V pátek 11. prosince odpoledne se na naší základní škole poprvé uskutečnil vánoční jarmark a tím vyvrcholila více než měsíční snaha všech učitelů a žáků ukázat, co vše naše děti umí a co se dá vyrobit z nejobyčejnějších věcí. Každá třída, družina i keramický kroužek měly svůj stánek a v něm děti představily své výrobky. O skvělé nápady opravdu nebyla nouze. Návštěvníci si tak mohli koupit stojánky na ubrousky, nejrůznější zápichy s vánočními motivy, svícny, lucerny, záložky do knihy, sněhuláky, andílky, stromečky, zvonečky, jmenovky na dárky či keramické výrobky. Protože vybrat si z tak pestré nabídky bylo těžké a většině z nás při tom vyhládlo, mohli jsme si pochutnat na domácím vánočním cukroví, které napekly děti ve škole, na výborném vánočním punči ve venkovním stánku nebo na občerstvení ve školní kuchyňce, které přichystala 8. třída.

V 16 hodin se ale většina z nás už doslova tísnila ve školní družině. Ptáte se proč? Protože se zde konal vánoční koncert. Uvedli ho ti nejmladší, kteří navštěvují sbor pod vedením paní učitelky Šárky Kallerové a pokračovali kytaristé, kteří se každý týden snaží zdokonalit ve hře na kytaru i ve zpěvu s paní učitelkou Vlaďkou Pikovou. Po hodinovém koncertě už bylo téměř nemožné si něco koupit, k velkému překvapení nás všech a hlavně dětí, které pomáhaly ve svém stánku a prodávaly vlastní výrobky, si návštěvníci jarmarku koupili skoro vše! Hlavně těm nejmladším úplně zářila očka nadšením, protože viděly, že ta jejich, ne vždy lehká „práce“, měla smysl. Dobře věděly, že tím pomohou i dětem, které nemají takové štěstí jako ony a nemohou trávit Vánoce v kruhu své rodiny. Polovina výtěžku vánočního jarmarku totiž putovala do Klokánku v Dlouhé Loučce. Je to zařízení na pomoc týraným, opuštěným, zneužívaným nebo zanedbávaným dětem od narození do 18 let, které nabízí dětem místo ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče. V současné době tam pobývá 16 dětí od 5 do 16 let.

K velkému překvapení nás všech jsme v pátek 18. prosince, po sečtení výtěžku jarmarku, mohli slavnostně předat částku 12 000 Kč!!! Paní ředitelce Klokánku, Mgr. Šárce Kupčákové, peníze předal pan ředitel spolu se zástupci tříd z druhého stupně, kteří se tak o zařízení a jeho obyvatelích dozvěděli více a mohli svým spolužákům povyprávět, jak vlastně Klokánek funguje a jaké děti tam v současnosti jsou.

Druhou polovinu z celkové sumy peněz si každá třída nechala ve třídním fondu. Třídy na prvním stupni pojedou do kina a děti na druhém stupni si peníze ponechaly většinou na třídní výlet. Na tomto místě bych chtěla poděkovat všem, kteří přišli na vánoční jarmark a podpořili tak koupí výrobků či občerstvení nejen naše děti, ale pomohli i těm „neznámým“ z Klokánku. Zvláštní poděkování patří panu Břetislavu Navrátilovi, který nám pomohl s dekoracemi na vánoční jarmark a samozřejmě všem učitelům, zaměstnancům školy, vedoucím kroužků a dětem za skvělé nápady a jejich realizaci. Všichni dohromady jsme vytvořili kouzelnou vánoční atmosféru a já doufám, že se někdy příště na podobné akci opět uvidíme.

Mgr. Karla Luňáčková

Zábavné učení v 1. třídě

Tři podzimní dny říjnového týdne se nesly v 1. třídě ve znamení sladkých plodů našich zahrad. Prvňáčci to se svou přípravou na „Jablíčkové dny“ vzali opravdu pečlivě! Každý den to v naší třídě hýřilo jinými jablíčkovými barvami. První den se děti oblékly do zelené barvy, druhý den do žluté a nakonec byli všichni včetně paní učitelky laděni do červena. Čekala nás spousta zajímavých aktivit, které jsme propojili se všemi vyučovacími předměty. Nechyběla ani soutěž o nejkrásnější jablíčko. Velké poděkování patří také maminkám, které dětem připravily všelijaké dobroty z jablíček, a my si na nic moc pochutnali!

Další zábavné učení proběhlo poslední den před podzimními prázdninami. V naší třídě strašilo! Prvňáčci se převlékli do strašidelných kostýmů a masek, které nám předvedli na módní přehlídce. Povídali jsme si o Dušičkách, svátku Všech svatých, ale také o Halloweenu, který se slaví v anglicky mluvících zemích. Nejvíce nás bavila tělesná výchova, protože jsme v maskách mohli soutěžit. Na závěr dne se děti, které navštěvují kroužek angličtiny, naučily pořekadlo „Trick or treat“ (Koledu, nebo vám něco provedu) a vykoledovaly si sladkou odměnu.

Mgr. Jitka Motáňová

Druháci z naší školy si 20. října připomněli Mezinárodní den stromů. Téma „Strom a jeho život“ se prolínalo všemi vyučovacími hodinami. V českém jazyce žáci určovali, tvořili a doplňovali různé druhy vět  o stromech, v matematice počítali slovní úlohy s touto tématikou. V prvouce třídili kartičky a obrázky. Při vycházce potom sledovali strom různými smysly - zrakem, hmatem, čichem.Pozorovali rozdílnosti vzhledu stromů, velikosti a tvaru listů, jehličí i kůry. Hledali poznávací znamení živočichů a sledovali stromy v různých obdobích života.Ve výtvarné výchově z nasbíraného materiálu vytvořili skřítky Podzimníčky – ochránce stromů. Ani jsme nemuseli chodit do lesa, i v okolí školy jsme objevili mnoho zajímavých a krásných stromů. Myslím, že tento projektový den přinesl dětem nové a zajímavé informace a hlavně byl příležitostí připomenout si význam a potřebu stromů pro náš život.

Jak jsme poznávali Londýn

Druhý říjnový týden byl pro 40 našich žáků druhého stupně ve znamení prázdnin nebo spíše dovolené. Díky výzvě 56 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy získala naše škola grant na jazykově – vzdělávací pobyt v Londýně pro 40 žáků. Všechny náklady na cestu, ubytování, stravu i školu byly zaplaceny z peněz Evropské unie a tak se tedy téměř všichni žáci 7. – 9. ročníku mohli vydat objevovat krásy Anglie.

6. října ráno bylo před školou pořádně rušno - 40 nedočkavých dětí se zavazadly, spousta jejich rodinných příslušníků a učitelů je přišla doprovodit na „vysněný“ výlet. Nikdo jsme přesně nevěděli, co nás čeká a přesto jsme se moc těšili. V 8.30 hod. ráno jsme vyrazili směr Anglie. Cesta byla dlouhá – projet celou ČR, Německo, Belgii a Francii nám zabralo skoro 18 hodin, kolem 3 hodiny ranní jsme se nalodili na trajekt. Vzpomínky na něj nebudou zrovna nejlepší, vzhledem k vysokým vlnám v kanále La Manche nám nebylo nejlépe, ale vše jsme zvládli a kolem 8 hodiny ráno jsme dorazili do centra Londýna. Sice jsme byli unavení a nevyspaní, ale šťastní, že konečně uvidíme královské město na vlastní oči.

Začali jsme u nádherného obrovského sídla královny Alžběty II., u Buckinghamského paláce, a pokračovali před St. James park k nejslavnějším hodinám a zvonu Big Ben, kolem parlamentu k ikoně Londýna – Londýnskému oku (London Eye). Je to 135 m vysoké kolo, které se velice pomalu točí (doba jízdy je 30 minut) a ze kterého je nádherný výhled na Londýn. Udělali jsme spoustu fotek a pokračovali dál. Prošli jsme vládní čtvrtí White Hall, viděli sídlo předsedy vlády (Downing Street 10) a došli na Trafalgarské náměstí, kde jsme měli přestávku na oběd v muzeu umění. Únava již byla znát na všech, ale vidina nákupů na Oxford Street byla pozitivní motivací vydržet a pokračovat dál. Prošli jsme Piccadilly Circus, čínskou čtvrť a konečně došli k nejznámější nákupní ulici v Londýně – Oxford Street. Počasí nám první den bohužel moc nepřálo, byla zima a začalo pršet, proto jsme u obchodního domu Primark dali dětem rozchod a všichni se nadšeně vrhli do nákupů. Ověšeni taškami jsme večer přešli přes Hyde Park k autobusu a jeli do čtvrti Greenwich, kde jsme měli ubytování. Nikdo přesně nevěděl, co ho čeká -  rodiny, u kterých jsme byli ubytovaní, nikdo předem neznal a jaké bylo překvapení, když většina z nás bydlela u černošských rodin! Nebylo to bezproblémové, ale alespoň jsme měli možnost poznat jinou kulturu a děti možnost zúročit své jazykové znalosti.

Druhý den ráno jsme vyrazili do jazykové školy – výuka probíhala ve 3 skupinách různé úrovně a žáci zdokonalovali své dosavadní znalosti. Po obědě nás autobus dovezl do nádherného starého města Oxford s nejstarší a nejznámější univerzitou. Navštívili jsme Christ Church College, což je část univerzity a prošli se i po jídelně, která byla předlohou jídelny ve filmu o Harrym Potterovi. Následovala prohlídka města a nákup suvenýrů. Po návratu do Londýna na nás už čekaly naše „ náhradní rodiny“.

Pátek byl velice náročný, téměř celý den jsme strávili ve škole, celkem 6 hodin, což bylo sice pro žáky unavující, ale já jako angličtinář bych spíš řekla „k nezaplacení“ (i když by se mnou možná mnozí nesouhlasili). Náladu dětem ale zvedly nákupy v Poundlandu, kde veškerý sortiment stál 1 libru a takové nadšení bych vám přála vidět.

O víkendu nás čekaly už pouze 2 výlety a sice v sobotu nádherné přímořské město Brighton a v neděli opět Londýn. Když vzpomínáme na Brighton, každý z nás si vybaví moře, racky a hlavně zábavní molo s nejrůznějšími atrakcemi, které někteří z nás vyzkoušeli na vlastní kůži a pak se plni dojmů vydali objevovat město. Úchvatný Royal Pavillion nebo uličky připomínající Zlatou uličku v Praze, bleší trh nebo obří nákupní centra. Večer jsme opět jeli do rodin na poslední noc a čekalo nás balení kufrů. Musím přiznat, že balení bylo náročné, všichni jsme měli spoustu dárků pro rodinu a kamarády, ale uklidňovali jsme se, že nákladní prostory v autobusu jsou dostatečně velké, aby pobraly vše, co jsme nakoupili a že toho někteří měli opravdu dost. J

Neděli jsme strávili opět v Londýně. Začali jsme na Greenwichi, vyfotili se na nultém poledníku, prohlédli námořní muzeum a lodí po Temži jsme se dostali opět do centra města. Cestou jsme viděli mrakodrapy i zvláštní stavby s legračními názvy – okurka, cibule, střep, žiletka a musím říci, že názvy  staveb opravdu odpovídaly skutečnosti. Navštívili jsme pevnost a bývalé vězení The Tower, přešli přes Tower Bridge k shakespearovskému divadlu The Globe, k muzeu moderního umění Tate Modern a zcela vyčerpáni došli večer přes  Millenium Bridge ke katedrále svatého Pavla, kde na nás čekal autobus. Únava z celého týdne se na nás podepsala, takže kolem 21.00 hod. už jsme všichni spali a ticho v autobusu vydrželo až do dopoledních hodin druhého dne. Na cestě zpět jsme jeli eurotunelem, cesta byla pohodlná a rychlá, za pouhých 30 minut jsme byli ve Francii a pak už hurá domů.

Týden sice uběhl velmi rychle, ale domů se těšili úplně všichni a nejvíc na naši českou kuchyni. Musím přiznat, že sandwich, typický anglický oběd, nechci vidět minimálně rok. Zážitků máme všichni hodně, pozitivních jistě více a rádi budeme na tento výjimečný týden vzpomínat. Chtěla bych poděkovat panu řediteli Ladislavu Vyhnálkovi, že naši školu do projektu přihlásil, paním učitelkám Jitce Loutocké, Petře Šenkové a Evě Navrátilové za trpělivost se žáky, skvělým pánům řidičům, sympatické paní průvodkyni Evě Suchelové a v neposlední řadě také rodičům dětí. Doufám, že se někdy v budoucnu podaří akci zorganizovat znovu.

Karla Luňáčková

 

Jazykově – vzdělávací pobyt v Londýně – 6. – 12. 10. 2015

ÚTERÝ 6. 10. 2015

8.30 - odjíždíme do Londýna

13.00 – zastávka v Praze – nastupuje naše průvodkyně Eva Suchelová

průjezd Německem, Belgií, Francií

 

STŘEDA 7. 10. 2015

3.00 – nalodění na trajekt v Calais ve Francii (nejhorší zážitek – mořská nemoc)

5.00 – konečně pevná zem – Dover Anglie

8.00 – vystupujeme v centru Londýna a zhlédneme: Buckinghamský palác (sídlo královny Alžběty II.), St. James park, Big Ben, parlament, Londýnské oko, vládní čtvrť White Hall se sídlem předsedy vlády (Downing Street 10), Trafalgarské náměstí, národní muzeum, Picadilly circus, čínskou čtvrť, Oxford street (nákupy), Hyde park

20.00 - čtvť Greenwich – ubytování v rodinách

 

ČTVRTEK 8. 10. 2015

8.00 – odjezd do jazykové školy Twin language school v Greenwichi

9.00 – 12. 30 – výuka ve 3 skupinách

13.00 – odjezd do Oxfordu

15.00 – Oxford - ulice High Street, kostel St. Mary the Virgin, Bodleian Library,  prohlídka Christ Church College – jídelna z filmu o Harrym Potterovi, nákupy

20.00 – Londýn

 

PÁTEK 9. 10. 2015

9.00 – 17.00 – výuka v jazykové škole (pauza na oběd v nádherném Greenwichském parku)

18.00 – nákupy (objevili jsme náš nejoblíbenější obchod Poundland)

 

SOBOTA 10. 10. 2015

8.00 – odjezd do Brightonu

10.00 – vystupujeme přímo u moře a zábavního mola Brighton Palace Pier s atrakcemi, které nejde nevyzkoušet

11.30 - prohlídka města – Royal Pavillion, stará čtvrť The Lanes, nákupy na Churchill Square

20.00 – odjezd do rodin a balení kufrů

 

NEDĚLE 11. 10. 2015

8.00 – odjezd do Greenwiche (nultý poledník, královská observatoř, námořní muzeum, park)

11.00 – plavba lodí po Temži do centra Londýna

- prohlídka města - nákup posledních suvenýrů a hlavně jídla na cestu zpět, návštěva Tower of London (bývalé královské sídlo, nyní výstava korunovačních klenotů a historických zbraní), zvedací most Tower Bridge, shakespearovské divadlo the Globe, bitevní křižník z 2. světové války HMS Belfast, Golden Hind (loď sira Francisca Drakea), Tate Modern (muzeum moderního umění), Millenium Bridge, katedrála svatého Pavla

18.00 – zcela vyčerpáni usedáme do autobusu

20.30 – Dover a eurotunel

21.00 – Calais Francie a všichni už spíme

 

PONDĚLÍ 12. 10. 2015

průjezd Belgií, Německem

13.30 – Praha – vystupuje a loučí se naše skvělá průvodkyně Eva

18.00 – konečně Šumvald, naše rodiny a výborné české jídlo J

 

Z důvodu plánovaných oprav byl pátek 26. června posledním dnem školního roku 2014-2015. Pozvání ke společnému slavnostnímu zakončení, které se konalo v tělocvičně, přijali: starosta obce Ing. Josef Šenk, za SRPŠ a školskou radu MUDr. Petra Niklová a členové školské rady Aneta Wiedermannová a Jiří Kyselý.

Po zhodnocení celoroční práce, které přednesl ředitel školy Mgr. Ladislav Vyhnálek, představil všechny vyznamenané žáky zást. ředitele Mgr. Radomil Kryl. Nejlepší žáci v jednotlivých třídách obdrželi od svých třídních učitelů upomínkovou knihu. Byli to: 1. tř. – V. Kasal a A. Wiedermann, 2.tř. – B. Kaňáková a H. Kyselá, 3. tř. – K. Grmelová, T. Kyselá a A. Navrátil, 4. tř. – A. Axmannová a D. Kyselý, 5. tř. – P. Berková, L. Zatloukalová, 6. tř. – J. Knobloch a B. Navrátil, 7. tř. – J. Pěček a M. Reichert, 8. tř. – E. Ryšavá a J. Zámečník, 9. tř. – B. Mrtvá a T. Wiedermann. Dojemnou chvílí bylo loučení s vycházejícími žáky. Rozloučili jsme se také s paní učitelkou Mgr. Jitkou Soviarovou. Pracovala na naší škole od r. 2000. Posledních 6 let byla na mateřské a rodičovské dovolené. Pěkné prázdniny popřáli dětem také hosté. Po krátkém zhodnocení ve svých třídách již žáci s vysvědčením vyrazili vstříc prázdninám.

Jaký byl tedy uplynulý školní rok?

Určitě plný zajímavých akcí a aktivit, které našim dětem umožňují propojit teorii s praxí a uplatnit nabyté vědomosti a dovednosti v různých soutěžích, kurzech, besedách, veřejných vystoupení atd. Řadu akcí jsme také sami organizovali.

Některé významné akce připomínám:

Škola v přírodě - 1. třída (Karlov p. Pr.),  4. + 5. třída (Ostružná). Zúčastnili jsme se matematických, fyzikálních, jazykových, dějepisných, výtvarných, dopravních, ekologických, technických a pěveckých soutěží. Významné je 1. místo v okresním kole matematické olympiády Pavlínky Berkové. Žáci reprezentovali školu i obec v řadě sportovních soutěží – atletice, florbalu, kopané, košíkové, vybíjené atd. Mnohé sportovní soutěže jsme také pro okolní školy organizovali (Mikulášský a Vánoční turnaj v košíkové). Škola pořádala zimní lyžařský pobyt (4.-5.tř.), plavecký výcvik (3.+4. tř.) a sportovně turistický cyklokurz (9. tř.). Zajímavé akce jsme připravili ke Dni Země a Dni dětí, dále nocování ve škole, školní výlety.

Škola se také prezentovala řadou významných vystoupení v obci. Některé připomínám: Vánoční koncert v KD, Ples SRPŠ, vystoupení žáků na vítání dětí a setkání důchodců, Vánoční besídka školy, Vítání jara, Tělovýchovná akademie. Velice zdařilou akcí byl DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. V pátek 19. 6. odpoledne jsme pro rodiče a veřejnost připravili interaktivní prohlídku školy, kde si všichni mohli otestovat svoje dovednosti a znalosti. „Vyučujícími a zkoušejícími“ byli tentokrát děti. Pěkné odpoledne pokračovalo v parčíku u ŠJ vystoupením aerobiku (J. Dubové). V závěru zahráli a zazpívali davům spokojených návštěvníků Šumvaldští šumaři. Ve spolupráci s Obcí Šumvald, SRPŠ a Školní jídelnou bylo pro všechny připraveno bohaté občerstvení. Poděkování patří všem, kteří tuto pěknou akci připravili.

Děkuji všem žákům za reprezentaci školy na soutěžích a veřejných vystoupeních. Také všem učitelům za přípravu žáků na tyto akce.

Co nejvíce žáky zajímalo, byly výsledky prospěchu a chování za druhé pololetí. Musím říct, že jsou to výsledky velmi dobré. Celkem 85 žáků (65%) mělo vyznamenání, 44 prospělo a bohužel 1 žák neprospěl. Musím pochválit žáky, kteří nepatří k prospěchově nejlepším, ale dokázali se zlepšit. Vůbec nejlepší byla Kateřina Rotterová (4. tř.). Zlepšila si průměrný prospěch o 0,44. Je to zlepšení klasifikace ve čtyřech předmětech!!! Další byli chlapci ze 7. třídy Milan Reichert (0,35) a Honza Pěček (0,28). Samé jedničky v 1. – 5. třídě mají Matyáš Pik a Pavlínka Berková, v 1. – 8. třídě Ondra Solovský. Se samými jedničkami po celou dobu školní docházky se může pochlubit Gabriela Brachtlová!!! Jsem rád, že i z hlediska chování již několik let máme minimum negativních jevů. Byly uděleny čtyři důtky ředitele školy a ve dvou případech snížena známka z chování (za neomluvené hodiny a nevhodné chování). Naopak 59 žáků (45%) obdrželo pochvalu třídního učitele. Tři žákyně (P. Berková – 5. tř., G. Brachtlová a L. Hrabáčková – 9. třída) obdržely pochvalu ředitele školy. Celkem žáci zameškali 5773 hodin. To je výrazně horší výsledek než vloni. Nejlepší byli „třeťáci“ s průměrem 19,8 hodin na žáka následováni „druháky“ 20,5 hodin na žáka. Tradičně nejvíce zameškaných hodin měli žáci 9. třídy?!? Průměr 79,2 hodin na žáka je opravdu vysoký. K rekordmanům patří E. Ryšavá. Od šesté do osmé třídy nechyběla ani hodinu.

Ve škole pracovalo 13 kroužků zájmové činnosti. Vedoucími byli především učitelé, ale také rodiče. Všem tímto za velice náročnou a záslužnou práci děkuji. Již několik let také máme volitelný předmět náboženství.

Letošní školní rok byl velice náročný pro všechny zaměstnance i děti. Od srpna 2014 do ledna 2015 probíhala za provozu rozsáhlá rekonstrukce „Energetické úspory ZŠ Šumvald“. Vše jsme zvládli a škola se svým vzhledem a funkčností posunula o značný kus vpřed

Co se bude dít ve škole o prázdninách? Křik a povyk dětí opět nahradí pracovní ruch. Bude se provádět rekonstrukce elektřiny v přízemí hlavní budovy. Rozšíříme také prostory ŠD tak, aby každé oddělení mělo vlastní pracovnu. Vše směřujeme k tomu, aby byla škola opět připravená v září pro naše děti.

Na závěr chci poděkovat všem učitelům a provozním zaměstnancům za celoroční náročnou práci. Děkuji za výbornou spolupráci vedení obce, SRPŠ a školské radě.

Všem zaměstnancům i Vám občanům Šumvaldu přeji příjemnou a klidnou dovolenou. Dětem samozřejmě HEZKÉ PRÁZDNINY

ředitel školy: Mgr. Ladislav Vyhnálek

Od pondělí 8.6.2015 se uskutečnil týdenní cykloturistický kurz NÁS děváťáků. S námi jel, jako tradičně, zkušený cykloturista pan ředitel a naše milá paní učitelka Luňáčková. Odjezd byl v 9:00 od školy. Když jsme všichni dojeli ke škole, proběhla poslední kontrola kol a první legendární fotky nejen nás účastníku, ale i našich obřích zavazadel, která za námi sváželo doprovodné vozidlo pí.uč.Kallerové a p.uč.Kryla. Za jejich ochotu jim děkujeme…J
První trasa vedla ze Šumvaldu do hanácké metropole Olomouc, cesta měla být dlouhá 40km, ale my jsme samozřejmě nadšeni najeli o dalších 20km víc. Při této cestě jsme navštívili jeskyni Podkovu, kde nás čekalo děsivé, avšak vtipné putování tmou mezi žábami a netopýry. Dále jsme jeli do Litovle, kde nám pan ředitel s paní učitelkou zařídili prohlídku Litovelské věže. Poté jsme již jeli do našeho jednodenního domova-Olomouce.
V úterý naše cesta směřovala na sever do Zábřeha. Při cestě jsme v Litovli vzali pod svá „řidítka“ Janču Gerhátovou. Cestou z Litovle do Loštic se stal první defekt a to paní učitelce Luňáčkové. Najela šikovně na kámen a způsobila si tím tak osmu kola. Vše pan ředitel s pomocí Toma Wiedermanna opravili a mohlo se jet dál. Těsně před příjezdem do Loštic se stala další nehoda, tentokrát panu řediteli, který si píchnul kolo na kamenité lesní cestě. Učitelům se to zdálo jako spiknutí a tak nás nařkli z toho, že jsme na cestu nastražili kameny a připínáčky. O chvilku později, když jsme jeli úzkou cestičkou, zašustila v křoví srnka a vylekala pana ředitele, který leknutím spadl z kola. V Lošticích jsme měli pocit, že jsou tvarůžky snad všude. J Tak jsme šťastně dojeli do Zábřeha, kde jsme strávili dvě noci.
Středa byla dnem odpočinkovým v Dolním Bušínově. Čekalo nás lanové centrum, minigolf a základy vodní turistiky. Když pan ředitel s panem učitelem Krylem nafoukli člun a dali jej na vodu, stala se taková vtipná věc. Veslaři Gabča Brachtlová a Tom W. spolu jeli na člunu a když se je pan ředitel snažil natočit, tak uklouzl a stáhl s sebou do vody i Gabču. Tak si dopřáli koupel i s pulci.
Večer do tělocvičny přinesli učitelé varnou konvici v domnění, že si někdo uvaří čaj a tak se zeptali:,,Chcete někdo něco uvařit?“ V tom se ozvala hladová Lucka Zatloukalová:,,Jo, já si dám svíčkovou.“ Samozřejmě jsme všichni dostali záchvat smíchu z představy instatní svíčkové v hrnku.
Čtvrtek byl snad nejděsivějším dnem vůbec-čekal nás kopec z Nového Malína do Mladoňova. Než jsme se však vydali na hrozivý kopec navštívili jsme letiště Šumperk a přehradu Krásno… Všichni jsme kopec zvládli, ať už s pomocí nebo bez, ale naprosto všichni proklínali v duchu všechny kopce světa. Naštěstí to, co jsme vyjeli, jsme i sjeli a dojeli jsme až do Mostkova. Tam jsme se občerstvili a vydali se do našeho milovaného Šumvaldu, kde jsme přespali.
Pátek byl posledním a nejkratším dnem. Jeli jsme k nedalekým Rešovským vodopádům, kam s námi jela i Lenča Hodulíková… Lezli jsme přes kameny ve vodě a přes skály. Bohužel Lucce Z. začala téct krev z nosu, tak začalo rychlé shánění kapesníků a velké dobrodružství. J Naštěstí krev téci přestala, tak jsme šli zpátky ke kolům. Z Rešáků jsme unaveni a opáleni od sluníčka konečně jeli domů. Při našem putování po Litovelském pomoraví jsme najeli zhruba neuvěřitelných 200km.
Cykloturistický kurz jsme si všichni moc užili a zůstalo nám z něj spoustu vtipných a krásných vzpomínek, za které děkujeme našim cyklo-pedagogům  a také V. Gerhátovi za poskytnutí doprovodného vozidla J

Daniela Kyselá, 9. třída

23. května byla docela obyčejná, navíc podmračená sobota. Ne tak pro děti mateřské školy a žáky základní školy. Pro ty byla dnem slavnostním, kdy všem předvedou svá vystoupení. Těch bylo letos připraveno celkem čtrnáct, což vydalo na dvě hodiny plné pohybu – sportu, tance, hudby a zábavy.

Na úvod se už tradičně představovali budoucí prvňáčci a vycházející žáci z deváté a páté třídy. Po nich byla oceněna Gabriela Brachtlová jako nejlepší žák školy a Leona Hrabáčková jako nejlepší sportovec školy.

A pak už přišla na řadu jednotlivá vystoupení, nejdříve samozřejmě těch nejmenších. První třída mateřské školy – to byli malí roztomilí námořníci, druhá třída – včelí medvídci a světlušky a poslední třída roztančila plochu svou čertí školou.

Prvňáčci ze základní školy baletili na hudbu Antonia Vivaldiho. Druháci se čtvrťáky měli tanec úplně jiného ražení, vlnili se za zvuků písní skupiny Abba. Třeťáci projeli se svým autobusem naši republiku, páťáci zahodili berle a rozjeli to nonstop. Šesťáci se sedmáky naprosto ovládli plochu jako havajské tanečnice a dokonalou iluzi podpořili nejen svým tancem, ale dokonce i činnou sopkou. Kdo neviděl, neuvěří! Školní družina procestovala celý svět. Taneční kroužky základní školy měly hned čtyři vystoupení. Názvy hovoří za vše – Malí klauni, Námořníci na palubě, taneční cvičení na step bedýnkách a břišní tance v moderním pojetí. Závěr dětských vystoupení patřil tanečku vězňů a policajtů alias děvčatům osmé a deváté třídy. Všem učitelům patří velké poděkování za nácvik neotřelých choreografií a výrobu zajímavých kulis.

Protože se letos začátkem července ve Finsku uskuteční po čtyřech letech další světová gymnaestráda, představili se cvičenci a cvičenky Asociace sportu pro všechny se svou skladbou Nádherný svět.

A na úplný závěr se odehrál jako každý rok skokanský souboj chlapců osmé a deváté třídy O šumvaldské srdce. Vítězem se stal deváťák Tomáš Wiedermann se svým skokem 153 cm.

Velikánský dík patří spolupořadatelům celé akce – Spolku rodičů a přátel školy, který zabezpečil hladký průběh akce, odměny, občerstvení pro děti a dárkové předměty vycházejícím žákům.

Díky ještě jednou všem, kteří se na velmi povedeném odpoledni podíleli a bez ohledu na studené počasí přispěli k nezapomenutelným zážitkům z letošní školní tělovýchovné akademie.

 

Mgr. V. Piková

V Pátek 17. 4. 2015 jsme se zúčastnili přírodovědně – ekologické soutěže Zelená stezka  - Zlatý list, kterou každoročně pořádá DDM Uničov.

            Soutěžila dvě šestičlenná družstva mladších a starších žáků, která byla rozdělena ještě na další 2 trojčlenné týmy. Žáci plnili úkoly na sedmi stanovištích, která byla rozmístěna po uničovském parku. O umístění rozhodovaly vědomosti a čas.

            Přestože jsme letos neobsadili přední příčky, odvezli jsme si spoustu nových poznatků a vědomostí, které jistě zúročíme v příštím ročníku soutěže.

            Všem žákům (L.Dobrozemská, P.Urbášek, V.Večeřa, J.Polc, J.Číka, B.Navrátil, J.Zámečník, O.Solovský, L.Hrabáčková, A.Richterová, E.Fuchsová, T.Tužičková) děkuji za výbornou reprezentaci naší školy.

                                                                                                                                                                    Mgr. Petra Šenková

Na konci března strávily děti z 2. třídy noc ve škole. A nebylo to spaní ledajaké! Zúčastnili jsme se akce zvané Noc s Andersenem, která vznikla při příležitosti narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Tento jedinečný projekt má především u mladších čtenářů podpořit zájem o čtení, který vlivem televize, počítačů a mobilních telefonů bohužel upadá. Letošní 15. ročník této zajímavé akce byl kromě H. Ch. Andersena věnován také českému spisovateli Janu Drdovi. Děti v naší škole se o životě a díle těchto významných osobností dovídaly pomocí křížovek, rébusů a hlavně zábavných her. Po večeři si všichni odvážlivci vyzkoušeli stezku odvahy. Na závěr nechybělo ani čtení Andersenových pohádek a filmové ukázky z jeho děl.

Mgr. Jitka Motáňová a Mgr. Aneta Valouchová

V pátek 20. března 2015 jsme mohli pozorovat částečné zatmění Slunce. To začalo asi kolem tři čtvrtě na deset dopoledne, maxima dosáhlo o hodinu později a skončilo deset minut před polednem. My jsme tento zajímavý přírodní úkaz sledovali  po celou dobu jeho trvání, protože bylo jasné počasí. Náš školní astronomický dalekohled jsme opatřili kvalitním filtrem Astro Solar firmy Baader a zatmění jsme pozorovali hezky zvětšené a bez obav z poškození zraku.Takže nashledanou při příštím částečném zatmění 10. června  2021!

DSC_0900

ZAT1Použití textů, dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto webu, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu, je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!