Úvodní slovo

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Šumvald je dobrovolnou organizací rodičů a přátel žáků navštěvujících Základní školu v Šumvaldě.

Našim hlavním cílem je hájení zájmů žáků ZŠ Šumvald, aktivní morální i materiální pomoc při zabezpečení výchovy, vzdělávání a prohlubování zájmových činností. Jak uvádí stanovy spolku.

Všichni členové se mohou podílet na rozhodování SRPŠ při členských schůzích. Členská schůze se koná vždy na začátku každého školního roku a je veřejně přístupná všem rodičům žáků ZŠ Šumvald.

Z příspěvků SRPŠ ale zejména z výtěžků pořádaných akcí je hrazena např. doprava na divadelní představení, lyžařské výcviky, nákup potřebného vybavení do tříd, družiny a zájmových kroužků, odměny žákům za účast na různých soutěžích a při významných příležitostech, exkurze, podílení se na akcích pořádaných Základní školou, atd…

 Veškeré akce zajišťují aktivní členové, tedy rodiče žáků, ve svém volném čase  a bez nároku na finanční či jiné ohodnocení. Tímto všem děkuji a doufám, že naše spolupráce bude fungovat i v dalších letech.

Velmi ráda mezi nás přivítám další aktivní rodiče, jimž není lhostejné vzdělávání jejich dětí. Přijďte, má to cenu! Uvítáme pomoc při všech akcích pořádaných SRPŠ, ale i nové nápady či připomínky. Neváhejte mne kontaktovat.

 

 Předsedkyně spolku

Bc. Olga Havelková

Jídelníček

Jídelníček

Organizace šk. roku

Žádné události k zobrazení

Statistika přístupů

Statistika přístupů

Použití textů, dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto webu, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu, je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!