Vážení rodiče,
naše škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
Chtěla bych Vás informovat o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech a podmínkách provozu školy vzhledem ke COVID-19.
Hygienická opatření
V každé učebně, hygienickém zařízení, oddělení ŠD, jídelně i v tělocvičně jsou k dispozici prostředky k dezinfekci. Učitelé budou dohlížet na dodržování hygieny rukou během celého pobytu žáků ve škole.
Větrání učeben i ostatních prostor se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.
Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují. Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí.

Školní jídelna
Žáci 1. a 2. stupně se budou v jídelně střídat tak, aby se minimalizoval kontakt jednotlivých tříd. Žáci si budou důsledně mýt a dezinfikovat ruce, nebudou si sami nabírat stravu ani pití. Po dokončení oběda každé skupiny budou stoly a ostatní povrchy v jídelně dezinfikovány.

Školní družina
Provoz ŠD bude probíhat v běžném režimu s důrazem na hygienu a časté větrání. Vyzvedávání dětí se bude uskutečňovat prostřednictvím telefonu s vychovatelkou, nebo zazvoněním a ohlášením u služebního vchodu (od parkoviště). Rodiče budou na děti čekat venku popř. v šatně.

Prosíme rodiče, aby omezili pobyt ve vnitřních prostorách školy.
Osoby, které vykazují známky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Pokud se u žáka projeví některý z příznaků onemocnění COVID-19, bude umístěn do izolační místnosti pod dohledem pedagogického pracovníka do doby vyzvednutí zákonným zástupcem.
Jestliže žák trpí chronickým onemocněním, které má stejné projevy jako COVID-19, musí o tom donést informaci, potvrzenou ošetřujícím lékařem. Pokud tak neučiní, nebude mu umožněna výuka ve škole.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID-19 bude škola postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.Mgr. Šárka Kallerová

Jídelníček

Jídelníček

Organizace šk. roku

Žádné události k zobrazení

Statistika přístupů

Statistika přístupů

Použití textů, dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto webu, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu, je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!