Od pondělka 8. června začne výuka pro žáky 6. – 8. třídy. Bude probíhat denně ve skupinách podle ročníků. Pokud bude potřeba, početnější třídy rozdělíme. Každý den bude 5 vyučovacích hodin – všechny předměty, kromě výchov. Rozvrh hodin bude zveřejněn na stránkách školy v pátek 5. června. Z provozních důvodů budou všechny skupiny začínat až v 8.25. Příchod do školy od 8.15 - sedmáci vchodem od tělocvičny, šesťáci a osmáci tradičním vchodem od OU. Žádáme žáky, aby se v době před vyučováním i po něm u školy neshlukovali a dodržovali mezi sebou bezpečné rozestupy.
Konec vyučování bude ve 13 hodin, oběd bude žákům vydáván do 14hodin. Nelze brát oběd do jídlonosičů.
Při prvním vstupu do školy je třeba donést vyplněné Čestné prohlášení, které lze stáhnout ze stránek školy – Dokumenty – Ostatní, nebo vyzvednout v kanceláři ZŠ.
Žádáme rodiče, aby do středy 3.6. sdělili třídním učitelům, zda jejich dítě od 8. června nastoupí k vyučování. A také aby přihlásili obědy u vedoucí šk. jídelny.
Žáci, kteří se nebudou účastnit denního vyučování, budou dál plnit a zasílat vypracované zadané úkoly všem učitelům.
Informace k ukončení školního roku, vracení učebnic a pomůcek, vydávání vysvědčení budou zveřejňovány průběžně. .

Jídelníček

Jídelníček

Organizace šk. roku

Žádné události k zobrazení

Statistika přístupů

Statistika přístupů

Použití textů, dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto webu, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu, je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!