na závěr oznámil, že šlo skutečně pouze o taktické cvičení SDH okrsku Dlouhá Loučka a nácvik ochrany člověka za mimořádných událostí.

Mgr. Vl. Piková

Každoročně koncem března se milovníci hudby a dobré zábavy, ale také přátelé školy, těší na tradiční ples SRPŠ. Opět nezklamal! Večer byl slavnostně uveden několika projevy a skvěle zorganizovaným vystoupením – polonézou žáků 9. tříd, kteří předvedli tance klasické i moderní, vlnili se v pomalém i svižnějším tempu. P. uč. Šárka Kallerová si s nimi dala opravdu hodně záležet. Každý z absolventů byl představen dvěma bývalými žákyněmi školy, Anetou a Hankou, a hosté mohli také zhlédnout zajímavou projekci ke každému z nich. Poté si většina „deváťáků“ zatančila v rytmu Fofrovanky s rodiči nebo širším příbuzenstvem.

Tím však nadšení rodičů neskončilo; další žáci se předvedli ve třech tanečních vystoupeních.    První z nich bylo neformálním vítáním jara, protože nám zatančily malé a pilné včeličky z nejnižších ročníků, druhé vystoupení bylo pojato ve stylu retromuzikálu Pomáda a třetí bylo moderní „všehochutí“ české i zahraniční muziky. S dětmi nacvičovaly Jitka Dubová a p. uč. Chudá.

V dalších minutách se hosté věnovali tanci, občerstvení i zábavě, čas ubíhal rychlostí závodního koně. Hosté se mohli po půlnoci radovat z cen vyhraných v tombole, přičemž hlavní cenu večera tvořil LCD televizor.

Veliké poděkování patří rodičům, dětem i pracovníkům školy a nelze opomenout také veliký   dík všem sponzorům. Doufejme, že se příští ples také takto vydaří a bude opět hojná účast.

Mgr. Hana Chudá

Jako každý rok i letos naše sdružení uspořádalo koncem března tradiční společenský ples SRPŠ, který se i v letošním roce těšil hojné účasti. K tanci a poslechu hrála skupina Fofrovanka. Ples byl zahájen nádherným vystoupením žáků  9. třídy. Celý jejich taneční program s nimi   nacvičila Šárka Kallerová, která byla za velkého potlesku odměněna nádhernou kyticí růží a také my moc děkujeme za čas, který dětem věnovala, chuť a trpělivost, kterou s nimi měla.
Děkujeme.

O doprovodný  program se postarala úžasná vystoupení žáků ZŠ pod vedením Jitky Dubové a p. uč. Chudé, kterým také patří náš velký dík.

Kromě jiného byla pro všechny připravena nádherná a bohatá tombola a malé občerstvení na stolech.

Dovolte mi prosím jménem svým i jménem SRPŠ  moc poděkovat všem, kteří se na přípravě   tohoto plesu podíleli, všem sponzorům, bez kterých by nebyla tombola tak velká a pestrá, p. H. Krestýnové, která nám umožnila ples zorganizovat v sále KD a také zaměstnancům školy  a    školní jídelny.

Iveta Kokošková

V pátek 14. března 2014 se konaly na II. stupni naší ZŠ přednášky Policie ČR, přesněji řečeno Preventivně informační skupiny Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje v Olomouci. V rámci prevence kriminality a jiných sociálně patologických jevů byly besedy zaměřeny na problematiku trestně právní odpovědnosti jak ve všeobecné rovině (co je trestné a jaké jsou postihy), tak dané do souvislostí s mnoha tématy, např. alkohol, drogy, kyberkriminalita, majetková kriminalita či BESIP. Pan poručík měl připravenou poutavou prezentaci a mnoho zajímavých informací, které byly velice poučné, ale někdy také úsměvné či obdivuhodné. Děkujeme za návštěvu a doufejme, že si žáci vzali alespoň „ z něčeho“ ponaučení!

Mgr. Hana Pořízková

V úterý 11. února 2014 zhlédli žáci druhého stupně představení Černá komedie v šumperském divadle. Vtip této komedie, která se hraje na světových jevištích už bezmála padesát let, spočívá v záměně světla a tmy. Postavy se v plném světle nevidí, a tak vzniká nespočet vynikajících příležitostí k rozehrání komických situací. Mladý sochař, který se svou snoubenkou očekává návštěvu jejího otce, přísného plukovníka, si pro vylepšení dojmu  tajně vypůjčí nábytek z bytu svého nepřítomného souseda. Ve stejnou dobu se má dostavit i milovník umění, který projevil zájem o koupi výtvarného díla. V domě však vypadnou pojistky a vše se ponoří do tmy. O humorné až lechtivé situace není nouze…

První stupeň naší ZŠ se ve čtvrtek 20. února setkal v Divadle Šumperk s medvědářem Kubou Kubikulou a jeho neposlušným, líným a mlsným medvídkem Kubulou. Děti přihlížely jejich putování světem a snad se nezalekly ani medvědího strašidla Barbuchy. Tato veselá pohádka se žákům 1.- 4. třídy velice líbila. Poděkování patří nejen hercům šumperského divadla, ale i SRPŠ, které hradilo dopravu na obě představení.

Trapas nepřežiju!  To není hláška našich žáků druhého stupně, ale název představení, které viděli ve čtvrtek 27. února v Uničově. Tam totiž přijela herečka Michaela Dolinová alias paní Ryposluch (Rychlá pomoc slušného chování), aby pomohla mladému muži Ladislavu Ondřejovi, známému ze seriálu Ordinace v růžové zahradě. Ten se přestěhoval do nového města a bojí se nového kolektivu ve škole, nových učitelů, sousedů a holek! Více jak hodinová opravdu zábavná lekce slušného chování se zpěvy a tancem byla korunována spoluúčastí žákyně naší školy Káji Berkové na představení, když byla vyzvána, aby hrála dívku mladého chlapce a šla s ním do kina… Hereckého úkolu se zhostila odvážně a zdatně oběma hercům sekundovala. Po představení se ještě dlouhou dobu musel mladý herec s diváky a hlavně divačkami fotit a podepisovat se na plakátky či předloktí.

Mgr. Vladimíra Piková

Protože se naše škola pravidelně před Vánoci zapojuje do kulturního života obce, ani letos tomu nebylo jinak. Ve středu 4. 12. se konala vánoční besídka, které se tentokrát zúčastnili žáci z každého ročníku. Mohli jsme vidět přímo smršť pestrých tanců, písní a scének zaměřených na mikulášskou a vánoční tématiku. Na jevišti i v hledišti se to hemžilo čerty, baletkami, trpaslíky, biblickými postavami, zvířátky, zpěváky i hudebníky, nechyběla ani zábavně pojatá tombola. Scénky však byly nejen zábavné, ale také poučné; diváci poznali vánoční tradice v cizích zemích i to, co předcházelo narození Ježíše. Kdo neúčinkoval na pódiu, vypomohl s přípravou scén, ozvučením, kostýmy a dalšími pro divadelní scénu tolik potřebnými pracemi. Dětem hojně vypomohli učitelé i rodiče a sami žáci mohou být se svým úspěchem velmi spokojeni, proto všem zmíněným patří velké poděkování za práci i vytvoření příjemné předvánoční atmosféry.

Účast ze strany veřejnosti byla opravdu potěšující, výtěžek z dobrovolného vstupného je čerstvým příspěvkem do SRPŠ.

Mgr. Hana Chudá

Ve středu  27.11. 2013 se naši žáci 8. a 9. třídy zúčastnili prezenční výstavy Scholaris, která se konala v Olomouci. Měli zde možnost seznámit se s nabídkou vzdělání středních škol Olomouckého kraje. Získali zde mnoho cenných informací, které určitě využijí pro volbu svého dalšího vzdělávání. V Olomouci ještě žáci navštívili IQ park na církevním gymnáziu, kde si mohli vyzkoušet různé fyzikální a chemické pokusy.

Mgr. Eva Navrátilová

thumb_Angel_Fish_14Děti z 1. stupně si v Nové Hradečné v rekonstruovaném mlýně prohlédly nádherné mořské živočichy, korály, živé kameny. Dozvěděly se plno zajímavostí o krmení a chovu mořských rybiček. Ukázka mořského světa hýřícími barvami děti nadchla. Na dotazy jim odpovídal pan Ing. Jiří Berta a jeho zaměstnanec. Všem moc děkujeme za ochotu a nevšední zážitek.
Jar. Krestýnová

Od 17. do 21. června proběhl jako každý rok sportovně turistický kurz. Tentokrát byl pojat jako týdenní cyklistické putování podél řeky Moravy. První den jsme projeli Litovelské Pomoraví od Mohelnice, přes Litovel a přespali jsme v Olomouci na ZŠ Svatoplukova. Druhý den jsme se vydali na naši nejdelší trasu (90 km). Projížděli jsme mezi tovačovskými rybníky, zastavili jsme se v Kroměříži a za úmorného vedra jsme večer dorazili do Štípy, severní části Zlína. Zde jsme strávili dvě noci. Ve středu byl den bez kola. Pěšky jsme se vydali do ZOO v Lešné a protože bylo opět strašné horko, tak jsme hledali každý stín. Večer byl táborák, zpívání a stezka odvahy. Čtvrteční ráno jsme si opět pobalili věci a vydali se na cestu. Přes Holešov a Troubky jsme dojeli až do Majetína, kde jsme se ubytovali ve zdejší sympatické „malotřídce“ a vydali se koupat. V pátek jsme vyrazili rovnou domů. Blízkost domova nám dodávala sílu do posledních kilometrů našeho putování. Před školou na nás již netrpělivě čekali rodiče a učitelé. Náš výlet by se neobešel bez pomoci pana Dobrozemského, který nám celý týden vozil batohy, spacáky a karimatky. Samozřejmě s námi byli i učitelé: naše třídní E. Navrátilová a p. ředitel L. Vyhnálek. Celkem jsme ujeli 264 km. Tento výlet byl jeden z nejlepších, co jsme na této škole zažili.

za 9. třídu Hanka Chlebníčková

P1010026

27. května se patnáct žáků z osmého a devátého ročníku vypravilo na exkurzi do největšího strojírenského závodu v naší republice – továrny Škoda Auto v Mladé Boleslavi.

Vyjeli jsme dopoledne vlakem ze stanice Červenka a po dvou přesedáních jsme dorazili do Mladé Boleslavi. V ní jsme navštívili centrum města, prohlédli si některé jeho zajímavosti a vydali se do muzea automobilů Škoda. Tam jsme absolvovali asi hodinu a půl trvající prohlídku i s odborným výkladem pana průvodce. Poté jsme nasedli do připraveného mikrobusu a v hustém dešti přijeli do samotného závodu. Měli jsme možnost vidět montáž motorů na lince, žáci si mohli prohlédnout kompletně rozmontovaný motor do Fabie a sledovali jeho postupné skládání do funkčního celku. Pak jsme se přemístili do nástrojárny a následně do lisovny, kde zrovna stříhací lis rozděloval ocelový plech na menší kusy, ze kterých se lisují díly karoserie.

Nazpět jsme jeli opět v hustém dešti, který v muzeu dokonce způsobil technické problémy s elektroinstalací.

Věřím, že se exkurze žákům zamlouvala a už nyní se mohou těšit na příští rok, kdy opět navštívíme nějaký významný podnik naší republiky.

Jídelníček

Jídelníček

Organizace šk. roku

Žádné události k zobrazení

Statistika přístupů

Statistika přístupů

Použití textů, dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto webu, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu, je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!